BERAAT GECESİ – GÜNÜ NE YAPALIM? (Zikir, dua, salavat, namaz)

3 yasinlede olur. Buraya ikisini de koyduk. Yaygın olan 3 Yasin okumak, ama 4 Yasin de olur.
Bu namaz hakkında daha detaylı paylaşımda yapacağız.

Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimizin Berat Gecesi Secdede Tekrar Tekrar Okunmasını Emrettiği Dua
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beraat gecesi Âişe (Radiyallahu Anha): “Ya Rasûlellah! Sizin bu gece secdenizde bir duada bulunduğunuzu işittim ki, bu zamana kadar bu duayı yaptığınızı hiç işitmemiştim. Secdede:
اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْص۪ي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ
Allahümme e’ûzü bi rızâke min sehatike ve bi muâfâtike min ‘ukûbetike ve e’ûzü bike minke lâ uhsî senâen ‘aleyke ente kemâ esneyte ‘alâ nefsike.

Allah’ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.{Müslim (Salât 222)}

Sabah olunca bunları kendisine hatırlattım.
-“Bunları öğrendin mi ya Aişe? buyurdular. – Evet öğrendim ey Allah’ın Resulü! diye cevap verdim. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem):
– “Bunları hem kendin öğren, hem de başkalarına öğret. Çünkü bunları Cebrail (Aleyhisselam) öğretti ve secdede okumamı söyledi” buyurdular.

(Beyhakî, Fadâilül-evkât, no:26-29, sh:126-132; Şu’abü’l îmân, no:3556-3557, 5/362-365; et-Tergib, no:1546, 2/124)

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/04/berat-gecemiz-yaklasiyor/

https://www.facebook.com/493460000788307/posts/2187844811349809/?d=n

BERAAT GECESİ NE YAPALIM? (Zikir, dua, salavat, namaz)Bu gecede

🟥1000 (bin) ihlas okuyana cennetteki mekanı gösterilmedikçe ölmez.

🟥Namaz içinde veya dışında 100 (yüz) ihlas okuyana cehennemden berat verilir. 🟥50 (elli) ihlas okuyanın elli senelik günahı silinir. ◾️Berat Gecesinin Gündüzünde (kandil günü) 1000 ihlas oku (gece başladığın ihlaslar kandil günü ikindiye kadar tamamlayabilirsin) — 🔹- İhlâs Suresi: "Her kim İhlâs Suresi'ni okursa bu kendisi için Kur'ân'ın üçte birine denk gibi olur." [İbnü's -Sünnî, Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, no:685, 3/315; Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân:10, no:2893, 5/165]

🔹Enes (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ: "Her kim ▪️bir kere 'Ku'l-hüvallâhü ehad' okursa kendisi mübarek kılınır, ▪️onu iki kere okursa kendisine ve ailesine bereket yağdırılır,

▪️onu üç kere okursa kendisine, ailesine ve komşularına bereket verilir,

▪️onu on iki kere okursa buna mukabil Allâh-u Te'âlâ kendisi için on iki köşk bina eder ve hafaza (amellerini yazan melekler): 'Haydi gidelim de kardeşimizin köşklerini bir seyredelim' derler.

▪️Her kim onu yüz kere okursa kul hakları ve kan davaları hariç yirmi beş senelik günahları kendisinden örtülür. ▪️Her kim onu üçyüz kere okursa kendisine her birinin (harp sahasında) hayvanı boğazlanmış ve kanı dökülmüş olan dört yüz şehid sevabı yazılır. ▪️Her kim de onu bin kere okursa, cennetteki mekanını görmedikçe, veya makamı kendisine gösterilmedikçe ölmez" buyurmuştur. [İbnü Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, no:1748, 15/190 Murtazâ ez-Zebîdî, el-İthâf: 3/294]

▪️Ulemanın buyurduğuna göre, bin İhlâs-ı şerifi on veya yirmi rekatta okumak bir hatim yapmaktan daha efdaldir.

