(300 defa dua) Recebi şerif’in 10 günü hayırlı kaza ve kader için okunacak dua

[{BAŞINDA / SONUNDA SALEVAT OKUYARAK 300 DEFA veya 100 DEFA EN AZINDAN 10 DEFA} veya 33 DEFA]

https://mektebun.wordpress.com/receb-i-serifin-onuncu-gunu-hayirli-kaza-ve-kader-icin-okunacak-duarecebi-serifin-9-gunu-aksam-ezani-ile-10-gun-aksam-ezani-arasi/

Kaderlerin dua ile değişeceği Receb’in 10. gününde hangi duayı yapmalıyız?

RECEB-İ ŞERİF’İN ONUNCU GÜNÜ HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*”Ey Allâh! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiyâ (Suresi)nin (101.) ayetin(de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmeyi) nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler (Aleyhimüsselâm) zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek) den beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duamı kabul et).” [Fezâilül-eyyâm, Veliyüddîn er-Ruhâvî el-Mahmûdî, sh:195)*

(Recebi şerif’in 10. günü (receb 9. Gününü 10. Güne bağlayan geceden itibaren başlanabilir) akşam ezana kadar hayırlı kaza ve kader için okunacak dua-300 defa okunur) Recebi şerif’in 10. günü (receb 9. Gününü 10. Güne bağlayan geceden itibaren başlanabilir) akşam ezana kadar hayırlı kaza ve kader için okunacak dua (Önemli bilgi: dinimizde önce gece, sonra gün gelir.)


~~~~~~~
Kays ibni Ubâd(Abbâd)(r.a.) şöyle buyurdu;

Allâh-u Te’âlâ’nın, Dilediğini silip dileğini sabit bırakacağını açıkladığı ra’d sûresi’nin 39. ayetinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirlenecegi gün recebin 10. Günüdür, demiştir.

Dolayısı ile bugün de çok dua etmek, hacet namazı kılmak, farz namazın peşindeki anları kollamak ve kabul saatlerinde Allâh-ü Te’âlâ’ya ihlâsla
yalvarmak lazımdır. Receb 9.-10. geceden, receb 10.-11. akşam ezanı vaktine kadar 300 kere şu dua okuyanın her istediğini yerine getirir.

RECEB-İ ŞERİF’İN ONUNCU GÜNÜ HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allâhümme in ketebtenî şekiyyen fektüb seîden, vemhusmî ‘an dîvâni’l-eşkiyâi ve semminî tekiyyen verzüknî âyete’l-enbiyâi vensurnî ‘alâ cemi’i’l-e’ğdâi vehşürnî yevme’l-kiyâmeti fi zümrati’l-enbiyâi ‘aleyhimü’s-selâmü, ve e’iznî min derki’l-eşkiyâi inneke semi’u’d-dü’âi bi rahmetike yâ Erhame’r-râhimîne. Amin.

Cübbeli Ahmed Hoca Efendi

(Allahumme in ketebtenî şegiyyen fektup saîden. Vemhusmî an divânîl eşgiyâi ve semminî tegiyyen verzugnî âyetel enbiyâi vensurnî alâ cemî il agdâi vahşurnî yevmel giyâmeti fî zumretil enbiyâi aleyhimmusselâmu veeiznî min derkil eşkiyâi inneke semîudduâi bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.)

—-

Receb-i Şerif’in Onuncu Günü Hayırlı Kaza ve Kader İçin Okunacak Dua:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâbi’înin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde sika (güvenilir) kabul edilen Kays ibni Ubåd (Radıyallâhu Anh): “Allâh-u Teâla’nın dilediğini silip, dilediğini sâbit birakacağı(nı açıkladığı Ra’d Sûresi’nin 39. âyet-i kerîmesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği) gün recebin onuncu günüdür.” demiştir.

(Mer’i ibni Yûsuf el-Makdisî, Ithâfu zevi’l-elbâb, sh:58; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 13/170; Sa’lebî, el-Keşfi vel-beyân, 5/299;

İbnü Atiyye, el-Muharrarul-vecîz, 3/317; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, 5/388; Kurtubî, el-Câmi’u li ahkâmi’l-Kur’ân, 9/332; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 4/661)

Dolayısıyla bu günde hayırlı kazâ ve kaderler için çok dua etmek, hâcet namazı kılmak, duanın kabulü için de işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki anları kollamak ve o kabul saatlerinde ihlas ile Allâh-u Teâlâ’ya yalvarmak lazımdır.

Berâat gecesinde ve bu günde şu duanın tekrar tekrar okunması fazîletli görülmüştür:

“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiyâ (Sûresi) nin (101.) ayetin (de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmey)i nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler-aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek) den beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duamı kabul et)!

Bu duayı Berâat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allâh-u Teâlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir.

(Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, sh: 195, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısmı, no:156)

OKUNACAK DUA;
“Allahümme in ketebtenî şegıyyen fektüb saııı’den. Vemhusmiii an dîvânil eşgıyâ’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. Â’yetel enbiyâ’i vensurniii alâ cemî’ıl egdâ’i vahşürniii yevmel gıyâmeti fiii zümratil’embiyâ’i aleyhimüs’selâm. Ve e’ız’nî min derkil eşgıyâ’i inneke semîud’düâ’i bi rahmetike yâ erhamer’râhımiyn.” (En doğru yazılış budur)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s