Cemâziyelâhir

Cemâziyelâhir ayının ibadetleri yayınlanmıştır

Mektebül Vird–>Zikirler Dualar–>Yıllık Virdler–>Hicri Aylarda–>Cemâziyelâhir

CEMADİYE’L-ÂHİR AYINDA YAPILACAK ŞÜKÜR

Üç aylarımızın komşusu olan bu mübarek ayda ALLAH’ımıza şükür dört cihetle yapılır;

* Lisanın şükrü için: Receb-i şerefin ilk gününe kadar, 70 bin “Elhamdülillah” çekilir.

* Azaların şükrü için: Receb-i şerefin ilk gecesine kadar, bin rekât şükür namazı kılınır.

* Kalbin şükrü için: “Yarabbi! Bu büyük nimete karşı her surette şükründen aciz olduğumu itiraf ediyorum” şeklinde itirafta bulunulur.

* Malin şükrü için: Herkesin malî durumu ve gönül arzusuna göre, her türlü infâk ve it’am ve sâir hayr-ü hasenata sarf etmekle yapılır.

* Bu ayda her sabah taze abdest alarak işrak vaktinde şu dua, sure ve ayetler okunur:

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde;

“Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 1 kere Fatihâ-i şerife.

* 1 kere Amene’r-rasul.

* 7 kere İnşirah suresi.

* 11 kere İhlâs-I şerif.

* 1 kere Felak ve Nas sureleri okunur.

Sadaka-llahü’l-azîm. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

—-

Rasulüllah (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in hayatında, Cemaziyel-Ahir Ayının hatırlattıkları.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Küçük tevbe ayıdır. Tevbe namazı veya tevbe niyetiyle tesbih namazı kılınması çok güzel olur. Her namazdan, sonra bu ay sonuna kadar seyyidül-istiğfarı okumak çok güzel olur.

***

HİCRETİN İKİNCİ YILI

Hicretin ikinci yılında cemadül-âhır ayında; Abdullah b Cahş idaresindeki 8 kişilik seriyye Batnı Nahleye kureyş kervanı araştırmak için yola çıktılar.

Müslümanların eline geçen ilk ğaninet budur. İlk aldıkları esir Osman ile Hakemdir, ilk öldürdükleri müşrik ise Amr bin Hadramidir.

Bu olayda haram aylarda savaşın yasaklığı ayeti bu yılın Receb ayında indi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.580

***

HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI

Hicretin üçüncü senesinde; cemadül ahır ayında Zeyd b Harisenin komutasındaki seriyye 100 suvari ile zatül-Kırede denilen yerdeki suyun başında seher vakti Safvan b Ümeyye komutasındaki kureyş kervanını ansızın vurdular.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.583

***

HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI

Hicretin 4. Yılında camaziyel-ehır ayında Rasulüllah sas ashabından 400 kişi ile Gatafanlılardan Beni Muharib ve Beni Salebe üzerine yürüdü ve medinede yerine Osman ra vali tayin etti.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.

Hicretin 4. Yılında Ebu Seleme Abdul-Esed Mahzumi Uhud gazasında aldığı yaradan dolayı vefat etti. ( Ümmü Seleme annemizin ra ilk eşi.)

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.662

***

HİCRETİN BEŞİNCİ YILI

Hicretin 5. Yılında Cemaziyel-ehır ayında Ay tutulması oldu. İlk husuf ay tutulma namazı bu tarihte kılındı.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.665

***

HİCRETİN ALTINCI YILI

Hicretin 6. Yılında cemaziyel-ehır ayında Tarif olayı oldu. Zeyd bin Harıse ra Beni Salebe üzerine onbeş kişiyle gönderildi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.707

***

HİCRETİN YEDİNCİ YILI

Hicretin 7. Yılında cemaziyel-ehır ayında Dıhye ra yaralıyan ve elindeki hediyeleri alan Cüzzam oğullarından Huneyd üzerine Zeyd bin Harise ra 500 kişilik bir birlikle gönderildi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.750

***

HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI

Hicretin 8. Senesinde cemaziyel-ehir ayında Zatüs-selasil olayı vuku buldu. Kudaa kabilelerinden Beyl ve Uzre kabilelerinin medine hayvanlarını yapmalıyacağı duyuldu ve Efendimiz sas Amr ra komutasında otuz atlı ile toplam üçyüz kişi gönderdi. Bu gazveyi mutlaka okuyalım önemli derler ve olaylar var.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.771

Kaynak; İslam Tarihi

Mahmud Esad.

***

HİCRETİN ON ÜÇÜNCÜ YILI

Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Ebû Bekir ra zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir.

Ebû Bekir ra Hicrî 13. yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine’de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer’in namaz kıldırmasını istedi. Ashâbla istişâre ederek Hz. Ömer’i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hz. Ömer’in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilâfet ahitnamesini Hz. Osman’a yazdırdı.

Ebu Bekir ra, Cemaziyel-Ahır ayının 23 salı gecesi, hicri 13 yılda vefat etti.

Başka bir rivayette:

Ebu Bekir ra cemadül-ehır ayının 21 günü Pazartesi akşamı 22 ağustos 634 miladi yılında ve hicri 12 yılda vefat etti.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s