▪️Nitekim Feyrûz ibni Deylemî (Radıyallâhu Anh)dan rivayetle Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Her kim namaz içinde veya haricinde yüz kere 'Ku'l-hüvallâhü ehad' okursa, Allâh-u Te'âlâ onun için cehennemden beraat (kurtuluş belgesi) yazar." [Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, no:852, 18/331; Beğavî, Zebîdî, el-İthâf: 31294]

BERAAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Şaban ayının on beşinci (Berât) gecesi olduğu zaman, gecesini ibâdetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

Berat gecesinde nasıl namaz kılınır? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Berat gecesi namazı kaç rekattır ve hangi dualar okunmalıdır? Bu mübarek geceye özel hazırlamış olduğumuz haberde tüm detayları bulabilirsiniz. İşte Berat gecesi namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı.

BERAAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Beraat günü nafile namaz kılın ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. Allahü Teala, inanan kulunu bir kere affedip, ondan amellerini kabul edince bir daha sonsuza kadar azab etmez."

Namazın 4 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Bu gecede dört rekat namaz kılınır; şöyle ki: Her rekatta 1 Fatiha'dan sonra 1 Zilzal suresi, 25 kere İhlas suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secdede 7 Fatiha, 1 İhlas, 1 Felak, 1 Nas sureleri okunur. 100 kere:[Esteğfirullahellezi la ilahe illa Hüvel Hayyel Kayyume ve etubü ileyh] 100 kere: [Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedi'vve ala Alihi ve sahbihi ve sellim.] 100 kere: [La havle ve la kuvvete illa billah] okunur.

Namazın 12 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde, her rekatında 30 kere İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden(dünyadan) çıkmaz." Suyuti, el-Le'alil-Masnu'a, 2/59 *Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde bi Fatiha ve on İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir." Nüzhetül-Mecalis, 1/143

Namazın 14 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Şaban'ın yarı gecesi, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm.Namazdan sonra oturup, 14 kere Fatiha, 14 kere Felak, 14 kere Nas surelerini, 1 kere de (Tevbe suresinin son iki) ayetlerini okudu. okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyudular ki: "Her kim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur." Şu'abül-İman, 5/366, n.3559; İthaf,3/426

Namazın 100 Rekat Olarak kılınmasındaki Müjde: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde, bir Fatiha ve beş İhlas ile yüz rekat kılarsa, Allahü Teala ona, her birinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 bin melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler." Dürretül- Vaizin, s.250

BERAAT GECESİNDE DUA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Cebrail(Aleyhisselam), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e ''Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)! Bu gece duaya çok çalış. Zira bütün ihtiyaçlar gerçekten bu gece görülecektir.'' buyurmuştur.[ Nüzhetül-Mecalis, 1/143] Bu gece hürmetine Rabbimiz, ağlamamıza ve yalvarmamıza acısın da beraatlarımızı ihsan eylesin!

BERAT GECESİ SALAVÂT-I ŞERİFE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Beni hak Peygamber olarak gönderen Zat’a yemin olsun ki, bu gece Bana Salavat okuyana, tüm Nebilerin,Resullerin, Meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir. Ölmüş ve hayatta olan inanan erkek ve kadınların affedilmelerini isteyenlere, mümin ve mümineler kadar sevap yazılır.”(Şaban Risalesi) MİŞKÂTÜL-ENVÂR «Nurlar Feneri»; Osman el- Hobevi. Beraat gecesi aşağıdaki Salavatı 100 defa okuyan kişi, Resulullah (SAV)i rüyasında görme şerefine, nail olur. “Allahümme Salli Alâ Rûhi Seyyidinâ Muhammedin Fil Ervâh. Ve Salli Alâ Cesedi Seyyidinâ Muhammedin Fil Ecsâd. Ve Salli Alâ Kabri Seyyidinâ Muhammedin Fil Kubûr.” Manası: “Allahım. Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed’in ruhu şerifine salat eyle. Allahım. Bedenler içerisinde, Efendimiz Muhammed’in bedeni şerifine salat eyle. Allahım. Kabirler arasında, Efendimiz Muhammed’in kabri şerifine salat eyle.”(Saâdetü’d-Dareyn, s. 523, Yusuf bin İsmail en-Nebhânî, Mektebüt-Tevfıkıyye) Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: (Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz! Çünkü belli bir gecedir. Şabanın onbeşinci gecesidir. Kadir gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece, çok ibadet yapınız. Yoksa, kıyamet günü pişman olursunuz!) —

