313 RASÛLÜN İSM-İ ŞERİFLERİNİN HAVASSI

313 RASÛLÜN İSM-İ ŞERİFLERİNİN HAVASSI

A’meş (Radıyallâhu Anh) tarikiyle Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre: “Şüphesiz Allâh-u Te’âlâ müjdeci ve uyarıcı olarak kullarına hak ile 313 rasul göndermiştir.

Her kim onların isimlerini sayar ve yazarak koruma (muskası) yaparsa, onların şefaati kendisine vacib olur.

Göklerin ve yerin halkı ona düşmanlık etse de hiçbir düşman ona galip gelemez.” [Muhammed Hakkî en-Nazillî, Mefze’u’l-halâik ve menbe’u’l-hakâik, sh:74]

Müsned sahibinin Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayetine göre; rasullerin isimleri şunlardır :

1. Âdem (Aleyhisselâm).

2. Şîs (Aleyhisselâm).

3. Enûş (Aleyhisselâm).

4. Kaynân (Aleyhisselâm).

5. Mihâîl (Aleyhisselâm).

6. Ehnûh (Aleyhisselâm).

7. İdrîs (Aleyhisselâm).

8. Mettûşeleh (Aleyhisselâm).

9. Nûh (Aleyhisselâm).

10. Hûd (Aleyhisselâm).

11. ‘Ayhak (Aleyhisselâm).

12. Mürdârîm (Aleyhisselâm).

13. Şâra’ (Aleyhisselâm).

14. Sâlih (Aleyhisselâm).

15. Erfahşez (Aleyhisselâm).

16. Safvân (Aleyhisselâm).

17. Hanzale (Aleyhisselâm).

18. Lût (Aleyhisselâm).

19. ‘Asân (Aleyhisselâm).

20. İbrâhîm (Aleyhisselâm).

21. İsmâ’îl (Aleyhisselâm).

22. İshâk (Aleyhisselâm).

23. Ya’kûb (Aleyhisselâm).

24. Yûsuf (Aleyhisselâm).

25. Şemâîl (Aleyhisselâm).

26. Şu’ayb (Aleyhisselâm).

27. Mûsâ (Aleyhisselâm).

28. Lûtân (Aleyhisselâm).

29. Ya’vâ (Aleyhisselâm).

30. Hârûn (Aleyhisselâm).

31. Kelîl (Aleyhisselâm).

32. Yûşa’ (Aleyhisselâm).

33. Denyâl (Aleyhisselâm).

34. Yûnuş (Aleyhisselâm).

35. Belyâ (Aleyhisselâm).

36. Ermiyâ (Aleyhisselâm).

37. Yûnus (Aleyhisselâm).

38. İlyâs (Aleyhisselâm).

39. Süleymân (Aleyhisselâm).

40. Dâvûd (Aleyhisselâm).

41. Elyesa’ (Aleyhisselâm).

42. Eyyûb (Aleyhisselâm).

43. Ûs (Aleyhisselâm).

44. Zânîn (Aleyhisselâm).

45. el-Hemî’ (Aleyhisselâm).

46. Sâbit (Aleyhisselâm).

47. Ğâber (Aleyhisselâm).

48. Hemîlân (Aleyhisselâm).

49. Zülkifl (Aleyhisselâm).

50. ‘Uzeyr (Aleyhisselâm).

51. ‘Azklân (Aleyhisselâm).

52. ‘Azân (Aleyhisselâm).

53. Elvûn (Aleyhisselâm).

54. Zâyin (Aleyhisselâm).

55. ‘Âzim (Aleyhisselâm).

56. Herbed (Aleyhisselâm).

57. Sâzân (Aleyhisselâm).

58. Sa’d (Aleyhisselâm).

59. Ğâlib (Aleyhisselâm).

60. Şemmâs (Aleyhisselâm).

61. Şem’ûn (Aleyhisselâm).

62. Feyyâz (Aleyhisselâm).

63. Kazâ (Aleyhisselâm).

64. Sârim (Aleyhisselam).

65. ‘Aynâz (Aleyhisselâm).

66. Sâim (Aleyhisselâm).

67. ‘Avzûn (Aleyhisselâm).

