Şaban Başlıyor

 • Şaban Ayı
 • Hayırların açıldığı
 • Bereketlerin yağdığı
 • Hataların bırakıldığı
 • Kötülüklerin örtüldüğü
 • Mahlukatın en hayırlısı Muhammed (SAV)’e salavatın çokça yapılması gereken  bir aydır.
 • Resullah (SAV) : Şaban benim ayımdır… (O ayda yaplması gereken ibadeti ben sünnet kıldım.)
 • Resullah (SAV) : Herkim Şaban ayına değer verir, onda Allahü Tealadan sakınır, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa; Allahü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.
 • Her akıllı mümine gereken, bu ayı gafletten uzak, geçmiş günahlarına tevbe ile temizlenerek Ramazana hazırlanmaktır.
 • Hz.Ayşe (r.anha); Resulullah (SAV) hiçbir ayda Şabandakinden daha çok nafile oruç tutmazdı.
 • Resulullah(SAV); Herkim Şabanın başından, ortasından, sonundan 3 gün oruç tutarsa , Allahü Teala ona 70 peygamber savabı yazar. Allahü Teala’ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak olur.
 • Resulullah (SAV); Kim Şabandan 1 gün oruç tutarsa; Allahü Teala  onun cesedini cehenneme haram kılar, cennetlerde Yusuf (a.s.)’a komşu olur, Allah ona (Hazreti) Eyyüp ve Davud’un sevablarını verir.
 • Resulullah (SAV); Şaban’ın
  • 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 14. günün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 15. gün ise 13000 seneye denktir.
 • 4 şey kabir azabını hafifletir.
  • Recep Şaban aylarında Eyyamı Bıyz oruçları (hicrı 13, 14, 15. günler) .
  • Her mekanda yetime ikram etmek .
  • Her an-her zaman Kuran okumak.
  • Teheccüt kılmak
 • Resulullah (SAV); Şabanın ilk Perşembesini oruçlu geçireni Rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur.
 • Resulullah (SAV);
  • Eğer Şaban ayının tamamını oruçlu geçirilirse;
   • Allahü Teala ona ölümün zorluklarını kolay eder,
   • Kabrin karanlığı ile Münker Nekir Meleklerinin şiddetini kendisinden giderir
   • Ve kıyamet günü onun ayıplarını örter.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul Şaban ayında 3 gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa; mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar, (Hazreti) Cibril bana bildirdi ki; Şübhesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısı açar.
 • Resulullah (SAV); …Ya Ayşe, Şüphesiz Allah o sene ölecek herkesi bu ayda ölecek diye yazar, bu sebeple ecelimin ben oruçlu iken bana gelmesini severim.
 • Bir rivayette ise Resulullah (SAV),
  • Pazartesi Perşembeler dışında 3 gün oruç tutardı.
  • Her ay tuttuğu 3 günlerden (13, 14, 15) tutamadıklarını Şabanda kaza ederdi.
  • Resullullah (SAV)’in tüm amelleri devamlı idi.
  • Gece namazları gibi nafilelerden birşeyi kaçırdımı onu kaza ederdi.
  • Şaban ayı girdiğinde üzerinde tutamadığı nafile bir oruç varsa o oruçları, Ramazan girmeden önce bu ayda tamamlardı.
 • NOT: Üzerinde farz borcu olanın (oruç) iki Ramazan arası süren bir mazareti yokken, kazalarını bir dahaki Ramazandan sonraya bırakması caiz değildir.
 • Resulullah (SAV); Şabanın son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur. Herkim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse o kişinin günahları bağışlanır.
 • NOT: Son perşembe ve pazartesi gününden maksat, Şabanın son günü değildir. Zira Ramazanı karşılamak niyetiyle Ramazana bir-iki gün kala oruç tutmak yasaklanmıştır.
 • Resulullah (SAV); Sizden biriniz Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Şu kadarki, bir kimse belirli günlerde oruç tutmayı adet etmiş ve Ramazandan bir-iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun.
 • Resulullah (SAV); Ramazandan evvelki şüpheli günde oruç tutan bir kimse, Ebu-l Kasım’a isyan etmiş olur.
 • NOT: Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden, Şaban ayının 29’udan sonraki günün, Şaban ayınamı yoksa Ramazan ayınamı ait olduğu komusunda şüphe meydana gelirse, bu güne ŞEK (ŞÜPHELİ) GÜN denir. Resulullah (SAV) bu günde oruç tutulmasını yasaklamıştır.
 • Resulullah (SAV); Her kim Şaban ın ilk gecesinde, 1. rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allahü Teala ona 12000 şehit sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının ilk günü (gündüzünde) iki rekat kılıp, her rekatında 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsü ve Şehidallahü: (Şehidelallahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve ve’l-melâiketü ve ulü’l-ılmi kâimen bi’l kıstı lâ ilâhe illâ hüve’l-Azîzü’l-Hakîm. okuyana, Allahü Teala birçok mükafat ihsan eder. Cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir insanın da kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur. Rızkını genişletir. En büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır.
 • Rivayet edildiki: Şbanı Şerifte aşağıdaki zikredilen Salavatı bir kere okuyana 10000 salavat savabı yazılır. (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik.) Manası: Allahım. Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (SAV) e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde said olanların, şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu. Sınırları olmayan, müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle. Yine böyle selam eyle ona ve onlara.
 • Rivayet edildiki: Şu zikredilen Salavatı Şerifeyi sabah-akşam 10 defa okuyana Resulullah (SAV) in şefaati vacip olur. (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salevâtike ve adede ma’lûmâtike ve bârik ve sellim.)
  • Manası: Allahım. Efendimiz Muhammed (SAV) e ailesine ve ashabına, salatların en faziletlisiyle, sonsuz olarak salatü selam et ve bereket ver.)
 • Resulullah (SAV): Her kim Recep, Şaban, Ramazanda öğle-ikindi arası: (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran.) “Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan o büyük Allahü Tealadan mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarar ne bir faydaya, ne ölüme, nede yaşamaya ve nede dirilmeye malik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, ona tevbe ederim” derse, Allahü Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: “Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın” diye vahyeder”
 • Rivayet edildi ki: “Her kim Şaban ayında La İlahe İllallah. Ve La Nağbudu İlla İyyahMuhlisine Lehuddin Velev Kerihel Kafirun
  • Manası: Allahtan başka hiç bir ilah yoktur biz ancak ona ibadet ederiz Kafirler istemese de biz taatımızı sırf ona tahsis ederiz.
  • Derse Sevabı: Allahü Teala ona 1000 senelik ibadet yazar 1000 senelik günahı olsa bile sildirir kabrinden yüzü dolunay gibi parlak çıkar ve Allahü Teala (manevi) katında sıddık olarak yazılır.

