“HERKES ÖLMEDEN ÖNCE KENDİ NİYETİNE▪️70 BİN KELİME-İ TEVHİD VE ▪️1000 İHLAS OKUYUP HAZIR ETSİN”▪️VE Ölmeden önce 70.000 İhlâsınızı Hazırlayın!▪️VE İHLÂS HATMİ (Gönenli Hoca’dan)

“HERKES ÖLMEDEN ÖNCE KENDİ NİYETİNE

▪️70 BİN KELİME-İ TEVHİD VE ▪️1000 İHLAS OKUYUP HAZIR ETSİN”

▪️VE Ölmeden önce 70.000 İhlâsınızı Hazırlayın!

▪️VE İHLÂS HATMİ (Gönenli Hoca’dan)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️“HERKES ÖLMEDEN ÖNCE KENDİ NİYETİNE 70 BİN KELİME-İ TEVHİD OKUYUP HAZIR ETSİN” 

MUHYİDDİN İBNİ ARABİ’DEN (KS) TAVSİYELER
Yetmiş bin Kelime-î Tevhid okumak suretiyle
nefsini Cehennemden azat ettir. Şeyh Ebu Rebi der ki; bir sofrada yemek yiyecektik. Benim de okunmuş yetmiş bin Tevhid’im vardı. Hiçbir yere de bağışlamamıştım. Bizim soframızda genç, Salih bir delikanlı da vardı. Keşfi açıktı. Elini yemeğe sürdü ve ağlamaya başladı. Ne oldu dediler. Dedi ki; “İşte Cehennem, anamı da Cehennemde görüyorum.” Yemedi ve mütemadiyen ağlıyordu.
Şeyh Ebu Rebi der ki: İçimden şöyle niyaz ettim.
“Allah’ım, biliyorsun ki benim okunmuş yetmiş bin tehlilim var. Bunu bu çocuğun annesinin cehennemden kurtarılması için ruhuna bağışladım.” Bunları hep gizli ve kalbimle söyledim. Çocuk birden ağlamayı bıraktı. Gülerek “Elhamdülillah anamı Cehennemden çıkardılar” dedi ve bizimle yemek yemeye başladı. Ebu Rebi der ki;
“Bu vakıa bana iki şeyi bildirdi. Biri, bu yetmiş bin Tehlil’e dair rivayet edilen Hadis-i Şerifin sahih olduğu, diğeri ‘de o gencin keşfinin sahih olduğudur.”
Tehlil okumanın tarifi:

Abdestli kıbleye müteveccih oturup

▪️25 Estağfirullah,
▪️1 kere Fâtiha-i Şerîfe,
▪️3 aded İhlâs-ı Şerîf,
▪️3 adet Salavât-ı Şerîfe.
Okuyup, Rasul-ü Ekrem Sallâllâhu Aleyhi Vesellem Efendimiz’in Ruh’u şeriflerine hediye etmeli.
(LÂ İLÂHE İLLALLÂH)‘ı

doğru okumalı.
(LÂ)’yı semalara doğru çekmeli

(İLÂHE)’yi sağ taraftan alıp kalbe (İLLALLÂH)’ı indirmeli.

Her yüz âdedinde bir kere (MUHAMMED’EN RESÛLU’LLÂH) ve (İlâhî ente maksûdî ve rızàke matlûbî) demeli.
”Allah’ım maksadım Sensin ve Senin rızan da
arzumdur.”
“Günde ne kadar çekersen onları belle, yetmiş bin olunca bir hatim olmuştur. Onu istediği yere bağışlar, istersen kendinde bırakırsın.” https://youtu.be/5i2VYhsRXnk

▪️İHLÂS SÛRESİ (1000 ihlâs ve 70 bin ihlâs)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İzah ! 1000 İhlâs Suresi bir oturuşta, Yani ara verip, yeme içme ve konuşma gibi şeyler yapılmadan okuyup tamamlanmalıdır.

▪️Ayrıca : Herkes hayattayken kendi ölümünden sonrası için 70.000 İhlâs Suresi hazırlayıp okumalı !

Bu 70.000 de, 1000 İhlâs ta olduğu gibi tek seferde okuma şartı yoktur.

Kişi hergün düzgünce ve sayısını şaşırmadan okumaya devam edip not almalı ve 70.000 i tamamlayınca “vefatımdan sonra ruhuma bağışlarsınız” diye ailesine vasiyet etmelidir.

