ABESE SÜRESİ

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem)

buyurdu ki: “Her kim Abese suresini (vird olarak) okursa, kıyamet günü yüzü sevinçli ve (cennetle) müjdelenmiş olarak gelir. ” Ebûl-Leys Semerkandî,

Tefsirul-Kur’ân, 6/377

→İmanın yakin derecesine ermek için 7 defa okunur.

Her türlü meşru hacet için 3 kere okunur.

Bu sureyi okuyan veya üzerinde taşıyan kişi, her türlü tehlikeye karşı korunur. Faziletleri ile Sureler ve

Dualar sh:375; M. İsmail FINDIKLI