 

 • Rıvayet edildiki:
  • Şabanın ilk onunun hergünü 100 defa Yâ Latîf celle şânüh 
   • Manası: Ey işlerinde lütuf sahibi, yaradılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan Allahım.
  • İkinci onun hergünü 100 defa: Yâ Rezzâk Celle Şânüh
   •  Manası: Ey rızkı bol bol veren, ruh ve bedenlerin gıdasını yaratıp veren Allahım.
  • Üçüncü onun hergünü 100 defa: Yâ Azîzü Celle Şânüh
   •  Manası: Ey İzzzet, Yücelik sahibi, değerli, şerefli, güçlü, hiçbir zaman yenilmeyen Allahım. söylemenin çok büyük fazileti vardır.

Şaban ayının birinden itbaren sonuna kadar 100 defa Lâ ilâhe illallah, yüzüncüde Muhammedü’r-Resulullah demek suretiyle hergün en az 1000 defa tesbihe devam edilmelidir. Bir ay sonunda 30 000 Kelime-i Tevhid tamamlanmış olur. Resulullah (SAV): Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4000 adet büyük günahı amel defterinden silinir buyurmuşlardır.

 

ŞABANI ŞERİFTE DİĞER SALİH AMELLER

 • Kuranı Kerim hatmi yapmak. Resulullah (SAV) ın Ashabı, Şaban ayının hilalini gördüklerinde “Mushaflara kapanıp, sıralı okurlardı.

Zekat, sadaka vermek: Resulullah(SAV)ın Ashabı, Şaban hilalini görünce fakirler-yoksullar Ramazan orucuna kuvvet bulsunlar diye zekatlarını verirlerdi. Ticaret erbabı borçlarını öderlerdi. Zekatla yetinilmez, sadakalar bu ayda arttırılmalıdır. Resulullah (SAV): Şaban benim ayımdır. Benim ayımda Bana yardım edene Allah rahmet etsin. diye tellal bağırttığı unutulmamalıdır.Ulema; Bu yardımın, namaz, oruç, sadakaların arttırılması suretiyle gerçekleşeceğini açıklamışlardır.

BERAAT GECESİ

 • Beraat; günahlardan kurtuluştur. Şaban ayının 15. gecesidir.
 • Beraat gecesinde yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, dirilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verilir. Bu bakımdan ibadetle geçirmek çok sevaptır.
 • Kadir gecesinden sonre en fazıletli gecedir.
 • Kadir gecesinin zamanı konusunda farklı rivayetler vardır.  Beraat gecesi ise; ecellerin belirlendiği, amellerin sunulduğu, hüküm ve kaza gecesi, gazap ve rıza gecesi, kabul ve red gecesi, ulaşma ve engelleme gecesi, ikram ve ihanet gecesi olduğundan açıkça tayin edilmiştirki, kullar o geceyi bilip onda yapacaklarla dualarla belaları savuşturabilsinler.
 • Resulullah (SAV)’e bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
  • Şöyleki Resulullah (SAV) Şabanın
   • 13. gecesi Allahü Tealadan ümmeti hakkında şefaat istemiş üçte biri verilmiş,
   • 14. gecesi yine istemiş üçte biri daha verilmiş,
   • 15. (beraat) gecesi tekrar istemiş ve bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
 • NOT: Günah işlemeye devam edip, Allahtan kaçanlar şefaatten uzak kaldı.