68. Bîvezer (Aleyhisselâm).

69. Gezûl (Aleyhisselâm).

70. Bâsil (Aleyhisselâm).

71. Bâsân (Aleyhisselâm).

72. Lâhîn (Aleyhisselâm).

73. Ğalzât (Aleyhisselâm).

74. Rüsûğ (Aleyhisselâm).

75. Reş’în (Aleyhisselâm).

76. Elmûn (Aleyhisselâm).

77. Lûğ (Aleyhisselâm).

78. Bersevâ (Aleyhisselâm).

79. Lâzîm (Aleyhisselâm).

80. Reşâd (Aleyhisselâm).

81. Şerîb (Aleyhisselâm).

82. Heybel (Aleyhisselâm).

83. Meylân (Aleyhisselâm).

84. ‘lmrân (Aleyhisselâm).

85. Herbîb (Aleyhisselâm).

86. Cerîb (Aleyhisselâm).

87. Şemmâ’ (Aleyhisselâm).

88. Sarîh (Aleyhisselâm).

89. Sefân (Aleyhisselâm).

90. Kabîl (Aleyhisselâm).

91. Za’za’ (Aleyhisselâm).

92. ‘Aysûn (Aleyhisselâm).

93. ‘Aysaf (Aleyhisselâm).

94. Sadîf (Aleyhisselâm).

95. Bervâ (Aleyhisselâm).

96. Hâsîm (Aleyhisselâm).

97. Heyân (Aleyhisselâm).

98. ‘Âsım (Aleyhisselâm).

99. Vicân (Aleyhisselâm).

100. Misdâ’ (Aleyhisselâm).

101. ‘Ârbis (Aleyhisselâm).

102. Şercil (Aleyhisselâm).

103. Hazbîl (Aleyhisselâm).

104. Harkîl (Aleyhisselâm).

105. İşmevîl (Aleyhisselâm).

106. Ğamsân (Aleyhisselâm).

107. Kebîr (Aleyhisselâm).

108. Sibât {Aleyhisselâm).

109. ‘Ubbâd (Aleyhisselâm).

110. Beslah (Aleyhisselâm).

111. Reyhân (Aleyhisselâm).

112. ‘Amedân (Aleyhisselâm).

113. Merkân (Aleyhisselâm).

114. Hanân (Aleyhisselâm).

115. Lûhannâ (Aleyhisselâm).

116. Velâm (Aleyhisselâm).

117. Ba’yûl (Aleyhisselâm).

118. Besâs (Aleyhisselâm).

119. Hebân (Aleyhisselâm).

120. Eflîk (Aleyhisselâm).

121. Kâzîm (Aleyhisselâm).

122. Nasîr (Aleyhisselâm).

123. Evrîs (Aleyhisselâm).

124. Mez’as (Aleyhisselâm).

125. Cezîme (Aleyhisselâm).

126. Şerûhîl (Aleyhisselâm).

127. Ma’nâîl (Aleyhisselâm).

128. Müdrik (Aleyhisselâm).

129. Hârim (Aleyhisselâm).

130. Bâriğ (Aleyhisselâm).

131. Hermîl (Aleyhisselâm).

132. Câbid (Aleyhisselâm).

133. Zerkân (Aleyhisselâm).

134. Esfûn (Aleyhisselâm).

135. Bercâc (Aleyhisselâm).

136. Nâvî (Aleyhisselâm).

137. Hezrâyîn (Aleyhisselâm).

138. İşbîl (Aleyhisselâm).

139. ‘Attâf (Aleyhisselâm).

140. Mehyil (Aleyhisselâm).

141. Zencebîl (Aleyhisselâm).

142. Şemtân (Aleyhisselâm).

143. Elkûm (Aleyhisselâm).

144. Hûbeld (Aleyhisselâm).

145. Sâlih (Aleyhisselâm).

146. Sânûh (Aleyhisselâm).

147. Râmîl (Aleyhisselâm).

148. Zâmîl (Aleyhisselâm).

149. Kâsim (Aleyhisselâm).

150. Bâbîl (Aleyhisselâm).

151. Bâzil (Aleyhisselâm).

152. Keblân (Aleyhisselâm).

153. Bânir (Aleyhisselâm).

154. Hâcim (Aleyhisselâm).

155. Câvih (Aleyhisselâm).

156. Câmir (Aleyhisselâm).

157. Hâcin (Aleyhisselâm).

158. Râsil (Aleyhisselâm).

159. Vâsim (Aleyhisselâm).

160. Râdim (Aleyhisselâm).

161. Sâdim (Aleyhisselâm).

162. Şûşân (Aleyhisselâm).

