KANDİL GECESİ VE GÜNÜ YAPILACAKLAR (zikir)

KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDELİM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu hususta ulema bir takım yapılması kolay sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7- Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdü lillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri ma’lumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve yakınlarına duada bulunmak.

10- Ümmet-i Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kilan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- “Her kim akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılarsa Kadir gecesinden büyük bir pay almıştır.” Hadis-i şerifiyle amel etmek.

16- Şu duayı 3 kere okumak. Çünkü bu duayı 3 kere okuyan Kadir gecesini ihya sevabı alır.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلٖيمُ الْكَرٖيمُ * سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظٖيمِ

“Lâ ilâhe illallâhü’l-Halîmü’l-Kerîm. Sübhanellâhi Rabbi’s-semâvâti’s-seb’i ve Rabbi’l-arşi’l-azîm.” Manası; “Halim ve Kerim olan ALLAH’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük arşın Rabbi olan ALLAH’ı tesbih ederim.”

17- Kadir gecesi duasını bol bol okumak.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

Okunuşu: “Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fa’fü anni.”

Manası: Ey ALLAH’ım! Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizim günahlarımızı da affet.

(Kaynak: Hâşiyetü’s-Savi alâ tefsiri’l-Celaleyn (Kadir suresi tefsiri))

18- Kim Kadir gecesinde 2 rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha’dan sonra (zamm-ı sûre olarak) 7 kere İhlâs sûresini okur, selam verip namazı bitirince de 70 kere “Estağfirullahe ve etubu ileyh” (ALLAH’a istiğfar ediyor ve O’na tevbe ediyorum) derse, kendisinin, anne ve babasının günahları affedilir. Cennete melekler onun için ağaç diker, köşkler hazırlar, ırmaklar akıtır. O kimse bunları görmeden ölmez. (Hazinetul Esrar)

19- Kadir gecesi Kur’an’dan bir ayet okuyan diğer günlerde Kur’an’ı hatmetmiş gibi sevap kazanır. (Mişkatul Envar)

20- Kim Kadir gecesini bir koyun sağımı kadar (takriben 15 – 20 dakika) ihya etse bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır. (Mişkatul Envar)

21- Kim Kadir gecesinde 2 rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha’dan sonra (zamm-ı sûre olarak) 8 kere İhlâs sûresini okursa, ALLAH o namazın her bir rekâtı için 800.000 melek yaratır. O melekler ibadet ederler sevabı o kimseye yazılır. (İmam-ı Gazzali)

22- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasten; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahları bağışlanır. (Ebu Davud – İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim –İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

23- Kadir gecesini ibadetle geçireni ALLAH cehennemden azat eder ve bol mükâfatlar ihsan eder. (Ebu Nuaym)

24- Kadir gecesi yapılan dualara melekler âmin derler. (Beyhaki – Münziri)

25- Kadir gecesi dört sınıf insan hariç bütün müslümanlar affedilir. O dört sınıf şunlardır:

1) İçki içmeye devam edenler (Kadir gecesi tevbe ederse o da affolunur)

2) Anne ve babasına isyan edip haklarına riayet etmeyenler

3) Sıla-i rahimi kesenler (akrabalarıyla ilişkilerini kesenler)

4) Müslüman kardeşine üç günden fazla küs duranlar (Beyhaki – Münziri – İbni Hacer El-Heytemi – Süyuti)

26- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Terğib – Şir’atul islam) * Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

27- Kadir Günündeki amel Kadir Gecesindeki amel gibi (sevap)dır. Zira günü gecesi, gecesi de günü gibidir. (Kaynak: İbni Ebi Şeybe; el-Musannef)

KADİR GECESİ İBADETLERİ:

Şimdiden Mübarek olsun inşâAllah.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1)KADİR GECESİ NAMAZI

Bu mübarek gecede 4 rekat Kadir Gecesi namazı vardır.

“Allah rızası için Kadir Gecesi’nin sevabına nail olmak için” diye niyet edilerek dört rekat namaz kılınır.

*Birinci rekatta 1 Fatiha 3 İnna Enzelnahü okunur

*İkinci rekatta 1 Fatiha 3 İhlası Şerif okunur

*Üçüncü rekatta 1 Fatiha 3 İnna Enzelnahü okunur

*Dördüncü rekatta 1 Fatiha 3 İhlası Şerif okunur

Namaz bittikten sonra aşağıdaki tesbihatlar çekilerek dua edilir.

