Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz (Muharrem 29. Gün)

https://mektebun.wordpress.com/2020/09/14/ev-alma-dualari/

Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz;

Muharrem ayının 29ncu günü günü ikindi namazından sonra başlayıp, 30ncu günü akşam ezanına kadar 29 kere fetih sûresi okurlar.

Tek başına okuyup bitiremeyecek olanlar güvendikleri kişilerden yardım alabilirler (sizin için niyetlenerek). Allah’ın yardımıyla inşaallah ev sahibi olurlar.

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

Metni okuyun, detay metinde.

Not: Bu sene (2022/1444; muharrem 29. Gün; 27 ağustos cumartesi. 28 ağustos pazar; sefer ayı 1. Gündür.) Muharrem ayında 30. Gün yoktur. Ev sahibi olmak için Muharrem ayının 29. günü okunacak olan 29 Fetih Suresini bu sene 27 ağustos cumartesi günü ikindi vaktinden 28 ağustos pazar günü Akşam Ezanına kadar bitireceksiniz inşaAllah, hicrî takvimde de bazı aylar 29, bazı aylar 30 çektiği için her yıl bu günlerde değişiklik oluyor, bu sene ya Muharrem ayının 28. gününden başlayıp 29. günü akşam Ezanı itibarı ile bitireceğiz.

Eğer Muharrem ayında 30. gün yoksa, bu sebepten Safer Ayı’nın İlk günü akşam ezanına kadar okunabilir de deniyor. Muharrem Ayı’nın 29. günü okunması daha efdaldir. Güvenilir kimselerden yardım alarak, ev sahibi olmak isteyen kişinin niyetine, 29. Gün bitirmek daha isabetli olacaktır. Yani son gün (29. Gün son gün- bu sene Muharrem 30 çekmediğinden 2022yılı için)

Bilgilendirme:

Her kim Muharrem ayının 29. gününde bitirmek üzere (2022 yılı için/26 ağustos cuma ikindiden sonra başlayıp 27 ağustos cumartesi günü Akşam Ezanına kadar) 29 Fetih Suresi okursa veya kendi niyetine yakınlarına dağıtarak okutursa, Biiznillâh ev sahibi olur bir çok kişinin tecrübe ettiği ve Allah’ın izni ile ev sahibi olduğunu duyduk, Rabbim sizinde niyetlerinizi kabul eylesin.

Ayrıca böyle bir bilgi de var. Neticede ayet okunuyor niyetle. İsteyen bunu da yapabilir. Duaların kabul olması için okunur Kur’anı Kerimdeki Bütün Harfler ALİ İMRAN Suresi 154. ayeti Kerimesinin içerisinde bulunmaktadır.

———

EV ALMA DUALARI

Dua etmeden önce tövbe etmeyi ve salavat getirmeyi unutmayınız.

1-

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Yâ Müheymin

Yâ Bâri’

Yâ Fettâh

Yâ Semî’

Yâ Latîf

Yâ Hâfız

Yâ Kebîr

Yâ Mücîb

Yâ Kâdir

Yâ Berr

Yâ Raûf

Yâ Nâfi’

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)

“Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allah’ım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin (nimetin) acele gelmesini ve acele verdiğini de geciktirmesini istemeyeyim.”

Bilgi;

Ev almak için okunan dua, 12 esma ile niyaz edilen muazzam etkili bir dilek duasıdır. Bu dua, hıfz dileme (korunma) duasının İslam alimlerince ev sahibi olmak isteyenlerin okuyacakları dua haline getirilmiş biçimidir. Yani konu olarak yeni bir dua gibi algılansa da lafız olarak çok eski bir duadır.

Ev almak için dua, hıfz dileme duasının mukaddime (giriş) bölümü ile nihayet (sonuç) bölümlerinin değiştirilmesi ile yapılmaktadır. Duanın temelini oluşturan 12 esma ise duanın mevzusuna uygun Allah’ın güzel isimlerinden seçilmiştir.