163. Câzân (Aleyhisselâm).

164. Sâhid (Aleyhisselâm).

165. Sahbân (Aleyhisselâm).

166. Kelvân (Aleyhisselâm).

167. Sâ’id (Aleyhisselâm).

168. Ğufrân (Aleyhisselâm).

169. Ğâyir (Aleyhisselâm).

170. Lâhûn (Aleyhisselâm).

171. Beldah (Aleyhisselâm).

172. Heydân (Aleyhisselâm).

173. Lâvî (Aleyhisselâm).

174. Hîrâ (Aleyhisselâm).

175. Nâsî (Aleyhisselâm).

176. Hâfik (Aleyhisselâm).

177. Hâfîh (Aleyhisselâm).

178. Kâşîh (Aleyhisselâm).

179. Lâfes (Aleyhisselâm).

180. Bâyem (Aleyhisselam).

181. Hâşim (Aleyhisselâm).

182. Hicâm (Aleyhisselâm).

183. Mîzâd (Aleyhisselam).

184. Esîmân (Aleyhisselâm).

185. Rahîlâ (Aleyhisselâm).

186. Lâtif (Aleyhisselâm).

187. Bertûfûn (Aleyhisselâm).

188. Enân (Aleyhisselâm).

189. ‘Avrâiz (Aleyhisselâm).

190. Mühmetsır (Aleyhisselâm).

191. Ğânîn (Aleyhisselâm).

192. Nemâh (Aleyhisselâm).

193. Hendevîl (Aleyhisselâm).

194. Mübsıl (Aleyhisselâm).

195. Müza’tâm (Aleyhisselâm).

196. Tamîl (Aleyhisselâm).

197. Tâbîh (Aleyhisselâm).

198. Mühmem (Aleyhisselâm).

199. Hacrim (Aleyhisselâm).

200. ‘Adûn (Aleyhisselâm).

201. Menbed (Aleyhisselâm).

202. Bârûn (Aleyhisselâm).

203. Revân (Aleyhisselâm).

204. Ma’ben (Aleyhisselâm).

205. Mezâhim (Aleyhisselâm).

206. Yânîd (Aleyhisselâm).

207. Lâmî (Aleyhisselâm).

208. Ferdân (Aleyhisselâm).

209. Câbir (Aleyhisselâm).

210. Sâlûm (Aleyhisselâm).

211. ‘Îs (Aleyhisselâm).

212. Herbân (Aleyhisselâm).

213. Câbûk (Aleyhisselâm).

214. ‘Âbûc (Aleyhisselâm).

215. Meynât (Aleyhisselâm).

216. Kânûh (Aleyhisselâm).

217. Derbân (Aleyhisselâm).

218. Sâhim (Aleyhisselâm).

219. Hâriz (Aleyhisselâm).

220. Hîrâz (Aleyhisselâm).

221. Herkiyâ (Aleyhisselâm).

222. Nu’mân (Aleyhisselâm).

223. Ezmîl (Aleyhisselâm).

224. Mezham (Aleyhisselâm).

225. Meydâs (Aleyhisselâm).

226. Yânûh (Aleyhisselâm).

227. Yûnus (Aleyhisselâm).

228. Sâsân (Aleyhisselâm).

229. Feryem (Aleyhisselâm).

230. Feryûş (Aleyhisselâm).

231. Mücîb (Aleyhisselâm).

232. Ruken (Aleyhisselâm).

233. ‘Âmir (Aleyhisselâm).

234. Sehnak (Aleyhisselâm).

235. Zâhûn (Aleyhisselâm).

236. Haynîm (Aleyhisselâm).

237. ‘lyâb (Aleyhisselâm).

238. Sabâh (Aleyhisselâm).

239. ‘Arfûn (Aleyhisselâm).