2)KADİR GECESİ NAMAZINDAN SONRA ÇEKİLECEK TESBİHATLAR:

Namazdan sonra;

Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd demir ardından,

*100 defa Elam Neşrah,

*100 defa İnna Enzelnahü,

*100 defa Allahümme inneke afüvvün kerimün duası okunur

(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni,)

Meali:

“Ey Allahım şüphesiz Sen çok affedicisin, kullarına çok cömertsin, affı seversin, bizi de affet.” diye dua edilir.

3)Ayrıca bu gece mümkünse tesbih namazı kılmaya ve Kuran-ı Kerim okumaya çalışalım. Allahü Teala cümlemizin Kadir Gecesini mübarek eylesin, Kadir Gecesiyle tanışmayı cümlemize nasip eylesin. Amin…

4)Kadir Gecesi’nde Kandil Namazı(Gönenli Hocamız bu 12 Rekatlık Kandil namazını her Kandil’de,özellikle Akşam ile Yatsı namazı arasında kılmayı önerir.)

“Allah celle rızası için Kadir Gecesi’nin sevabına nail olmak için” diye niyet edilerek 12 rekat kandil namazı kılınır. Her iki rekatta bir selam verilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra 3 İhlas-ı Şerif okunur.

5)Kadir Gecesi’nde Kadir Suresi çok okunmalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Kadir Gecesi için tavsiye ettiği “Kadir Gecesi Tesbihatı olan (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni,) ” bütün ramazan boyunca çekilebilir.

Gönenli Mehmet Efendi Hz.

—-

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

Recep ayında 70.000 Allah hatmi

Şaban ayında 70.000 La ilâhe illallâh hatmi

Ramazan ayında 23.000 Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihî ve sahbihî ve sellim (salavat hatmi) yapılması tavsiye olunur. Üç Aylarınız mübarek; Allah’ın selamı, rahmeti, in’am ve ihsanı üzerinize olsun… Yusuf Oyan Hoca/diyanet

——-

Recep Ayının İlk Cuma Günü, Cuma Selası ile Cuma Ezanı arasında KEHF SURESİ 84. Ayet ile 85. Ayetini 101 defa okuyalım

Kehf Suresi 84. Ayet

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا

İnnâ mekkennâ lehu fîl ardı ve âteynâhu min kulli şey’in sebebâ(sebeben).

Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol verdik.

Kehf Suresi 85. Ayet

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

Fe etbea sebebâ(sebeben).

O da (Batı’ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu.

BİLGİLENDİRME ;

Recep Ayının İlk Cuma Günü (Bu gün),

Cuma Selası ile Cuma Ezanı arasında

KEHF SURESİ 84. Ayet ile 85. Ayetini

101 defa okuyanın; Bütün istek ve niyetlerini Allah kabul eder inşaAllah.

Güç kuvvet artar, bütün kapılar açılır,

İşler kolaylaşır ve aydınlanır, Sıkıntılar kalkar, her şey başarı ile sonuçlanır.

KANDİL GECESİ VE GÜNÜ YAPILACAKLAR (zikir)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – Geceyi Oruçlu olarak karşılamalı ve ertesi günde oruclu olmalı.

2 – Dini sohbet meclislerinde bulunmalı.

3 – Yatsı ve sabah Namazını Camide kılmalı. “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.”

4 – Nafile, varsa kaza Namazları kılmalı.

5 – Sadaka vermeli, fakirleri sevindirmeli.

6 – Bol bol Kur’an-ı Kerim okumalı.

7 – En az 100 kere Salat-u Selam okumalı. 8 – En az 100 kere tevbe istiğfar “Estağfirullah ” demeli.

9 – ” La ilahe illallah “, – “Sübhànallah “, “Elhamdülillâh “, “Allahu ekber “, Zikirleri en az 100 kere Okunmalı

AYRICA KANDİL GECESİ YAPILACAKLAR (zikir)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Kandil gecelerinin ihyası hususunda ulema bir takım yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir.

