image image image image image image image imageÖnemli Bilgiler! ((Sehiv(yanılma) secdesi nedir, nasıl, nerede yapılır (özet), tadili erkan
Nedir, 2 rekat sabah namazı (sünnet/farz) içindeki farz, vacip, sünnet, adaplar nelerdir, farz ve vacibi yanılma secdesi için bilmek gerekir))

Eğer kıldığımız namazlar içindeki farzlar, vacipler bilinirse sehiv secdesi nerede yapılır;
Bilinir ve sehiv secdesiyle namazlar tamam olur. Aşağıda sabah namazının 2 rekatı içindeki farzlar, vacipler, sünnetler ve adablar tek tek belirtilmiştir.
(Sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı, öğle namazının son 2 rekat sünneti, yatsı namazının son 2 rekat sünneti, akşam namazının 2 rekat sünneti aynen sabah namazının sünneti gibi eda edilir.) Diğer vakit namazlarıda tek tek tarafımızdan ayni şekilde yapılacaktır, inşaAllah! Bu konuya göstereceğiniz alaka, kıldığınız namazların daha sağlıklı ve tamam olmasına yardım edecektir. Bilgilenmek kendi yararınıza olacaktır. Çaba bizden, takdir Allahtan olacaktır…

Secde-i sehvi veya sehiv secdesi veya YANILMA SECDESİ
———————————————————–

Gerektiren haller şunlardır:

1- Farzın tehiri [gecikmesi]
2- Farzın tekrarı(Üç secde yapan veya iki rüku yapanın, secde-i sehv ile namazı tamam olur)
3- Vacibin terki
4- Vacibin tehiri
5- Vacibin tekrarı
6- Vacibin tebdili [değişmesi]. (Kuran okunacak yerde dua okuyana, mesela kıyamda Fatihayı unutup Ettehıyyatü okuyana secde-i sehv gerekir,namazı tamam olur)

Nasıl yapılır (yaygın olanı)
————————–
Son oturuşta Ettehıyyatü okunduktan sonra, sağa selam verilir. Ondan sonra Allahü Ekber denilerek secdeye varılıp, üç kere, Sübhane Rabbiyel-â’la okunur. Ondan sonra, Allahü Ekber denilerek doğrulur. Az bir miktar duraklamadan sonra, tekrar Allahü Ekber diyerek, ikinci secdeye varılır. Yine üç kere, Sübhane Rabbiyel-â’la okunduktan sonra, Allahü Ekber denilerek doğrulur ve oturulur. Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbena âtinâ okunup, önce sağ, sonra sol tarafa selam verilir.

TADILI ERKAN NEDIR?

Tadil-i erkan, namazda dört yerde yani rüku, secde,kavme ve celsede her uzvun hareketsiz ve sakin olup, bir miktar durmak demektir.
Kavme: rükudan kalkıp her aza yerleşecek şekilde dimdik durmak.
Celse: iki secde arasında tam manasıyla her aza yerleşecek şekilde oturmak
İmamı Azam’a göre tadili erkan; vaciptir. Farz diyende vardır.

Eğer kıldığımız namazlar içindeki farzlar, vacipler bilinirse sehiv secdesi nerede yapılır
Bilinir ve namazlar tamam olur.

*****************************
SABAH NAMAZININ SÜNNETİ
*****************************
(Sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı, öğle namazının son 2 rekat sünneti, yatsı namazının son 2 rekat sünneti, akşam namazının 2 rekat sünneti aynen sabah namazının sünneti gibi eda edilir.)
***************************************************

1.REKATTA<<<TEKBİR ALIŞ-KIYAM-KIRAAT>>>
——————————————————–
FARZLAR

*İFTİTAH TEKBİRİ; namaza giriş tekbiri almak
*KIYAM ; ayakta durmak
*KIRAAT ; Kuranı kerimden bir miktar okumak

VACİPLER

*Namaza giriş tekbiri alırken ALLAHÜ EKBER lafını söylemek
*Fatihayı bütünüyle okumak
*Fatihayı sureden önce okumak
*Fatihadan sonra kısa bir sure okumak
*Tadili erkan olan dik durmak

