✔️“SON 10 GÜNDE YAPILACAKLAR” BAŞLIĞI ALTINDA PAYLAŞIMI HERGÜN YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ. (1️⃣-8️⃣)

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️(HEPSİ8️⃣SONA- EK‼️) https://instagram.com/p/Cq1Qr0ZOkAP/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️(HEPSİ8️⃣SON) https://instagram.com/p/Cq00mBru71-/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️(HEPSİ7️⃣) https://instagram.com/p/Cq0uvcVueeW/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️(HEPSİ6️⃣) https://instagram.com/p/Cq0s9IYOerc/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR? ‼️(HEPSİ5️⃣) https://instagram.com/p/Cq0rjqOuGUi/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️İ’TİKÂF konusu‼️(HEPSİ4️⃣) https://instagram.com/p/Cq0n4IluEx7/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️İ’TİKÂF konusu‼️(HEPSİ3️⃣) https://instagram.com/p/Cq0mZfBujHv/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️İ’TİKÂF konusu-çocuklarımız‼️(HEPSİ2️⃣) https://instagram.com/p/Cq0l_ACOnB9/

RAMAZAN SON 10 GÜN NELER YAPILIR?‼️İ’TİKÂF konusu‼️(HEPSİ1️⃣) https://instagram.com/p/Cq0kshzuBMl/

“SON 10 GÜNDE YAPILACAKLAR” BAŞLIĞI ALTINDA PAYLAŞIMI HERGÜN YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ. (1️⃣-8️⃣)

[2023 için/9 Nisan Pazar günü paylaştıklarımızı mutlaka okuyup ramazan sonuna kadar uygulayalım.]

NOTLARIMIZDAN SON 10 GÜN KISACA NE YAPALIM LİSTESİ (geniş bilgi ise paylaşımlarda var)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Mümkün olduğu kadar itikaf yapalım. (Paylaşımları okuyup bilgilenelim)

▪️Yasin süresinin son 2 ayeti 1001 kere okuyoruz (Ramazan’ın son on günü içinde)

▪️Seher vakti 2 rekat nafile kilp dua etmeyi unutmayalım.

▪️Salihler kadir gecesi niyetine son 10 günde 2 rekat namaz kılarlardı. (ismail hakkı bursevi hz)Gücün hangisine yeterse ne kadarına yeterse, Allah kabul etsin.

▪️Son 10gün hergün 100 kere “Ya Atikar rikâb”

▪️Bir tesbih namazı kılmalı

✔️KADİR GECESİNE RASTLAMAK İÇİN(özellikle son 10gün)

📌Geceleri namaz kılarken veya namaz dışında kadir Suresi okumak.

📌”Şu duayı çok okumak.”Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni”

📌Birkaç sayfa kuranı kerim okumak.

📌Son gecelerde 3 ihlas oku.Kadir gec.denk gelirse 84 sene hergün hatim sevabı alınabilir.

📌İlmihalden(HAL ILMI) birkaç sayfa okumak.

📌”Az da olsa sadaka vermek.Hergece 1lira versen kadir gec.denk gelirse 84 yıl hergün sadaka sevabı alanılabilir.

📌(Hergece teheccüd kil-kadir gec.denk gelirse 84 yıl hergece teheccüd sevabı alınabilir.

▪️Ramazan ayında herhangi bir gece fetih suresi okumak. (veya 3 kere)

▪️Herhangi bir günde 363 İhlas Suresi oku. (Muhammed Arvasi Hz.)

▪️Ramazanda her Cuma günü Yasin Suresini okumak. (kaynak ve detayı sitede)

▪️Hiç olmazsa 1 kere RAMAZAN ŞERİF DUASINI okumak.

▪️Mübarek gece ve gündüzlerde kılınan kul hakkı (husema) namazını kılınız.

▪️FECR SÛRESİ OKUMAK (Ramazan’ın son on günü)

▪️Fidye ile Fitre hakkında bilgilenmek

▪️İFTARDAN ÖNCE KADR SURESİ OKUMAK (Bakın ne oluyor?)

▪️İftar dualarını okumak

▪️RAMAZAN’DA ÇOK YAPILMASI EMREDİLEN DÖRT ZİKİRİ çekin (Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden rasûlullah. Estağfirullâhellezi là ilahe illa hüvel hayyel qayyüme ve etûbu ileyh. Allâhümme inni es’elükel cenneh. Ve eüzü bike minennâr.)

