⁉️Zilkade ayı’nda; ay boyunca ne yapalım?

⁉️Zilkade ayı’nda; ay boyunca ne yapalım?

‼️HARAM AYLAR BAŞLIYOR!

20 Mayıs cumartesi günü (HARAM AYLARDAN) akşam ezanıyla Zilkade’nin ayına giriyoruz.

21 Mayıs pazar günü zilkade ayımızın ilk günüdür. (2023 yılı için)

20 Mayıs cumartesi akşam EZANIYLA HARAM AYLAR BAŞLIYOR, MÜBAREK OLSUN.

Haram ALLAH’ımızın yasakladığı şeylere dendiği gibi hürmet edilmesi gereken şey manasına da gelir. Meselâ Mescid-i Haram ve haram aylar kelimelerinde olduğu gibi…

ALLAH’ımız bu aylardan Kur’an’ında şöyle bahseder: Doğrusu, ALLAH’ın, gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, ALLAH katında on ikidir (ki şunlardır; Muharrem, Safer, Rebîulevvel, Rebîulâhir, Cemâzilevvel, Cemâzilâhir, Recep, Şâban, Ramazan, Şevvâl, Zülkade, Zülhicce.) Onlardan dördü (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı (İbrahîm aleyhi’s-selâm’dan gelen) doğru dinin hesabı ve hükmüdür. Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. (Tevbe suresi; 36)

“Nefislerinize zulmetmeyiniz” ayetindeki “zulüm” günah işlemek olarak tevil edilmiştir. Dolayısıyla bu aylarda günah işlemenin cezası diğer aylara göre daha çoktur. Bu aylarda günahlara verilen ceza katlamalı olduğu gibi sevaplar da katlamalıdır. Bu sebeple haram ayları, ganimet günleri bilip sevap dağarcığımızı doldurmaya bakmalıyız.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulduğu rivayet edilmiştir; Kim haram aylarda (Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep) Perşembe, Cuma, Cumartesiyi arka arkaya oruçlu geçirirse Mevlâ-i Müteâl ona 900 senelik (nâfile) ibadet sevabı verir. (Gunyetü’t-talibin)

ALLAH’ım! Bizleri nevm-i gafletten (gaflet uykusundan) ikaz buyurup hayırlı uyanıklıklar nasip eyle…

ERBAİN NASIL YAPILIR?

Bu mübarek Zülkade ayı, aynı zamanda erbaîn-i şerif ayıdır. Bu ayın birinci gününden, Zülhicce ayının onuncu

gününe, yani Kurban Bayramı gecesine kadar kırk gün, erbaîn-i şerif günleridir. Dinimizde, zahiren

itikâf ne ise, bâtınen de erbain odur.

Erbain, mana büyüklerinin talebelerine yaptırdıkları, kırk günlük hususî bir vazifedir. Aşağıda tarifleri görüldüğü

üzere; büyük ve küçük olmak üzere iki çeşit erbain vardır. Bunlardan büyük erbain, üstazın talimi üzere ve izni olmaksızın yapılamaz.

Küçük erbain ise, arzu edenler tarafından, her sene yapılabilir.

Küçük Erbainin yapılışı;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mezkûr (belirtilen) tarihler arasındaki kırk günden her bir günü, evinin bir köşesinde, çoluk çocuğundan ayrı bir

yerde, yirmi dört saatten ayıracağı iki buçuk saatini, Rabb’iyle baş başa kalarak, günlük evradının (yaptığı dua ve zikirlerin) ifasından sonra;

* 5.000 Lâfzâ-i Celâl kalbî (dil damağa yapıştırılır, ağız kaplı bir şekilde kalbinden “ALLAH” lafzını söyler)

* 500 Salâvat-ı şerife, (bilenler Delâil-i

Hayrât’ı tertibine riayet ederek okurlar)

* Bir cüz Kur’ân-ı Kerîm okurlar.

Bu iki buçuk veya üç saati ikiye bölmek, yani yarısını sabah, diğer yarısını da akşam yapmak mümkündür.

Her iki erbaine de, Zülkade ayının adabı ile başlanır. (aşağıdaki evrattır)

Erbain yapamayacak olanlar, hiç olmazsa her gün, Zülkade ayının adabını yapabilirler. Cenâb-ı Hakk, azımızı çoğa saysın; boş vakitlerimizi rızasına uygun geçirip, bu

vazifeleri yapmamızı nasib-i müyesser buyursun. Uyanık yaşamayı, dünyanın alâyişine (süsüne) aldanıp kanmamayı, nefsimize uymayıp, büyüklerimizin dediklerini harfiyen yapmayı ihsan

buyursun. Âmin.

Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların fezâili hakkında da bazı husûsî hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. (1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1️⃣İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Haram aydan bir gün oruç tutana, Allah Te‘âlâ her gününe karşılık, bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.”

el-Hallâl, Fedâil-i Şehr-i Receb, No: 5, 15, sh. 52, 73. Gazâlî, İhyâ, Kitab-u esrari’s-savm, Fasıl: 3, 1/281

Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların fezâili hakkında da bazı husûsî hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2️⃣Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyurmuştur:

“Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivâyette;) yedi yüz sene, (diğer bir rivâyette ise;) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.”

Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, no: 1810, 2/468; Ebû Muhammed el-Hallâl, Fedâil-i Şehr-i Receb, No: 14, sh: 71; İbn-ü Asakir, Tarîh-i Dimeşk, 19/116

Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların fezâili hakkında da bazı husûsî hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. (3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3️⃣Ebû Mucîbe el-Bâhilî’nin, babasından (Radıyallâhu Anhümâ) rivâyet ettiğine göre o, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e nâfile oruçlar tutmaya gücü bulunduğunu, hangi günleri tutmasının uygun olacağını sorduğunda Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ona:

“Haram ayları oruçlu geçir!” buyurmuştur.

İbni Mâce, Sıyâm: 43, no: 1741, 1/554; Süyûtî, ed-Dürru’l-mensûr: 7/342

Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların fezâili hakkında da bazı husûsî hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. (4)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4️⃣Süfyân-ı Sevrî (Radıyallâhu Anh):

“Oruç tutmak için bana en sevgili vakit, haram aylardır.” derdi.

İbni Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh: 229

*ZÜLKADE AYI’NIN İLK GECESİ YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER*

* Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Erbaine niyetli olanların,

mutlaka gusül etmesi şarttır.

Abdest esnasında; “Yarabbi! Şu su, haricî kirlerimi nasıl temizliyorsa, Sen Azîmü’ş-şân da benim manevî kirlerim olan günahlarımı öylece affet ve beni bu mübarek ayın faziletlerine nail et!” diye dua edilir.

* İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû (abdest şükür) namazı kılınır ve dua edilir.

* 3 kere Kelime-i Şehadet.

* 3 “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim”

* 11 kere (La ilahe illallah).

* 11 kere İhlâs-ı şerif.

* 1 kere Felâk, Nas ve Fatiha sureleri.

* 1 kere “Elif lam mim” (Bakara sûresinin başı) okunur ve şöyle devam

edilir.

Sadaka-llahü’l-azîm. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li

akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde;

“Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerime-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

* 100 kere İhlâs-ı şerif.

* 100 kere Kelime-i tevhîd.

* 100 kere Lâfza-i Celâl (ALLAH denir (daha fazla yapılabilir))

* 100 kere Salâvat-ı şerife.

Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha”

denip bir Fatiha okunur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s