Receb Ayının ilk cuma gecesi (regaib kandili gecesi) kılınabilecek çok faziletli bir nafile namaz (borcu olanlar kazaya yönelmelı

Kim Receb-i Şerif’in
İlk perşembesini tutar Cuma gecesi(Recebi Şerifin ilk cuma gecesi/REGAİB KANDİLİ GECESİ-ertesi gün CUMA GÜNÜ; REGAİB KANDİLİ GÜNÜDÜR)

12 rekat namaz kılarsa büyük ecir vardır.

Her rekatta 1 fatiha Suresi, 3 Kadir Suresi, 12 İhlas Suresi

2 rekatta bir selamla kılar

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında

Namaz bitince:

70 kere salavat-ı Şerif (Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi ve sellim)

sonra secdeye kapanıp 70 kere (Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melâiketi verruh)

başını kaldırır (2 secde arasında otururken); (rabbiğfir verham ve tecavez amma ta’lemu inneke entellahül e’azzül ekrem)

sonra 2. secdeye varıp 1. secdede söylediğini tekrar eder (70 kere)

bitirince Allahtan istediklerini ister, dilediği muhakkak verilir.

Sevabı:

Kul bu namazı kılarsa

denizlerin köpüğü

kum taneleri

dağların ağırlığınca

yağmurların damlalarınca

ağaçların yapraklarınca

fazlada olsa bütün günahlarını mağfiret eder.

Bu kişi yakın akrabasından(günahkar) 700 kişiye şefaat eder

Kabirde ilk gecesi bu namaz kendine gelip, “sevin her zorluktan kurtuldun” der. Kulda sen kimsin deyince, o namaz şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namaz, der.

Namaz ona kabirde yoldaş olur.

Sura üfürüldüğünde başına gölge olur

Kıyamette başına gölge olur.

Sen ebediyyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin, der.

Gunye, 1/182

————

ihyadan…

Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Regâib Gecesi Namazı: Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak namaz 12 rek’attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:

Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır. On ikinci rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere “ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddin, Bedir yayınları, 1974, c:1, s:555)

Regâib namazını cemaatle kılmak bid’attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyasi hususunda ulema bir takim yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7- Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdü lillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri maʼlumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve vakınlarına duada bulunmak

10- Ümmet-i Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarıni cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Tergib – Şirʼatul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim-İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir. (Ne yapalım?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Receb-i Şerif’in ilk Cuma’sını ihya etmek tecelliyatı ilahiyye’ye ermek demektir. REGAİP Kandili, Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesidir.

Kandil gecesi 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha-yı Şerif’ten sonra 3 defa İhlas’ı şerif (kulhuvallah) okunur, bu şekilde 12 rekat namaz kılınır.

Namaza başlarken :

”Niyet ettim Ya Rabbi, Senin rıza-i şerifin için, Regaib Kandili’nin sevabına nail olmak için”

diye niyet edilir. Bu şekilde kandil namazı kılınır.

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir.

Ayrıca bu kandilde kul hakkı namazı, tesbih namazı kılınması çok sevaptır.

Gönenli Mehmet Efendi Hz.

REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER

* Akşam ezanından sonra, bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında: “Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin adap ve vezâifinin ifasına mani olacak ahlâk-ı zemîmelerden beni temizle” diye dua edilir.

* İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû kılınır.

* Dua edilir.

* İki rekât, ALLAH rızası için, bu gecenin manasına ait namaz kılınır. Birinci rekâtta, Fatihâ-i şerifeden sonra 9 adet; ikinci rekâtta da 7 adet “înna enzelnahu” (Kadir) sûre-i celilesi okunur.

* 3 Kelime-i şehadet. (Yevmü’l-Ahd Ve’l-Misak’dan (ALLAH’ımıza söz verdiğimiz kalu bela’dan) bu ana kadar, ahdimizde (sözleşmemizde) vâki olan muhalefet ve hıyanetten, affa ve mağfirete nail olmaklığımız için, diyerek okunur.)

* 100 Estağfirullah. (Büyük ve küçük günahlarımızın mülâhazası ile okunur.) Yüzüncüde: “Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezi lâ ilâhe illâ hû. El-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 1 kere Fâtihâ-i şerife.

* 1 kere Amene’r-Rasûlü.

* 7 kere Elem neşrah leke-i şerif.

* 11 kere İhlâs-ı şerif.

* 1 kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas) sûre-i celîleleri.

Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

————-

ALLAH teala kandilimizi mübarek etsin. Gafil olmaktan muhafaza eylesin. Sevdiği ve razı olduğu amellerle meşgul olmayı nasip etsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s