RECEB’IN İLK CUMA GECESİNİN (REGAIB GECESİNİN) FAZİLETİ

RECEB’IN İLK CUMA GECESİNİN (REGAIB GECESİNİN) FAZİLETİ
~~~~~~~
Enes b. Malik (RA)’ın rivayet ettiği bir hadiste Hz Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:
“Dikkat et, Recep ayının ilk Cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi (Regaib gecesini) gafletle geçirme. Çünkü melekler o geceye Regaib Gecesi adını koymuşlardır. Zira o gecenin üçte biri geçtiğinde yer ve gök melekleri Kâbe-i Muazzama ve havalisinde toplanırlar. Allah, meleklerin bu toplantısı üzerine, meleklere şöyle sorar: “Ey meleklerim, ne istiyor sunuz?” Melekler şöyle cevap verirler: “Ey rabbimiz, senden isteğimiz ve temennimiz, Recep’in oruçlularının günahlarını bağışlamandır.” Bunun üzerine Allah şöyle buyurur: “Recep’in oruçlularını (Yani Recep ayında oruç tutanları) affettim.”
(Gunyeti’t-tâlibîn, Seyyid Abdülkādir-i Geylânî Ks.)

~~~
Rasulullah sav. buyuruyorlar:
“Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez.
1-Regaib gecesi
2-Şabanın 15. gecesi
3-Cuma gecesi
4-Ramazan bayramı gecesi
5-Kurban bayramı gecesi.” [İbn-i Asâkir]
Receb’in ilk cuma gecesini ihya edene, Allah c.c, kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder.
.”La ilahe illallah ey nuru Receb.
Muhammedür Resulullah dualar müstecab
“Resul-i Ekrem (s.a.v) buyurmuştur.

—-

REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyasi hususunda ulema bir takim yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7- Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdü lillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri maʼlumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve vakınlarına duada bulunmak

10- Ümmet-i Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarıni cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Tergib – Şirʼatul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim-İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir. (Ne yapalım?)
~~~~~~~
Receb-i Şerif’in ilk Cuma’sını ihya etmek tecelliyatı ilahiyye’ye ermek demektir. REGAİP Kandili, Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesidir.
Kandil gecesi 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha-yı Şerif’ten sonra 3 defa İhlas’ı şerif (kulhuvallah) okunur, bu şekilde 12 rekat namaz kılınır.
Namaza başlarken :
”Niyet ettim Ya Rabbi, Senin rıza-i şerifin için, Regaib Kandili’nin sevabına nail olmak için”
diye niyet edilir. Bu şekilde kandil namazı kılınır.
Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir.
Ayrıca bu kandilde kul hakkı namazı, tesbih namazı kılınması çok sevaptır.
Gönenli Mehmet Efendi Hz.

REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER

 • Akşam ezanından sonra, bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında: “Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin adap ve vezâifinin ifasına mani olacak ahlâk-ı zemîmelerden beni temizle” diye dua edilir.
 • İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû kılınır.
 • Dua edilir.
 • İki rekât, ALLAH rızası için, bu gecenin manasına ait namaz kılınır. Birinci rekâtta, Fatihâ-i şerifeden sonra 9 adet; ikinci rekâtta da 7 adet “înna enzelnahu” (Kadir) sûre-i celilesi okunur.
 • 3 Kelime-i şehadet. (Yevmü’l-Ahd Ve’l-Misak’dan (ALLAH’ımıza söz verdiğimiz kalu bela’dan) bu ana kadar, ahdimizde (sözleşmemizde) vâki olan muhalefet ve hıyanetten, affa ve mağfirete nail olmaklığımız için, diyerek okunur.)
 • 100 Estağfirullah. (Büyük ve küçük günahlarımızın mülâhazası ile okunur.) Yüzüncüde: “Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezi lâ ilâhe illâ hû. El-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.
 • 1 kere Fâtihâ-i şerife.
 • 1 kere Amene’r-Rasûlü.
 • 7 kere Elem neşrah leke-i şerif.
 • 11 kere İhlâs-ı şerif.
 • 1 kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas) sûre-i celîleleri.

Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

ALLAH teala kandilimizi mübarek etsin. Gafil olmaktan muhafaza eylesin. Sevdiği ve razı olduğu amellerle meşgul olmayı nasip etsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s