RAMAZAN AYI BOYUNCA Esmâ-i Hüsnâ (Mübarek ay boyunca Esmâ-i Hüsnâ’yı günlük olarak vird edebiliriz)

RAMAZAN AYI BOYUNCA Esmâ-i Hüsnâ (Mübarek ay boyunca Esmâ-i Hüsnâ’yı günlük olarak vird edebiliriz)
~~~~~~~~~~
1.Gün
Allah (C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”
Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”

2.Gün
El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”
El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”

3.Gün
El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”
El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

4.Gün
El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”
El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”

5.Gün
El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”
El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”

6.Gün
El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”
El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”
Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”

7.Gün
El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. “
El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”
El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”

8.Gün
El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”
El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”

9.Gün
El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”
El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”

10.Gün
El-Basîr: “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”
El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”
El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”

11.Gün
El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”
El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”

12.Gün
El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”
El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”
Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”

13.Gün
El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”
El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”
El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”

14.Gün
El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

15.Gün
El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”
Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”
El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.

16.Gün
El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”
El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”

17.Gün
El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”

18.Gün
El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”

19.Gün
El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”
El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”

20.Gün
El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”
El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”

21.Gün
El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”
El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”

22.Gün
El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”
El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”
El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”

23.Gün
Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”
El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”
El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”

24.Gün
El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”
El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”
El-Âhir: “Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.”
Ez-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.”

25.Gün
El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.”
El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”
El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”

26.Gün
Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”
El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”
Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”

27.Gün
Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”

28.Gün
El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”
El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”
El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”
Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”

29.Gün
En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”
El-Hâdî: “Hidayet veren.”
El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”

30.Gün
El-Bâkî: ”Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.”
El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. “
Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s