RECEB-İ ŞERİF’İN İLK GECESİNDE KILINACAK ÇOK MÜHİM BİR NAFİLE NAMAZ hakkında herşey…/ilk gün oruç

Receb-i Şerif’in ilk gecesi Teheccüd vaktinde

Receb-i Şerif’in ilk gecesi Teheccüd vaktinde kılındığında, her rekâtına 70 senelik gafletsiz ibadet sevabı kazandıran iki rekâtlık nafile namaz .

Her rekâtta , 1 Ayetel Kürsi, 1 Kadr Suresi ,1’er İhlas, Felak ve Nas Sureleri okunur

Her kim, Recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve onlar arasında 10 selam verirse, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Rûh’ul-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi” buyurdu. Biz: “Allâh-u Te’âlâ ve Resûlü bilir” deyince, Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): “Allâh-u Te’âlâ onu, canı,malı,ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi kabir azabından korunur, hesapsız ve azabsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer” buyurdu. Cûzekânî, Süyûtî, el-Leâlî, 2/55 

Her kim Receb-i Şerifin ilk Gecesinde akşam namazını kıldıktan sonra
20 rekat namaz kılar

Her rekatta bir Fatiha Suresi bir İhlas Suresi okur

2 rekatta bir selam verir.

Namazdan sonra:

Tövbe et

111 defa salavat getir.

1660 kere Ya Allah de

Dua et

Sevabı:

Onu, Canını, Malını, Ailesini, Çocuklarını korurlar

Kabir Azabından korunur.

Sıratı şimşek gibi geçer (hesabsız azabsız)
Cûzekânî, Süyûtî, el-Leâlî, 2/55 

***

Recep’in ilk günü oruç tutan kişinin günahları af edilir

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Recep’in ilk günü oruç tutan kimseden günahları –bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.” (Gunyetü’t Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)

“Bir kimse Recep’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun iki yıllık günahlarına kefaret olur.” (Gunyetü’t Talibin)

Recep’in ilk günü oruç tutan kişiye, bir aylık oruç sevabı yazılır

Resulullah (asm) buyurdu ki:

“Bir kimse Recep’in birinci gününü oruçlu geçirirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir.” (Gunyetü’t Talibin, Kenzül-Ummal)

RECEB-İ ŞERİF’İN İLK GECESİNİN FAZİLETİ

(1. Şubat Salıyı 2. Şubat Çarşambaya bağlayan gece)

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Recebin ilk gecesi olunca Allâh-u ‘Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, günahkarları bağışlar.

Tevbe edenlere ikram eder, zikr edenleri (kendisine manen) yaklaştırır, ibadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar.

O geceyi ibadetle ihya eden (geçiren), sabaha bağışlanmış olarak çıkar.” [Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/139]

Nebî ﷺ’den şöyle rivayet edilmiştir: “Kalplerin öldüğü günde, recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allâh-u Te’âlâ onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmiş bin kişiye şefaatçı kılınır.” [Mevlâ Tâcü’l-ârifîn, Lübbü’l-elbâb, E’raciyye, el-Hobevî, Dürretü’n-nâsihîn, sh:45]

Tabi’inin ulularından Hâlid ibni Ma’dân (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: “Senede beş gece vardır ki, sevaplarını umarak ve müjdelerine inanarak onlar(da ibadet ve taat)a devam eden kişiyi Allâh-u Te’âlâ cennete girdirir.

Recebin ilk gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç)la geçirir. Şa’bânın yarı gecesi (olan Beraat gecesi) ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç )la geçirir.

Ramazan bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyamla geçirir, gününü ise oruçsuz geçirir.

Kurban bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü ise oruçsuz geçirir. Âşûrâ gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç)la geçirir.” [Ebû Muhammed el-Hallâl, Fedâilü şehri receb, no:17, sh:75; Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/327; İbni Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh:263]

Rivayete göre Ömer ibni Abdilazîz (Radıyallâhu Anh) Basra valisi Haccâc ibni Ardât (Radıyallâhu Anh)a yazdığı mektupta şöyle demiştir: “Senede dört geceye dikkat et! Çünkü Allâh-u Te’âlâ bunlarda rahmetini tam manasıyla boşaltır. Bunlar da recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi, recebin yirmi yedinci gecesi ve fıtr (ramazân bayramı) gecesidir.” [Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/327, Hatîb-i Bağdâdî, Ğunyetü’l-mültemis; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, no:3952, 3/454]

Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh) senenin dört gecesi (hiç uyumayıp) kendini i badete ayırırdı ki bunlar; recebin ilk gecesi, ramazân ve kurban bayramı geceleriyle, şa’bânın yarı gecesiydi. [Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/328]

“Ravza” isimli eserde receb-i şerifin ilk gecesi duanın kabul edildiği gecelerden sayılmıştır.

Nitekim büyük müctehid İmâm-ı Şâfi’î (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir:

“Bize ulaşan habere göre dualar beş gecede kabul edilir; cuma gecesi, ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı gecesi, recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi. İşte bu geceler hakkında nakledilen faziletli amellerin tümü müstehabtır.” [İbni Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh:264; Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3438, 5/28]

İmâm-ı Şâfi’î (Radıyallâhu Anh)a ulaşmış olan bu rivayet, Ebû Ümâme (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen şu hadis-i şerif olsa gerektir: “Beş gece vardır ki, onlarda (şartlarına uygun olarak yapılan) dua reddolunmaz, bunlar da; recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi, cuma gecesi, ramazân bayramı gecesi, kurban bayramı gecesidir.” [İbni Asâkir, Târîhu Dimeşk, 10/408; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, no:2975 2/196; Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3440, 5/288; Abdurrezzâk, el-Musannef, no:7927, 4/317]

İmâm-ı Münâvî (Kuddise Sirruhû) bu hadis-i şerifin izahında şöyle buyurmuştur: “Bu geceleri ibadetle geçirmek, kendilerinde dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Selef-i salihin (geçmiş büyükler) kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir.” [Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, no:3952, 3/454]

İmâm-ı Sübkî (Radıyallâhu Anh) “et-Tabakât” isimli eserinde bazı velilerin Allâh-u Te’âlâ’dan recebin ilk gecesinde vefat etmeyi istediklerini nakletmiştir. [Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/138; Ahmed ibni Hicâzî, Tuhfetü’l-ihvan, sh:12]

RECEB-İ ŞERİF’İN İLK GECESİNDE KILINACAK ÇOK MÜHİM BİR NAFİLE NAMAZ hakkında herşey…/ilk gün oruç’ için 2 yanıt

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s