*Ayetel Kürsi okumak

*Amenerrasulü okumak

*Zilzal süresi okumak

*Kafirun süresi okumak

*İhlas süresi okumak

*Yasin-i Şerif okumak

*Mülk Suresi

*Nebe Suresi

*İstiğfar çekmek

*Bolca Salavatı şerife okumak

*La ilahe İllallah kelimei tevhidini okumak (100 kadar)

*Allâhu Ekber (100 kadar)

*Sübhanallah (100 kadar)

*La havle vela kuvvete illâ billâhi Aliyyil Azim (100 kadar)

*Sübhanallahi vel Hamdulillahi

vela ilâhe illallahû vallahu ekber (100 kadar)

*(Salavat) Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed (100 kadar)

*Yaşayan ve Ölmüş yakınlara dua etmek

*Ümmetin salâhı ve ferahı için dua etmek

*Sadaka vermek

*Kendisini Günahlardan korumak

*Yatsı ve Sabah namazlarını hususen cemaatle kılmak

*Yatsının son sünneti 4 rekat

*2 rekat tövbe namazı

*Küslerin barışması

*Kaza namazı kılmak

*Tesbih namazı kılmak

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir. (Ne yapalım?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Receb-i Şerif’in ilk Cuma’sını ihya etmek tecelliyatı ilahiyye’ye ermek demektir. REGAİP Kandili, Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesidir.

Kandil gecesi 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha-yı Şerif’ten sonra 3 defa İhlas’ı şerif (kulhuvallah) okunur, bu şekilde 12 rekat namaz kılınır.

Namaza başlarken :

”Niyet ettim Ya Rabbi, Senin rıza-i şerifin için, Regaib Kandili’nin sevabına nail olmak için”

diye niyet edilir. Bu şekilde kandil namazı kılınır.

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir.

Ayrıca bu kandilde kul hakkı namazı, tesbih namazı kılınması çok sevaptır.

Gönenli MehmetEfendi Hz.

Esselamü Aleyküm Rabbim Regaip Kandilini cümlemizin hakkında hayırlı ve bereketli kılsın Rabbim cümlemizi Affu mağfiret etsin bu mübarek üç ayların Hürmetine

Ya Erhame’r Rahimin!
Ya Erhame’r Rahimin!
Ya Erhame’r Rahimin!

Cümlemizi alim, abid, muhlis eyle. Sonunda da alimler sırasına dahil eyle. Bozulmaktan muafaza eyle. Kötü kullarında bizleri uzak et. İyi kullarınla müşerref kıl.

Ya Erhame’r Rahimin!
Ya Erhame’r Rahimin!
Ya Erhame’r Rahimin!

Sen bizleri kayır ve becerttir bize. Bu imkanları sen verdin. Bizi, Sen yarattın. Sen tesir ettir.

Takvayı, tasavvufu, zikri, rabıtayı, murakabayı sevdir bize. İşin hakikatini anlamak ve onunla amel etmek nasib eyle.

Bu makamlarıokumayı Sen ihsan ettin. Bu makamlara vasıl olmayı da Sen ihsan et. Cümlemize fazl-u kereminle bu makamları ihsan et. Burada olmayanları ve bundan sonra gelecekleri de bu duaya ilhak et.

Şimdiye kadar işlemiş olduğumuz kusurları affeyle. Gelecek günahlardan da muhafaza eyle.Kötü yola düşenleri o yoldan çevir.

Kaymaktan, düşmekten Sen muhafaza eyle. Kundaktaki çocuktan daha aciziz. Sen, bizi görüyorsun, biliyorsun,elimizden tut.

Hidayet, cesaret, metanet, yiğitlik, birlik ver. Bu işleri yapmakta yılmaktan muhafaza eyle.

Tarafımızdan vefat edenlerin kabirlerini pür-nur eyle. Arkamızdan bizi de unutmasınlar, okusunlar. Sağ kalanların da kalplerini pür-nur eyle. İbrahim küpeli hoca

Kaynağı bilinmiyor

https://www.instagram.com/p/CcznPuBjhcB/?igshid=NDA1YzNhOGU=

https://www.instagram.com/p/CcznPuBjhcB/?igshid=NDA1YzNhOGU=

https://www.instagram.com/p/CcznPuBjhcB/?igshid=NDA1YzNhOGU=

https://www.instagram.com/p/CczsudjjtbD/?igshid=NDA1YzNhOGU=

https://www.instagram.com/p/CczsudjjtbD/?igshid=NDA1YzNhOGU=


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s