İlk Cuma Gecesi – Günü Namazı (Regaib kandili)

İlk Cuma Gecesi Namazı (Regaib gecesi) :

“Her kim recebin ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında, oniki rekat kılar, her rekatta, bir Fatiha, üç Kadir Sûresi, oniki kere de İhlâs Sûresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazı bitirince, ‘ELLAHÜMME Salli ala Muhammedinin Nebiyyil Ümmiyyi ve alâ alihi ve sellim’ diye yetmiş kere bana salat okur, sonra secdeye kapanarak, secdesinde; “Sübbunün Kuddusün Rabbül melaiketi verruh” Başını kaldırdıktan sonra(iki secde arasında); “Rabbiğfir verham vetecevez âmme te’a lemu feinneke entel âzizül eâ’damü” sonra ikinci secdeye vararak birinci secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar ederde, bitiminde ALLAH’u Teâlâ’dan muradını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir.” Nefsim Kudret elinde olan ZAT’a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa mutlaka ALLAH’u Teâlâ, denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadarolsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi, hane halkından yediyüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona: ” ‘Ey dostum! Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun’ dediğinde o,’sende kimsin? VALLAHi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim’der. O da ona:’ey sevgilim! Ben şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namazın sevabıyım. Bu gece, isteğini yerine getireyim, tek başına kaldığın şu anda yana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye geldim. Sur’a üfürüldüğü zamanda, kıyamet arsalarında başının üstünde gölge olacağım, artık müjdelenebilirsin. Zira MEVLA’ndan ebediyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin’ diye cevap verir.” Hadis’i Şerif, Abdulkadir Geylani, el-gunye 1/330-331, İmam-ı Gazali,İhyâü’l-Ulûm, Kitabu’l Bereke,2856/718, “Her kim, recebin ilk perşembesini tutar, sonra Cuma gecesi oniki rekat kılarsa, ALLAH’u Teâlâ her rekat için ona, dosdoğru yer(cennet)de, hiç şeksiz yüz kasr (köşk) verir.” Hadis’i Şerif, Şerh-u Şir’ati’l-İSLAM,sh:133 “Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana, ALLAH’u Teâlâ ve melekleri gelecek seneye kadar Salâtta bulunurlar. Arş’ın Rabbi kime Salât ederse, o kişi, dünyadan ancak imanla çıkar, dünyada ancak İSLÂM’la yaşar. Kıyamet günüde ancak ebrar (iyi kullar) ile haşr olur.” Hadis’i Şerif, Şerh-u Şir’ati’l-İSLAM,sh:133


İlk Cuma günü namazı(öğle-ikindi arası):

Dört rekattır, her rekatta bir Fatiha, Yedi Ayet-el Kûrsi, beşer kere de İhlâs-Felâk ve Nâs Sûreleri okunur. Namazdan sonra 25 kere “La Havle velâ Kuvvete İlla BİLLAHİL Âliyyil Âziymil Kebiril Müteâl” zikrini tekrarlar. Sonunda da 10 kere “EstağfirULLAHe ve etübü ileyh” der.

REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyasi hususunda ulema bir takim yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7- Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdü lillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri maʼlumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve vakınlarına duada bulunmak

10- Ümmet-i Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarıni cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Tergib – Şirʼatul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim-İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir. (Ne yapalım?)
~~~~~~~
Receb-i Şerif’in ilk Cuma’sını ihya etmek tecelliyatı ilahiyye’ye ermek demektir. REGAİP Kandili, Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesidir.
Kandil gecesi 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha-yı Şerif’ten sonra 3 defa İhlas’ı şerif (kulhuvallah) okunur, bu şekilde 12 rekat namaz kılınır.
Namaza başlarken :
”Niyet ettim Ya Rabbi, Senin rıza-i şerifin için, Regaib Kandili’nin sevabına nail olmak için”
diye niyet edilir. Bu şekilde kandil namazı kılınır.
Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir.
Ayrıca bu kandilde kul hakkı namazı, tesbih namazı kılınması çok sevaptır.
Gönenli Mehmet Efendi Hz.

Kaynağı bilinmiyor
REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN AMELLER
Akşam ezanından sonra, bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında: “Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin adap ve vezâifinin ifasına mani olacak ahlâk-ı zemîmelerden beni temizle” diye dua edilir.
İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû kılınır.
Dua edilir.
İki rekât, ALLAH rızası için, bu gecenin manasına ait namaz kılınır. Birinci rekâtta, Fatihâ-i şerifeden sonra 9 adet; ikinci rekâtta da 7 adet “înna enzelnahu” (Kadir) sûre-i celilesi okunur.
3 Kelime-i şehadet. (Yevmü’l-Ahd Ve’l-Misak’dan (ALLAH’ımıza söz verdiğimiz kalu bela’dan) bu ana kadar, ahdimizde (sözleşmemizde) vâki olan muhalefet ve hıyanetten, affa ve mağfirete nail olmaklığımız için, diyerek okunur.)
100 Estağfirullah. (Büyük ve küçük günahlarımızın mülâhazası ile okunur.) Yüzüncüde: “Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezi lâ ilâhe illâ hû. El-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.
1 kere Fâtihâ-i şerife.
1 kere Amene’r-Rasûlü.
7 kere Elem neşrah leke-i şerif.
11 kere İhlâs-ı şerif.
1 kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas) sûre-i celîleleri.
Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)
ALLAH teala kandilimizi mübarek etsin. Gafil olmaktan muhafaza eylesin. Sevdiği ve razı olduğu amellerle meşgul olmayı nasip etsin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s