Her insanla ilgili gece-gündüz 20’şer  melek görevlidir.

 • Muhafaza Melekleri: İnsanların hayatlarını korurlar.
 • Yazıcı Melekleri: İnsanın iyi-kötü işlerini yazarlar. Bu bilgileri Allaha arzederler.
  • Günlük Arz: Sabah ve ikindi vakitlerinde.
  • Haftalık Arz: Pazartesi ve perşembe günlerinde
  • Yıllık Arz: Beraat gecesinden önceki 1 yıllık hayatla ilgili rapor.

 

 • Beraat Gecesi 1 yıl içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Cuma gecesi 1 hafta içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Beraat gecesine bu yüzden (Kefaret Gecesi, Azad Olma Gecesi, Hayat Gecesi veya Mağfiret Gecesi) de denir.
 • Herkim bayram gecesini ve Şaban ayının on beşinci (beraat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez.
 • Bir adıda Mağfiret Gecesi olan bu gecede şu hadise kulak verelim: Allahü Teala, Şabanın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla hased edenler hariç herkesi mağfiret eder.
 • Resulullah buyurduki(SAV): Ey Hümeyra. Bilmezmisinki bu gece, Şabanın yarı gecesidir. Bu gecede, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları kada Allahın (cehennemden) azat ettiği kişiler vardır.
 • Af olacaklar arasında 6 kişiden bahsedilmiyor:
  • içki ve uyuşturucuya devamlılar
  • Ana-babaya isyan edenler
  • zinada israr edenler
  • sıla-i rahimi kesenler
  • heykel yapanlar
  • laf taşıyanlar
 • Başka rivayette ilaveler vardır:
  • Allaha şirk koşanlar
  • Adam öldürenler
  • Kindarlar
  • Kibirliler
  • Kahinler
  • Faize devam edenler (faizciliğe)
  • Müzik aleti çalanlar
  • Şairler (Adaletin nerede? gibi……şiirler)
  • Büyü yapanlar
 • Resullah (SAV) : Beş gece vardırki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez,
  • bunlar:
   • Recebin ilk gecesi,,
   • Şabanın yarı gecesi,
   • Cuma gecesi,
   • Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.
 • Resulullah (SAV): Şabanın yarısının gecesi Cebrail Bana gelerek: Ya muhammed (SAV) Başını semaya doğru kaldır, buyurdu. Bu hangi gecedir, dediğimde; Bu Allahü Sübhanehü’nün 300 rahmet kapısı açtığı bir gecedirki onda, kendisine hiçbirşeyi ortak koşmayan (müslüman)ların tümünü bağışlar, ancak büyücü, kahin, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları, tevbe etmedikleri sürece affetmez, buyurdu. Gecenin dörtte biri geçince, Cebrail tekrar inerek: Ya Muhammed (SAV), başını kaldır, buyurdu. Başımı kaldırdığımda berde ne göreyim, Cennetin tüm kapıları (ardına kadar) açılmış, dünya semasından Arş’a kadar tüm melekler secdede Muhammed (SAV)in ümmeti için istiğfarda bulunuyorlar ve her sema kapısında bir melek bulunuyor.
  • 1. kapıdaki melek: Bu gece rüku edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 2. kapıdaki melek: Bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 3. kapıdaki melek: Bu gece dua edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 4. kapıdaki melek: Bu gece zikredenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 5. kapıdaki melek: Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 6. kapıda görevli melek: Bu gece müslümanlara müjdeler olsun diye sesleniyor.
  • 7. kapıda bulunan melek ise: Bu gece birşey isteyen varmıki muradı kendisine verilsin (veya) Bu gece Kuran okuyanlara müjdeler olsun diye nida eder.
  • 8. kapıda duran melek de: İstiğfar eden var mıki kendisi için (günahları) mağfiret olunsun diye nida ediyor.
   •  Bunun üzerine; Ey Cibril. Bu kapılar ne zamana kadar açık olacak diye sorduğumda; Gecenin başından imsak vakti girinceye kadar buyurduktan sonra şöyle dedi: Bu gece Kelb kabilesinin koyun sürülerinin tüyleri kadar (çok) sayıda Allahü Tealanın ateşten azatlıları vardır.
 • Resulullah (SAV): Şaban ayının yarısı oldumu, o geceyi ibadetle ihya edin (geceyi mana ve önemine uygun olarak değerlendirin), gündüzündede oruç tutun. Çünkü Allahü Teala o akşam, seher vakti dünya semasına tecelli eder ve istiğfar eden yokmu ki, affedeyim. Rızık isteyen yokmu ki, ona rızık vereyim. Hastalığa uğramış yokmu ki, ona şifa ve afiyet vereyim…… diyerek sabaha kadar devam eder.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s