Mazaretli olan bayanlar Kandilde şunları yapabilirler ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstiğfar çekebilir. 100 kere, "Esteğfirullâhel azîm ve etûbü ileyh" 100 kere, "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" 100 kere, “Salevât-ı Şerîfe” 100 kere, "Elhamdülillâh alâ külli hâlin (her hal üzerine şükürler olsun)” 100 kere veya çekebildiği kadar, "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramezân (Allahım ! Recep ve Şaban'da bize bereketler ver.Ve bizi Ramazan (ayına) ulaştır !)" Arapça duaları okuyabilir. —-

HAYIZLI BAYANLARIN KANDİL GECELERİ YAPABİLECEKLERİ İBADET VE TESBİHATLAR ~~~~~~~~~~ Hayızlı olan bayanlar ve lohusa olan bayanlar Kadir gecesinde namaz kılamazlar. Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh), salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed) tevhid (La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah) gibi tesbih hatimleri yapabilir. Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği ("ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN KERİMÜN TÜHIBBÜL AFVE FA'FÜ ANİ") kadir gecesi duasını okuyabilirler. Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suretiyle bu geceyi ihya edebilirler. Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler. Adetli olan kadınlar tesbih namazı da kılamayacakları için tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER, VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihini çokça okumalarında faide vardır. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. Seyyidül istiğfarı (büyük istiğfar) bilenlerin bu istiğfarı da okumalarında fayda vardır.

— Alimler; Hanımlar bu dönemde Kıraat kastıyla değil de örneğin Felak nâsı muhafaza gibi dua gibi niyetlerle okuyacak olursa bunda herhangi bir beis olmadığını söylemektedirler. Abdülhamid türkeri hocaefendi İsmailağa fıkıh kurulu üyesi https://fb.watch/4t4lR-LymG/

Bayanlar özel günlerinde, hayızlıyken, âdetliyken Kur’ân-ı Kerîm okuyabilirler mi?

— BERAAT GECESİ SALAVÂT-I ŞERÎFE OKUMAK ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " Beni hak Peygamber olarak gönderen Zât'a yemin olsun ki! Bu gece bana salevât okuyana tüm nebîlerin, rasüllerin, meleklerin ve insanların sevâbı ihsan edilir.” (Miskâtü'l-envâr, el-Hobevî, Dürretü'n-nâsihîn, sh:250) "Beraat Gecesi şu salavatı yüz kere okuyan kişi, Hz. Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimizi rüyâsında görme şerefine nâil olur, biizniAllâh." (Mültekadât, Enîsü'l-Celîs Hâmişi, sh:204.) "Allâhümme salli alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fil-ervâh, ve salli alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil-ecsâd, ve salli alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil-kubûr" "Ey Allâh'ım! Ruhlar içinde, Efendimiz Hz. Muhammed'in rûh-u şerîfine salât eyle! Ey Allâh'ım! Bedenler içerisinde, Efendimiz Hz. Muhammed'in beden-i şerîfine salât eyle! Ey Allâh'ım! Kabirler içerisinde Efendimiz Hz. Muhammed'in kabr-i şerifine salât eyle!" Şaban-I Şerif Risalesi — Berat Gecesi’nde 300 kere okuyanın her muradına ereceğini bir dua!

