Çok Güçlü Bir Korunma Duası (Can, mal, aile korumak için) Size ramazan armağanımız olsun inşaallah!

https://mektebun.wordpress.com/2019/04/04/cok-guclu-bir-korunma-duasi-hz-enesi-haccac-zaliminden-kurtaran-ve-olecegi-zaman-ummet-i-muhammed-in-faydalanmasi-icin-ogluna-ogrettigi-mubarek-dua/

Çok Güçlü Bir Korunma Duası

(Can, mal, aile korumak için)

Size ramazan armağanımız olsun inşaallah!

Başında 3 kere Allahüekber deyin, duanın başında sonunda Allah’a hamd ve efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem ‘e salavat getirmeyi unutmayın.

Hz Enes radiyallahü anh ‘i Haccac zaliminden kurtaran ve öleceği zaman Ümmet-i Muhammed in faydalanması için oğluna öğrettiği mübarek dua budur :

Bismillâhirrahmânirrahiym*

bismillâhi ve billâh*

bismillâhi hayrul esmâ*

bismillâhi rabbul ardı ves semâ*

bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şeyün fil erdı ve lâ fis semâi ezen*

bismillâhiftetahtü ve billâh hatemtü ve bihi amentü*

bismillâhi asbahtü ve alellâhi tevekkeltü*

bismillâhi alâ kalbî ve nefsî*

bismillâhi alâ aklî ve zihnî*

bismillâhi alâ ehlî ve mâlî*

bismillâhi alâ MÂ a’tânî rabbî*

bismillâhiş şâfî

bismillâhil muâfî*

bismillâhil vâfî*

bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şeyün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves semîul alîm*

hüvellâhü allâhü allâhü allâhü allâhü rabbî lâ üşriku bihi şey’a*

allâhü ekberu allâhü ekberu allâhü ekberu allâhü ekberu ve eazzü ve ecellü mimmâ ehâfü ve ahzerü*

ve es’elüke allâhümme bi hayrike min hayrikellezî lâ yu’tiyhi ğayrük*

azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilâhe ğayrük*

allâhumme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli sultânin ve min şerri külli şeytânin marîdin ve min şerri külli cebbârin anîdin ve min şerri külli kadâis sûi ve min şerri külli dâbbetin ente ahızun bi nâsıyetiha*

inne rabbî alâ sırâtın mustakiym*

ve ente alâ külli şeyin hafiyz*

inne veliyyiyellâhüllezî nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihiyn*

allâhümme innî estecîruke ve ahtecibu bike min şerri külli şey’in halakteh*

ve ahterisu bike min cemiy’i halkıke ve külli mâ zeraet ve beraet*

ve ahterisü bike minhüm*

ve üfevvidu emrî ileyke ve ükaddimü beyne yedeyye fî yevmî hâzâ ve leyletî hâzihi ve sâatî hâzihi ve şehrî hâzâ*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed* lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an emâmî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

min fevkıy*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed* lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an yemînî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an şimâlî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm*

lâ te’huzühü sinetün ve lâ nevm*

lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ard*

men zellezî yeşfeu indehü illâ bi iznih*

ya’lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ yühiytûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe*

vesia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül aziym* bismillâhirrahmânirrahiym*

şehidellâhü ennehu lâ ilahe illâ hüve vel melaiketü ve ulül ilmi kâimen bil kıst*

lâ ilahe illâ hüvel azizülhakim*

ve nahnü alâ mâ kâle rabbunâ mineş şâhidîn*

fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hü*

aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym(7 defa okuncak)*

vel hamdü lillahi rabbil alemin.

AYRICA;

Hz. Enes (Radiyallâhu Anh)a Öğretilen Korunma Duası Okunuşu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi ezâ. Bismillâhil kâfî. Bismillâhil muâfî. Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey’un fil ardi ve la fissemâ, ve hüvessemîul alîm. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî. Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâ külli şey in a’tânîhi rabbî. Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber. Eûzu billâhi mimmâ ehâfu ve ahzer. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi şey e. Azze câruke ve celle senâuke ve teqaddeset esmâuke ve lâ ilâhe ğayruk. Allâhümme innî eûzu bike min külli cebbârin anîdin ve şeytânin merîdin ve min şerri qadâissûi ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun bi nâsıyetihâ. İnne rabbî alâ sıratım mustaqîm. Âmîn.

2.

Allâhu ekber, Allâhu ekber. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî. Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâ külli şey in a’tânîhi rabbî. Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhi rabbil ardi vessemâ. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi dâ’. Bismillâhiftetâhtu ve alellâhi tevekkelt. Allâh. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi ehade. Es’elükellâhümme bi hayrikellezî lâ yu’tîhi ğayruk. Azze câruke ve celle senâuke ve lâ ilâhe illa ent. Allâhümmec’alnî fî iyâzike ve civârike min külli sûin ve mineşşeytânirracîm. Allâhümme innî estecîru bike min külli şey in haleqte ve ahterizu bike minhunn. Ve uqaddimu beyne yedeyye bismillâhirrahmânirrahîm. qul huvellâhu ehad. Ellâhussamed. lem yelid. ve lem yûled. ve lem yekullehu küfüven ehad. ve min halfi ve an yemînî ve an şimâli ve min fevqî ve min tahtî.

—-:::

Canınız, Malınız ve Ailenizin Korunması İçin Hazreti Enes’e Öğretilen Şu Duâyı Mutlaka Okuyun

https://youtu.be/rAZAU1nvtuY

Lalegül Dergisi Temmuz 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s