240. Mühlâd (Aleyhisselâm).

241. Merham (Aleyhisselâm).

242. Sânîd (Aleyhisselâm).

243. Ğâlib (Aleyhisselâm).

244. ‘Abdullâh (Aleyhisselâm).

245. Edrizbin (Aleyhisselâm).

246. ‘Advâr (Aleyhisselâm).

247. Zehrân (Aleyhisselâm).

248. Bâyi’ (Aleyhisselâm).

249. Nazîr (Aleyhisselâm).

250. Hûrîn (Aleyhisselâm).

251. Kâyû (Aleyhisselâm).

252. Eşîm (Aleyhisselâm).

253. Fetvân (Aleyhisselâm).

254. ‘Âbûn (Aleyhisselâm).

255. Rabâh (Aleyhisselâm).

256. Sâbih (Aleyhisselâm).

257. Meslûn (Aleyhisselâm).

258. Hicân (Aleyhisselâm).

259. Rûbâl (Aleyhisselâm).

260. Râbûn (Aleyhisselâm).

261. Ma’îlâ (Aleyhisselâm).

262. Sâyi’ân (Aleyhisselâm).

263. Ercîl (Aleyhisselâm).

264. Bîğîn (Aleyhisselâm).

265. Menzah (Aleyhisselâm).

266. Rahîn (Aleyhisselâm).

267. Mihrâs (Aleyhisselâm).

268. Sâhîn (Aleyhisselâm).

269. Harfân (Aleyhisselâm).

270. Mehmûn (Aleyhisselâm).

271. Havzân (Aleyhisselâm).

272. Elbü’n (Aleyhisselâm).

273. Va’d (Aleyhisselâm).

274. Rahyûl (Aleyhisselâm).

275. Biğân (Aleyhisselâm).

276. Betîhûr (Aleyhisselâm).

277. Hûtbân (Aleyhisselâm).

278. ‘Âmîl (Aleyhisselâm).

279. Zehrâm (Aleyhisselâm).

280. ‘Îs (Aleyhisselâm).

281. Sabîh (Aleyhisselâm).

282. Yetba’ (Aleyhisselâm).

283. Cârih (Aleyhisselâm).

284. Suheyb (Aleyhisselâm).

285. Sabhân (Aleyhisselâm).

286. Kelmân (Aleyhisselâm).

287. Yûhî (Aleyhisselâm).

288. Semyûn (Aleyhisselâm).

289. ‘Arzûn (Aleyhisselâm).

290. Hûcir (Aleyhisselâm).

291. Yelbak (Aleyhisselâm).

292. Bâri’ (Aleyhisselâm).

293. ‘Âîl (Aleyhisselâm).

294. Ken’ân (Aleyhisselâm).

295. Hafdûn (Aleyhisselâm).

296. Hasmân (Aleyhisselâm).

297. Yesma’ (Aleyhisselâm).

298. ‘Arfûr (Aleyhisselâm).

299. ‘Armîn (Aleyhisselâm).

300. Fezhân (Aleyhisselâm).

301. İbnü Yahyâ ibni Yûneş ibni’l-Kâsır.

302. Safâ (Aleyhisselâm).

303. Şem’ûn (Aleyhisselâm).

304. Rassâs (Aleyhisselâm).

305. Eklebûn (Aleyhisselâm).

306. Şâhim (Aleyhisselâm).

307. Hâîl (Aleyhisselâm).

308. Ehyâl (Aleyhisselôm).

309. Heyyâc (Aleyhisselâm).

310. Zekerriyyâ (Aleyhisselâm).

311. Yahyâ (Aleyhisselâm).

312. Cercîs (Aleyhisselam).

313. ‘Îsâ ibnü Meryem (Aleyhisselâm).

Hazreti Muhammed Mustafa ﷺ.

Ey Allâh! Tüm nebilerin ve rasullerin en şereflisine salat et. (Allâh’ın salatları bizim peygamberimizin ve diğer tüm nebilerin üzerine olsun.) Bütün hamdler Allâh içindir.

“Rasullerin hitama ermesi Sadr-ı Mu’alla (yüceltilmiş sadaret/ öncülük/ makamı sahibi) olan Rasûlullâh ﷺ iledir. O zat ki cemal sahibidir ve Nebiyy-i Haşimi’dir.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s