ŞA’BÂN-I ŞERİF 15. GECESİ BERÂT KANDİLİ OKUNACAK DUA

“Allahümme innî ketebtenî şegıyyen fektüb sa’ııı’den. Vemhusmiii an divânil eşgıya’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. A’yetel Enbiyai vensurniii ala cemi’ıl egda’i vahşürniii yevmel gıyameti fiii zümratil’embiya’i aleyhimüs’selam.Ve e’ız’ni min derkil eşgıya’i inneke semiud’düa’i bi rahmetike ya erhamer’rahımiyn.” “”Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen Enbiya (suresinin)(101) ayetinin(de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi) nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler-aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamı kabul et!” Bu duayı Beraât gecesi 300 kere okuyanın her isteğini Allâh-u Te’âlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir. (Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, Süleymâniye Ktp., Reşid Efendi, rakam:156, verak:195)

— FAYDALI İLİM - mübarek gecelerin "ihya" edilip "kıyam" üzere geçirilmesi

~~
FAYDALI İLİM
Hadis-i şeriflerde teşvik edilen mübarek gecelerin “ihya” edilip “kıyam” üzere geçirilmesinin nasıl yerine getirileceği hususunda alimler bir kaç görüş açıklamıştırlar:

🟥1. Kıyamın en üstün şekli namazla olur ki, bunun en üstün şekli o gece ile alakalı tavsiye edilen nafile namazlar ve bilhassa tesbih namazı ile olur. (Kazası olan hanefiler kazalarına ağırlık verirler, şafiiler ise sadece kazalar ile meşgul olurlar).
🟥2. Kur’ân-ı Kerim tilaveti ki, özellikle Rasûlullâh ﷺ’in her gece okuduğu veya teşvik buyurduğu sureler okunarak bu geceler en mükemmel bir şekilde ihya edilebilir, mesela:
🔹- Secde ve Tebârake Sureleri: “Her kim akşam (namazı) ile yatsı (namazı) arasında Secde Suresi ile Tebârake Suresi’ni okursa sanki o kişi Allâh-u Te’âlâ’nın, Âdem (Aleyhisselâm)ı yarattığı zamandan kıyamet kopuncaya kadar Kadir Gecesi’nde (ibadet için) kıyamda bulunmuştur.
Ayrıca onun için yerin bitirdiği her bitki adedince hasene (sevap) vardır.” [Şireveyh ed-
Deylemî, Firdevsü’l-ehbâr, rakam:5602, 4/36; el-Müstağfirî, Fezâilü’l-Kur’ân, rakam:859, 2/588; es-Süyûtî, ed-Dürru’l-mensûr, 11/671; ez-Zeyla’î, Tahrîcu ehâdisi’l-Keşşâf, 3/88; Fakîrullâh Sâhib el-Hanefî, Kutbü’l-irşâd, sh:316]
🔹- Yâsîn Suresi, bunu okuyanın: “Geçmiş günahları bağışlanır, on hatim yapmış sevabı alır, kendisi için bu sure büyük bir nur olur.” [Ebû’ş-Şeyh; Ebû Nu’aym; Beyhakî; Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 5/154]
🔹- Duhân Suresi: “Bir gece içerisinde, Duhân Suresi’ni okuyanın geçmiş günahları affedilir.” [İbnü’d-Durays, no:222; Zebîdî, el-İthaf: 5/154]
🔹- Zilzâl Suresi: “Her kim bir gecede Zilzâl Suresi’ni okursa, bu kendisi için Kur’ân’ın yarısına denk gibi olur.” [İbnü’s -Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, no:685, 3/315; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân:10, no:2893, 5/165]
🔹- Tekâsür Suresi: Rasûlullâh ﷺ bir kere ashabına: “Sizin biriniz her gün bin ayet okumaya güç yetiremez mi?” buyurdu. Onlar: “Buna kimin gücü yeter ya Rasûlallâh?” dediklerinde, Rasûlullâh ﷺ: “Sizin biriniz ‘Elhâkümü’t-tekâsür’ (Suresi’ni) okumaya da mı güç yetiremez?” buyurdu. [Hâkim, el-Müstedrek, no:2081, 1/566; Hâfiz Münzirî, et-Terğîb, no:2184, sh:297]
