ZİLKA’DE AYININ NAFİLE NAMAZI (İLK GECE KILINAN)

*BU AKŞAM EZANIYLA HARAM AYLAR BAŞLIYOR, MÜBAREK OLSUN*

Haram ALLAH’ımızın yasakladığı şeylere dendiği gibi hürmet edilmesi gereken şey manasına da gelir. Meselâ Mescid-i Haram ve haram aylar kelimelerinde olduğu gibi…

ALLAH’ımız bu aylardan Kur’an’ında şöyle bahseder: Doğrusu, ALLAH’ın, gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, ALLAH katında on ikidir (ki şunlardır; Muharrem, Safer, Rebîulevvel, Rebîulâhir, Cemâzilevvel, Cemâzilâhir, Recep, Şâban, Ramazan, Şevvâl, Zülkade, Zülhicce.) Onlardan dördü (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı (İbrahîm aleyhi’s-selâm’dan gelen) doğru dinin hesabı ve hükmüdür. Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. (Tevbe suresi; 36)

“Nefislerinize zulmetmeyiniz” ayetindeki “zulüm” günah işlemek olarak tevil edilmiştir. Dolayısıyla bu aylarda günah işlemenin cezası diğer aylara göre daha çoktur. Bu aylarda günahlara verilen ceza katlamalı olduğu gibi sevaplar da katlamalıdır. Bu sebeple haram ayları, ganimet günleri bilip sevap dağarcığımızı doldurmaya bakmalıyız.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir; Kim haram aylarda (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) Perşembe, Cuma, Cumartesiyi arka arkaya oruçlu geçirirse Mevlâ-i Müteâl ona 900 senelik (nâfile) ibadet sevabı verir. (Gunyetü’t-talibin)

ALLAH’ım! Bizleri nevm-i gafletten (gaflet uykusundan) ikaz buyurup hayırlı uyanıklıklar nasip eyle…

*ERBAİN NASIL YAPILIR?*

Bu mübarek Zülkade ayı, aynı zamanda erbaîn-i şerif ayıdır. Bu ayın birinci gününden, Zülhicce ayının onuncu

gününe, yani Kurban Bayramı gecesine kadar kırk gün, erbaîn-i şerif günleridir. Dinimizde, zahiren

itikâf ne ise, bâtınen de erbain odur.

Erbain, mana büyüklerinin talebelerine yaptırdıkları, kırk günlük hususî bir vazifedir. Aşağıda tarifleri görüldüğü

üzere; büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit erbain vardır. Bunlardan büyük erbain, üstazın talimi üzere ve izni

olmaksızın yapılamaz.

Küçük erbain ise, arzu edenler tarafından, her sene

yapılabilir.

*Küçük Erbainin yapılışı;*

Mezkûr (belirtilen) tarihler arasındaki kırk günden her bir günü, evinin bir köşesinde, çoluk çocuğundan ayrı bir

yerde, yirmi dört saatten ayıracağı iki buçuk saatini, Rabb’iyle baş başa kalarak, günlük evradının (yaptığı dua ve zikirlerin) ifasından sonra;

* 5.000 Lâfzâ-i Celâl kalbî (dil damağa yapıştırılır, ağız kaplı bir şekilde kalbinden “ALLAH” lafzını söyler)

* 500 Salâvat-ı şerife, (bilenler Delâil-i

Hayrât’ı tertibine riayet ederek okurlar)

* Bir cüz Kur’ân-ı Kerîm okurlar.

Bu iki buçuk veya üç saati ikiye bölmek, yani yarısını sabah, diğer yarısını da akşam yapmak mümkündür.

Her iki erbaine de, Zülkade ayının adabı ile başlanır. (aşağıdaki evrattır)

Erbain yapamayacak olanlar, hiç olmazsa her gün, Zülkade ayının adabını yapabilirler. Cenâb-ı Hakk, azımızı çoğa saysın; boş vakitlerimizi rızasına uygun geçirip, bu

vazifeleri yapmamızı nasib-i müyesser buyursun. Uyanık yaşamayı, dünyanın alâyişine (süsüne) aldanıp kanmamayı, nefsimize uymayıp, büyüklerimizin dediklerini harfiyen yapmayı ihsan

buyursun. Âmin.

*ZÜLKADE AYI’NIN İLK GECESİ YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER*

* Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Erbaine niyetli olanların,

mutlaka gusül etmesi şarttır.

Abdest esnasında; “Yarabbi! Şu su, haricî kirlerimi nasıl temizliyorsa, Sen Azîmü’ş-şân da benim manevî kirlerim olan günahlarımı öylece affet ve beni bu mübarek ayın faziletlerine nail et!” diye dua edilir.

* İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû (abdest şükür) namazı kılınır ve dua edilir.

* 3 kere Kelime-i Şehadet.

* 3 “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim”

* 11 kere (La ilahe illallah).

* 11 kere İhlâs-ı şerif.

* 1 kere Felâk, Nas ve Fatiha sureleri.

* 1 kere “Elif lam mim” (Bakara sûresinin başı) okunur ve şöyle devam

edilir.

Sadaka-llahü’l-azîm. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li

akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde;

“Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerime-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

* 100 kere İhlâs-ı şerif.

* 100 kere Kelime-i tevhîd.

* 100 kere Lâfza-i Celâl (ALLAH denir (daha fazla yapılabilir))

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha”

denip bir Fatiha okunur.

ZİLKA’DE AYININ NAFİLE NAMAZI (İLK GECE KILINAN)
~~~~~~~~~
İlk Gece Namazı: Bu mübarek haram ayın ilk gecesinde İKİ REKATTA BİR SELAM İLE 30 rekat namaz kılınır, her rekatında 1(bir tane) Fatiha, 1 Zilzal (İzâ Zülzile) Sûresi okunur, namaz bitince Amme Sûre-i Celîle’si (Nebe Suresi) okunur.

Mühim Bir Hatırlatma:
Zilzal Suresini bilmeyenler, o sûrenin yerine aynı sayıda İhlas Sûresi okur ki, bu hüküm umûmîdir.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:7)

Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre (2022 için) Zilkade ayı 31 mayıs salı günü akşam ezanıyla girecek, 1 haziran çarşamba günü ilk gün olacak. UNUTMAYINIZ; DİNİMİZDE ÖNCE GECE, SONRA GÜNÜ GELİR. 29 HAZİRAN ÇARŞAMBA günü ise Zilkade ayının son günü olacak. Bu ayın sona ermesinin ardından da kurban ayı olan Zilhicce ayı 30 haziran’da başlayacak.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s