SÜNNETLER

*Namazda tekbir alırken elleri kulağa kaldırmak(erkekler)
*(Kadın), namaza dururken, ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Sağ el parmaklarını sol bilek üzerine halka yapmaz. Sağ eli, sol el üzerinde olarak göğüs üstüne koyar.
*El ayasını kıbleye çevirmek.
*Tekbir aldıktan sonra, elleri bağlamak.
*Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. Erkek göbek altına koyar.
*Kıyamda topukları birbirinden dört parmak kadar açık tutmak, rükuda, kavmede ve secdede bitişik tutmak.
*(kadınlar)Kıyam ve Kıraatta ayakların bitişik olması
*Gözlerin secde yerine bakması
*Sübhanekeyi okumak
*Euzü-Besmele okumak
*Fatihadan sonra AMİN demek
Adab
*Ayakta dururken secde yerine bakmak (namazın adablarından)
***********************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

1.REKATTA<<<RÜKU>>>
———————————-
FARZ

*Rükuya eğilmektir

VACİBİ
*Tadili erkan olan rükuda biraz eğik olmak (kadınlar)
*Tadili erkan olan rükuda bel ile başı bir hizada tutmak(erkekler)

SÜNNETLERİ
*Rükuya eğilirken ALLAHÜ EKBER demek
*(erkek)Rükuda ayakları bitiştirmek(erkekler)
*(erkek)Rükuda bel ile başı bir hizada tutmak(erkekler)
*(erkek)Rükuda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak(erkek)
*(kadın)Rükuda dirsekleri düz tutmak ve böğrüne yaklaştırmak
*(kadınlar)Rükuya eğilirken ayaklarını birleştirmez, ayakları birbirine yaklaşık olur. Rükuda az eğilir, belini başı ile düz tutmaz, dizlerini biraz büker. Ellerini dizleri üstüne koyar, dizlerini kavramaz ve parmaklarını açmaz(bitişik)(kadınlar)
*Rükuda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.

Adab
*Rükû’ halinde ise ayakların üstüne bakmak(namazın adablarından-mendup)
********************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

1.REKATTA <<<KAVME(RÜKUDAN DOĞRULDUKTAN SONRAKİ DURUŞ)>>>
————————————————————————————-
Rükudan doğrulurken yapılan VACİB
______________________________________
*Rükudan doğrulunca tadili erkandan olan, biraz dimdik durup vücudun sakinleşmesidir

Rükudan doğrulurken yapılan SÜNNETLER
_____________________________________________
*(erkek)Kavmede ayakları bitiştirmek(erkekler)
*Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.
*Rükudan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.
*Rükudan doğrulduktan sonra, biraz beklemek
*Secdeye giderken yere önce dizleri, sonra elleri, sonra alnı koymak
****************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

1.REKATTA <<<SECDE>>>
————————————-
FARZI
*Secde etmek

VACİBLERİ
*Secdede burnu alnı ile beraber yere koymak
*2 secde arasında tadili erkan olan vücud sakinleşinceye ve SÜBHANALLAH diyecek kadar oturmak

SÜNNETLERİ
*Secdeye inerken önce alnı ve burnu yere koymak
*(erkekler)Secdede erkekler dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak. Secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Secdede kolları ve ayakları karnından ayrı tutmak. [Erkekler için]
*Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri üstüne ellerini koyarak
dizlerini yerden kaldırmak
*Secdelere inerken ve kalkarken ALLAHÜ EKBER demek
*Secdede, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.
*İki secde arasında oturmak.
*Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.
*Secdede, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.
*(Erkekler), sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.
*Tehıyyatta, elleri dizlerinin ucuna beraber tutup, parmaklarını kendi hâline bırakıp kıbleye karşı biraz bükülmüş şekilde tutmak.
*Secdelerde yüzünü iki elleri arasına almak, eller yere ve parmaklar birbirine yapışık
ve kıbleye karşı olmak
*Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.
*(kadınlar)Kolları yanlarına, karnına yakın olarak yere serer ve karnını uyluklarına yapıştırmak, bitiştirmek ve yere doğru alçalıp yapışmak
*İki secde arasında otururken ellerini uylukları üzerine koymak
*Secdedeyken ayakları dik tutmayıp, sağa doğru yatık olması(kadınlar)
*Kuyruk sokumu kısımları dik değilde, ayaklarına yakın olması(kadınlar)

Adap
*Secdelerde burnun ucuna bakmak menduptur
*Otururken kendi dizlerine bakmak, başka tarafa gözleri çevirmemek,
******************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

2.REKATTA<<<KIYAM-KIRAAT>>>
——————————————–
FARZLAR
*KIYAM; ayakta durmak
*KIRAAT; Kurandan biraz okumak

VACİBLER
*Fatihayı tamamıyla okumak
*Fatihayı, Sureden önce okumak
*Fatihadan sonra kısa bir sure okumak