🔹- Kadir Suresi: “Her kim İnnâ Enzelnâhü Suresi’ni okursa Allâh-u Te’âlâ ona Ramazân ayını oruçla geçirmiş ve (onda bulunan) Kadir Gecesi’ne muvafakat etmiş (o geceye rastlayıp ibadetle ihya etmiş) kimse gibi (sevap) verir.” [Yahyâ ibnü Huseyn eş-Şecerî, el-Emâili’ş-Şeceriyye, rakam:478, 1/126-128; es-Sa’lebî, el-Keşfü ve’l-beyân, rakam:3560, 30/56-57; el-Vahidî, el-Vasît, rakam:1402, 4/532; el-Ğâfikî, Lemehâtü’l-envâr, rakam: 1485-1486, 1492, 3/1038, 1040; el-Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, 5/327; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, 4/226; Münîre Muhammed Nâsır ed-Dûserî, Esmâü Süveri’l-Kur’ân ve fezâilühâ, sh:572]
🔹- Kâfirûn Suresi: “Her kim Kafirûn Suresi’ni okursa bu kendisi için Kur’ân’ın dörtte birine denk gibi olur.” [İbnü’s -Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, no:685, 3/315; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân:10, no:2893, 5/165]
🔹- İhlâs Suresi: “Her kim İhlâs Suresi’ni okursa bu kendisi için Kur’ân’ın üçte birine denk gibi olur.” [İbnü’s -Sünnî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, no:685, 3/315; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân:10, no:2893, 5/165]
Enes (Radıyallâhu Anh) dan rivayet edilen
bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ: “Her kim bir kere ‘Ku’l-hüvallâhü ehad’ okursa kendisi mübarek kılınır, onu iki kere okursa kendisine ve ailesine bereket yağdırılır, onu üç kere okursa kendisine, ailesine ve komşularına bereket verilir, onu on iki kere okursa buna mukabil Allâh-u Te’âlâ kendisi için on iki köşk bina eder ve hafaza (amellerini yazan melekler): ‘Haydi gidelim de kardeşimizin köşklerini bir seyredelim’ derler.
Her kim onu yüz kere okursa kul hakları ve kan davaları hariç yirmi beş senelik günahları kendisinden örtülür.
Her kim onu üçyüz kere okursa kendisine her birinin (harp sahasında) hayvanı boğazlanmış ve kanı dökülmüş olan dört yüz şehid sevabı yazılır.
Her kim de onu bin kere okursa, cennetteki mekanını görmedikçe, veya makamı kendisine gösterilmedikçe ölmez” buyurmuştur. [İbnü Asâkir, Târîhu Medîneti Dimeşk, no:1748, 15/190 Murtazâ ez-Zebîdî, el-İthâf: 3/294]
Ulemanın buyurduğuna göre, bin İhlâs-ı şerifi on veya yirmi rekatta okumak bir hatim yapmaktan daha efdaldir.
Nitekim Feyrûz ibni Deylemî (Radıyallâhu Anh)dan rivayetle Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: “Her kim namaz içinde veya haricinde yüz kere ‘Ku’l-hüvallâhü ehad’ okursa, Allâh-u Te’âlâ onun için cehennemden beraat (kurtuluş belgesi) yazar.” [Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, no:852, 18/331; Beğavî, Zebîdî, el-İthâf: 31294]
🔹- Bakara Suresi 285-286 (Âmene’r-rasûlü): “Bir gecede bu ayet-i kerimeleri okuyanlar için, teheccüt namazı kılmak yerine geçecekleri ve her türlü beladan korunmaları hususunda yeterli olacakları”, en sahih kaynaklarda yer almıştır. [Buharî, Fedâiül’l-Kur’an 10, 17, 37; Meğâzî, 12; Müslim, Müsâfirûn, 255]
🔹- Âl-i İmrân Suresi 190-200, Rasûlullâh ﷺ her gece bunları okur ve: “(Bu ayet-i kerimeleri) bir gece içinde okuyana, tüm gecenin kıyamı (ibadetle geçirilme sevabı) yazılır” buyururdu. [Heysemî, el-Mecmu’a, 2/77; Dârimî; Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 2/421]