‼️İnşâAllah gaflete düşmez ve henüz hayatteyken 1000 İhlâs + 70.000 İhlâs okuyup kendi adımıza hazırlamış olanlardan oluruz.. Rabbim cümlemizi amele muvaffak eylesin Âmin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3862052964020118&id=100006463588713

İHLÂS HATMİ

~~~~~~~~~~~~~~~

Bir vaaz sırasında Hocamız’a cemaatinden bir kişi “Ben İhlâs sûresiyle hatim indiriyorum. Bazı kimselere sorduğumda, ”Böyle hatim olmaz’ dediler. Siz ne buyurursunuz? diye sordu. Hocamız:

“Bunu sana kim söyledi? Keşke benim de vaktim olsa da ben de İhlâs’la hatim indirsem deyip, herkese tavsiye etmiştir.

İhlas Hatimi, Kur’anı Kerim’in her sayfasındaki her satır için bir İhlas okuyarak yapılır.

İhlas Şerifleri Besmele ile okumalıdır. Bu hatmi Kuranı Kerimi açıp her satırı için İhlâs okuyarak yapmak lazım.

Evrad ve Tesbihat

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

(yekün lehû, tecvitli olarak, yeküllehû okunur)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah bir dir, Samed dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O’nun dengi ve benzeri değildir.

İhlâs Sûresini çok okumak Allah ile çok konuşmak demektir.

Salat-ü selam’ı çok getirin. İhlâs sûresini çok okuyun ve ihlâs sûresi ile hatim indirin. İhlâsla hatim sayı ile de olur. Her sayfa 15 satır. İhlâs sûresini çok okumak Allah ile çok konuşmak demektir.

Gönenli Mehmet Efendi(k.s) Hz.

(La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.) [Buhari]

(Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]

[Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

(İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.) [Taberani]

Kelime-i tevhid veya tehlil La ilahe illallah demektir. 70 bin kelime-i tehlil okumaya hatm-i tehlil denir.

Mazher-i Can-ı Canan hazretleri, bir kabrin yanına oturmuştu. (Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte (Kendisi için veya başka müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur) buyuruluyor. Ruhuna Hatm-i tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur) buyurdu. Hatm-i tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, (Elhamdülillah bu günahkâr kadın, Kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu) buyurdu. (Makamat-ı Mazheriyye)

70 bin Kelime-i tevhidi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir. (Menâhic-ül-ibâd)

Hatm-i tehlilin dirilere de faydası çoktur. (Mekatibi şerife)

Sual: Kelime-i tehlili 99 mu,100 mü şaşıran, 99 kabul etse caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Muayyen kelime-i tehlil söyledikten sonra, sayısını bilmeden daha çok söylemek de caiz mi?

CEVAP

Elbette, çok iyi olur.

Sual: Kelime-i tehlilin, her yüzüncüde, (Muhammedün resulullah) demeyi unutunca mahzuru olur mu?

CEVAP

Mahzuru olmaz.

Sual: Kelime-i tehlili okurken, şaşırıp yeniden başlamak caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Namaz kılarken, yatağa girince, dua veya kelime-i tevhid okurken, ağzımız kapalı olarak kalbden sessiz okumak uygun mudur?

CEVAP

Kıraat, ağız ile okumak demektir. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir. Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir. Hafif sesle okuyanı bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir. (Bezzâziyye)

Kendi işiteceği kadar sesle okumadan kılınan namaz sahih olmaz. Dua ederken de, kendi işiteceği sesle okuması, söylemesi gerekir.

Kelime-i tehlili de, ibadet sevabı hasıl olması için, dil ile, kendi işitecek kadar sesli söylemek gerekir. Hatm-i tehlil okuyanların da, en az kendi işitecekleri kadar sesli okumaları gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak değil de, kalbi temizlemek için okunurken, dil oynatılmaz. (Redd-ül Muhtar)

Hatm-i tehlil

Sual: Hatm-i tehlilin, yani 70 bin kelime-i tevhidin, sadece ölülere mi faydası vardır?

CEVAP

Hatm-i tehlilin, ölü diri, herkese faydası vardır. (Mekatib-i şerife)

Rasûlüllah (s.a.s.)’ın hadislerinde de “Kelime-i Tevhid”le ilgili şu ifadelere rastlıyoruz:

“Her kim, Lâ ilâhe illâllâh der ve Allah’tan başka tapılan şeyleri reddederse, onun malına ve canına dokunmak haram olur. Hesabı da Allah’a kalmıştır” (Müslim, İman, 37).

“Lâilâhe illallah, Allah için yüce ve şerefli bir sözdür. Bunu samimiyetle söyleyen cenneti kendine vacip kılar. Yalandan söyleyen de malını ve kanını korumuş olur, fakat gideceği yer cehennemdir” (Alauddin Ali el-Hindi “Kenzü’l-Ummâl”, l, 220).

“Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in, O’nun elçisi olduğuna şehadet getirerek Allah’a mülaki olan kimse cennete girer” (a.g.e., l, 215).

“La ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümesine kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür.” demektir.

“La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib  vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den)

“La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

“Zikrin en faziletlisi, lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55)

Bu ve benzeri rivayetlerden dolayı kelime-i tevhidi söylemenin büyük sevabı olduğu anlaşılıyor.

Her ibadetin sevabı hem okuyana hem de o ibadetin sevabı bağışlanan kimseye verilir. Bu açıdan ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere tevhid çekilmektedir. Ne kadar çok çekilirse o kadar sevabı vardır.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643575123798724&id=100044387260863

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s