SÜNNETLER
*Sadece BESMELE çekmek
*Fatihadan sonra AMİN demek
*Elleri tekrar (kadınlar göğüs üstüne), (erkekler göbek altına koyar).
*Sağ eli, sol el üstüne koymak
*Ayaklar (kadınlarda yine bitişik), (erkeklerde dört parmak kadar açık)
*****************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

2.REKATTA<<<RÜKU>>>
————————————
FARZLAR
*Rükuya eğilmak

VACİBİ
*Tadili erkan olan, rükuda biraz eğik olmak(kadınlar),
*Tadili erkan olan rükuda bel ile başı bir hizada tutmak(erkekler)

SÜNNETLERİ
*Rükuya eğilirken ALLAHÜ EKBER demek
*(kadın)Rükuda dirsekleri düz tutmak ve böğrüne yaklaştırmak (kadınlar)
*(kadın)Ellerini dizleri üstüne koyar, dizlerini kavramaz ve parmaklarını açmaz(bitişik)(kadınlar)
*Kadınlar dizlerini biraz büker, rükuda az eğilir
*(kadınlar)Rükuya eğilirken ayaklarını birleştirmez, ayakları birbirine yaklaşık olur.
*(erkek)Rükuda ayakları bitiştirmek(erkekler)
*(erkek)Rükuda bel ile başı bir hizada tutmak(erkekler)
*(erkek)Rükuda, elleri, parmakları açık olarak, diz kapakları üzerine bağlamak(erkek)
*Rükuda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.

Adab
*Rükû’ halinde ise ayakların üstüne bakmak(namazın adablarından-mendup)
**********************************************************************
SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

2.REKATTA <<<KAVME(RÜKUDAN DOĞRULDUKTAN SONRAKİ DURUŞ)>>>
————————————————————————————-
Rükudan doğrulurken yapılan VACİB
______________________________________
*Rükudan doğrulunca tadili erkandan olan, biraz dimdik durup vücudun sakinleşmesidir

Rükudan doğrulurken yapılan SÜNNETLER
*(erkek)Kavmede ayakları bitiştirmek(erkekler)
*Rükudan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.
*Rükudan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.
*Rükudan doğrulduktan sonra, biraz beklemek
*Secdeye giderken yere önce dizleri, sonra elleri, sonra alnı koymak
****************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

2.REKATTA <<<SECDE>>>
————————————-
FARZI
*Secde etmek

VACİBLERİ
*Secdede burnu alnı ile beraber yere koymak
*2 secde arasında tadili erkan olan vücud sakinleşinceye ve SÜBHANALLAH diyecek kadar oturmak

SÜNNETLERİ
*Secdeye inerken önce alnı ve burnu yere koymak
*Secdeden kalkarken önce yüzü, sonra elleri, sonra dizleri üstüne ellerini koyarak
dizlerini yerden kaldırmak
*Secdelere inerken ve kalkarken ALLAHÜ EKBER demek
*(erkekler)Secdede erkekler dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak. Secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Secdede kolları ve ayakları karnından ayrı tutmak. [Erkekler için]
*Secdede, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.
*(Erkekler), sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.
*Tehıyyatta, elleri dizlerinin ucuna beraber tutup, parmaklarını kendi hâline bırakıp kıbleye karşı biraz bükülmüş şekilde tutmak.
*Secdelerde yüzünü iki elleri arasına almak, eller yere ve parmaklar birbirine yapışık
ve kıbleye karşı olmak
*Secdede, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.
*İki secde arasında oturmak.
*Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.
*Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.
*(kadınlar)Kolları yanlarına, karnına yakın olarak yere serer ve karnını uyluklarına yapıştırmak, bitiştirmek ve yere doğru alçalıp yapışmak
*İki secde arasında otururken ellerini uylukları üzerine koymak
*Secdedeyken ayakları dik tutmayıp, sağa doğru yatık olması(kadınlar)
*Kuyruk sokumu kısımları dik değilde, ayaklarına yakın olması(kadınlar)

Adap
*Secdelerde burnun ucuna bakmak menduptur
*Otururken kendi dizlerine bakmak, başka tarafa gözleri çevirmemek,
*****************************************************************

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ

2.REKAT
SELAM(vacib)
—————————-
VACİBİ
Selam vermek vaciptir.

SÜNNETLERİ
*Selam verirken önce başı sağa, sonra sola çevirmek
*Selam verirken ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETÜLLAH demek

Adab
*Sağa selâm verirken sağ omuzuna, sola selâm verirken sol omuzuna bakıp etrafı taramamak
**************************************************************************