🔹- Haşr Suresinin son üç ayeti ki, bunları okuyanlara: “Allâh-u Te’âlâ sabaha kadar salat edecek (dua ve istiğfarda bulunacak, feyiz ve rahmet yağdıracak) yetmiş bin melek görevlendirir.” [Tirmizî; Dârimî; Ahmed ibni Hanbel, 5/26; İbni Adiyy; İbn Merdûyeh; Beyhakî; Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 8/122-123]
🟥3. Allâh-u Te’âlâ’nın en güzel ism-i şerifleriyle ve Kelime-i Tevhid zikirleriyle meşgul olmak, tesbih ve hamd-ü senalara vakit ayırmak.
🔹- Ebû Tâlib’in kızı Ümmühânî (Radıyallâhu Anhâ) şöyle anlatmıştır: Bir kere ben Nebî ﷺ’e gelerek: “Ben artık ağırlaşmış bir kadınım, o halde bana oturduğum yerde söyleyebileceğim bir şey öğret” dediğimde şöyle buyurdu: “Yüz kere ‘Allâhü Ekber’ de, şüphesiz ki bu, senin için kabul edilmiş ve üzerine çul örtülmüş yüz deve (kurban etmen)den daha hayırlıdır.
Yüz kere ‘Elhamdülillâh’ de, şüphesiz bu, senin için Allâh yolunda üzerine (asker) yüklediğin eğerlenmiş ve gemlenmiş yüz attan hayırlıdır.
Yüz kere ‘Sübhanallâh’ de, bu da senin için İsmâ’îl’in neslinden yüz köle azad etmenden daha hayırlıdır.
Yüz kere ‘Lâ ilâhe illallâh’ de ki bu, hiçbir günah bırakmaz ve hiçbir amel bunu geçemez. (Ayrıca bu gökle yer arasını sevapla doldurur.)” [Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:27393, 45/387, no:26911, 44/379; Taberânî; Hâkim, Zebîdî, el-İthâf, 3/294]
🔹- Burada şu faziletli zikri de anmak gerekir: Zührî (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: “Herkim üç kere: ‘Lâ ilâhe illâllâhü’l-halîmü’l-kerîmü sübhânallâhi Rabbi’s-semâvâti’s-seb’i ve Rabbi’l-‘arşi’l-‘azîm’
‎لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
‘Halîm ve Kerîm olan(; kullarına ceza vermekte aceleci olmayan ve çok büyük lütf-u kerem sahibi olan) Allâh-u Te’âlâ’dan başka hiçbir ilah yoktur.
Yedikat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’ı (tüm noksan sıfatlardan tenzih ve) tesbih ederim’ derse, Kadir Gecesine yetişmiş kimse gibi olur.” [Taberânî, el-Câmi’u’l-kebîr; Dûlâbî, İbni Asâkir, Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, no:3867, 2/226, Tefsîru’s-Sâvî, 4/341]
🟥4. Cemaatle ve tek başına salat-ü selamlarla meşgul olmak.
🟥5. Allâh-u Te’âlâ’nın kitabının tefsirinin yapıldığı meclisler kurup, onlara katılmak ki bu tür ilim meclislerinde bulunmak, bu mübarek geceleri ibadetle geçirmenin en faziletli şeklidir.
Bu hususta Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: “Bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat namazdan, bir hastayı ziyaretten ve bin cenazeye katılmaktan üstündür.”
Bunun üzerine: “Ya Rasûlallâh! Kur’ân okumaktan da mı?” denilince: “Hiç ilimsiz Kur’ân bir şeye yarar mı?” buyurdu. [Zebîdî, İthâfü’s-sâde, 1/99]
🟥6. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak.
Nitekim hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: “Yatsıyı cemaatle kılan, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamında namaz kılmış gibidir.” [Müslim, Salât:46, no:1491, sh:264]
Hadis-i şeriflerde geçen “Kıyam tabirinin, ne kadar zaman yapılacak amellerle yerine geleceği hakkında da ulemanın bir kaç görüşü vardır:
a) Gecenin çoğunu ibadetle geçirerek,
b) Gecenin bir saatini ibadetle geçirerek. [Ahmed ibni Hicâzî, Tuhfetü’l-ihvan, sh:51-52; Necmüddîn el-Ğaytî, Kitâb-u Leyleti’n-nısf-i min şa’bân, Süleymaniye Kütüphanesi, Reîsü’l-küttâb Mustafa Efendi, kayıt no:1166, varak:192]

Kaynak : Alıntı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s