Dualarda abdestli olmak Hz. Peygamber’in sünnetine daha uygundur, ama şart değildir. Bu duayı abdest aldıktan sonra besmele ile başlayarak okumalısınız. 3. 5 ya da 7 kez bu duayı tekrar edebilirsiniz. Sabah namazı ya da yatsı namazı sonrasında okunması daha tesirlidir.

12 esma başına “yâ” nidası getirilerek peş peşe okunur. Esmalar bitince kısa bir dilek duası okunarak ev almak için dua bitirilir.

Dua sözlerini bir defa okumak yeterli olmaktadır. Ancak kişi dilerse Hz. Peygamberin önemli dualarda yaptığı gibi dua lafızlarını art arda üç defa da okuyabilir.

Duanın sonunda ifade edilen niyaz ise “yüce Allah’ın duaya bir an önce icabet etmesini dilemek üzere” okunmaktadır.

El- Nâfi’, kulları için yararlı olan ve her türlü güzelliği yaratıcısı anlamına gelmektedir.

El- Müheymin, her şeyi bilen, gören ve haberdar olan anlamına gelmektedir.

Er- Raûf, merhameti sonsuz ve şefkati çok olan anlamına gelmektedir.

El- Fettâh, kulları için rahmet kapısını açan ve onların her türlü sıkıntısını yok eden anlamına gelmektedir.

El- Bâri’, kusursuz bir yaratma gücü ve kudretine sahip olan, her şeyi en uygun biçimde yaratan anlamına gelmektedir.

El- Kebîr, eşi benzeri olmayan bir büyüklüğe sahip anlamına gelmektedir.

El- Berr, ihsanı ve iyiliği en bol olan anlamına gelmektedir.

El- Mücîb, kullarının kendisine ettiği dualara karşılık veren anlamına gelmektedir.

Es- Semî’, kullarının kendisine el açtığını bilen, kullarının seslerini duyan anlamına gelmektedir.

El- Kâdir, istediğini istediği zaman ve istediği şekilde yaratmaya gücü olan anlamına gelmektedir.

El- Hâfız, herkesi ve her şeyi, her türlü kazadan ve beladan koruyan anlamına gelmektedir.

El- Latîf, kullarına lütufta bulunan, ihsanı en bol olan anlamına gelmektedir.

Bir duayı okurken en önemlisi anlamını bilmektir. Bu nedenle ilk olarak bu Esmaların anlamlarını sizlerle paylaştık. Dualarınızı okumadan evvel abdest almanızı da yine tavsiye ediyoruz. Kuran içerisindeki ayetler okunurken muhakkak abdest almak gerekir fakat bunun dışında kendi kendinize dua ederken ya da bahsettiğimiz tertipleri gerçekleştirirken abdest almanız hayati değildir. Fakat yine de en hayırlı olanı, imkanınız varsa abdest aldıktan sonra dua etmektir. Çünkü sizlerin de bildiği gibi abdest etmenin dua etmek için farz olmaktan evvel birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda peygamber efendimizden bizlere kalan sünnetlerden de biridir.

2-Günlük beş vakit namazınızı kıldıktan sonra, her bir namazın ardından şu duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu: “Ve kâle lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease lekum tâlûtemelikâ(meliken), kâlû ennâ yekûnu lehul mulku aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mâl(mâli), kâle innallâhestafâhu aleykum ve zâdehu bestaten fîl ilmi vel cism(cismi), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).”

Anlamı:  Peygamberleri onlara, “Allah, size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi” dedi. Onlar, “O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir” dediler. Peygamberleri şöyle dedi: “Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı.” Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Bu duanın 19 gün boyunca aralıksız olarak her namaz vaktinden sonra okunması gerekmektedir.

NOT; Duâ değil, ayettir. Bakara sûresi; 247. Ayet. Kurandan okunacağı İçin abdest şarttır.

3- Çeşitli dilek duaları da ev almak niyeti ile okuyabileceğiniz dualardandır.

4- Yıllar boyunca defalarca denenmiş bu formül, yürekten inanarak yapılırsa niyetiniz kısa zamanda oluyormuş.