▪️HATIRLATMA SON 10 GECEDE KILALIM (2rekât namaz-her rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okur-selamdan sonra 70 istiğfar)

▪️HER GECE KADİR SÜRESİNİ MÜMKÜNSE 100 KERE oku (veya istenilen kadar)

▪️KADİR GECESİ ZİKRİ (Lâ ilahe illallahul Haliymul kerim,Lâ ilahe illallah sübhanallah Rabbissemavatissebi ve Rabbil Arşil Azim. 3 defa veya istediğin kadar zikret.

▪️Kadir Gecesinde Duaların Kabulü Ve Hac-Ümre Sevabı Kazandıran Duayı oku

“Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu v’allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim.”

▪️(Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ. Ahmed]

▪️(Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]
▪️(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

▪️ {SALİHLER RAMAZAN’IN SON ON GECESİNİN HER BİRİNDE, KADİR GECESİNİN KIYÂMINA NİYETLE İKİ REKAT KILARLARDI.}Kim Kadir gecesinde 2 rekât namaz kılıp her rekâtında Fatiha’dan sonra (zamm-1 sure olarak) 7 kere İhlas suresini okur, selam verip namazı bitirince de 70 kere أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ “Estağfirullahe ve etubu ileyh” (ALLAH’a istiğfar ediyor ve O’na tevbe ediyorum) derse, kendisinin, anne ve babasının günahları affedilir. Cennete melekler onun için ağaç diker, köşkler hazırlar, ırmaklar akıtır. O kimse bunları görmeden ölmez. (Hadis-i Şerif / Muhammed Hakki en-Nazilli, CAH Ramazan-i Şerif)(Hazinetul Esrar)

▪️Kadir gecesi Kur’an’dan bir ayet okuyan diğer günlerde Kur’an’ı hatmetmiş gibi sevap kazanır. (Mişkatul Envar)

▪️Kadir gecesini bir koyun sağımı kadar (takriben 15 – 20 dakika) bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır. (Mişkatul Envar)

▪️Kim Kadir gecesinde 2 rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha’dan sonra (zamm-1 sure olarak) 8 kere İhlas suresini okursa, ALLAH o namazın her bir rekatı için 800.000 melek yaratır. O melekler ibadet ederler sevabı o kimseye yazılır. (İmam-ı Gazzali)

▪️Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır. (Ebu Davud – İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim -İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Suyuti)

▪️Kadir gecesini ibadetle geçireni ALLAH cehennemden azad eder ve bol mükâfatlar ihsan eder. (Ebu Nuaym)

▪️Kadir gecesi yapılan dualara melekler amin derler. (Beyhaki – Münziri)

▪️SON 10 GÜNDE NE YAPALIM? Fırsat buldukça namaz kıl. Namazdan yorulursan, Kur’an oku. Kur’an’dan yorulunca, zikir ile meşgul ol. Zikri bitirince, duaya sarıl. Fecir yaklaşınca istiğfar ile meşgul ol!

▪️Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde arayın!”

(Buhâri, Leyletü’l-kadr 3)

21. GECE

23. GECE

25. GECE

27. GECE

29. GECE

▪️ Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: “Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.”

Kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur. (Et-tuhfetül marziyye)

*Sübhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Sahte Belge amel yapılamaz.!GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI: Geçmiş namazların toplam (400 Senelik) kazası hakkında Efendimiz buyurmuşlar ki; “Ümmetimden birinin kazaya kalmış namazı olsa, Ramazan’ın son Cuma günü Cuma namazı ile İkindi namazı arasında 4 rekât namaz kılsa 400 senelik kaza namazı ödenmiş olur.” İnsan, 400 senelik yapamadığı gibi bu kadar da borcu olmaz. Bu sebeple artanı ana, baba, çocuklarına, komşularının yerine geçer.

❇️Önemli malumat Bu bilgi, hiçbir ne sahih ne zayıf- hadis kaynağında geçmez. Bunu internette tedavüle çıkaranların kaynağı, muasir Şii yazarlardan biri olan ve 1918 doğumlu olan Muhammed Salih el-Bahrani adındaki şahsın “en-Nemariku’l-Fahire ila Taraiki’l-Ahire” adlı eseridir. Kendisi bu rivayeti senetsiz sepetsiz, astarsız ve yüzsüz bir şekilde ortaya atmıştır. Bu sebeple, bunun hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Tamamen uydurmadır ve İslam’ın genel prensiplerine ve namazın adabına da aykırıdır.❇️

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s