Okuma şekli şöyle; gece yatsı namazından sonra önce niyet edilecek ne içinse o söylenecek sonra 333 defa salavat, 333 defa tesbih duasi; daha sonra 333 defa; Âli İmrân Sûresi, 26. Ayeti “333” defa (ara vermeden okunacak. Bitiminde niyet tekrarlanacak.) (Abdestinizi alın. Eğer mümkünse gusül abdesti almanız faydalı olacaktır. Sonra Allah rızası için 2 rekat namazınızı kıldıktan sonra aşağıdakileri okuyabilirsiniz.)

ÂYET(333kere)

Bismillâhirrahmânirrahîym

“Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).” Âli İmrân Sûresi, 26.

“Mülkün sahibi olan Allah’ım. Mülkü dilediğin kişiye verirsin ve dilediğinden de mülkü alırsın. Ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kâdirsin”.(ayetin manası sadece bilgi için, uygulamada okumayın)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Âli İmrân Sûresi, 26. Ayet

TESBİH DUÂSI(333 kere)

Ayet(mazaretliler okuyamaz, ayettir)

”Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havle velâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

SALAVÂT-I ŞERÎFE(333kere)

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin nûrizzâti ve’s-sirrissâri fi âsâri’l-esmâi ve’s-sıfâti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Veya bu şekilde de okunabilir. “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlâna muhammedinin nûriz zâtiyyi ve’s sirri’s sâriyyi sirruhû fî cemiy’ıl âsâri vel esmâi ve’s sıfâti ve sellim tesliyma.”

NASİHAT; Tüm bu dualar mülk ve dilek dualarıdır. Bu duaların tesirli olabilmesi için sizlerin de etkisini arttıracak faaliyetlerde bulunmanız gerekir. Yani çalışmalı, helalinden kazanç elde etmeli ve bu kazançtan tasarruf etmesini bilmelisiniz. Evinizin bereketini koruyabilmek için her daim her işinize Besmele-i Şerif ile başlamalı, gündüz saatlerinde muhakkak bir işle meşgul olmalısınız. Hayatın normal seyri dışında hiçbir şey yapmadan bu duaların kabulünü beklemek batıl bir davranış olacaktır.

5- Ev Almak İçin Salavat

“Cenabı Hakk’ın rahmet ve hazinesinin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Hz. Muhammed (sav)’dir. O kapının birinci anahtarı Besmele-i Şeriftir. İkinci ve en kolay anahtar ise salavat getirmektir.” Bilindiği üzere ömründe bir kez bile olsa Hz. Muhammed’e (sav) selam ve salat getirmek muhakkak suretle farzdır. Böyle büyük bir güce sahip olan salavat, Allah’ın izni ile her soruna da kadirdir.

Dinimizde salavat getirerek çözülemeyecek bir sorun yoktur. Her bir sorun için ayrı ayrı birçok salavat vardır. Elbette bunların tümünün Rabbimizin rızası ile okunması şarttır.

Bu yazımızda ev almak için, mal ve mülk edinmek için okuyabileceğiniz salavatlardan birkaç örnek vereceğiz.

***

Allahümme salli alâ nûri’l envâr. Ve sirri’l esrâr ve tiryâkı’l ağyâr ve miftâhi bâbi’l yesâr Seyyidinâ Muhammedini’l muhtâr Ve âlihi’l athâr Ve ashâbihi’l ahyâr. Adede in’amillahi ve ifdalih.

Anlamı: Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz âline ve hayırlı ashâbına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Bu salavat aklınıza gelebilecek her türlü isteğiniz için okunabilecek bir salavattır. Buna karşın rızkı arttırır ve korumanızı sağlar; dünyada ve ahirette sizlere kolaylık verir. Aynı zamanda bu salavat Ahmet Bedevi’nin (ra) salavatıdır.

***

Esselâmü aleyke eyyühen Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

“Ey Peygamber! Selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi de yine senin üzerine olsun.”

Bu salavatı her gün 100 kez arka arakaya okuyan kişi, hem maddi hem de manevi olarak yükselişe geçer. Refah içinde yaşar ve rızkı da sürekli genişler.

***

Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.

Anlamı:  Allah’ım. Kulun ve Resulün Hz. Muhammed’e (sav) salat et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurur: “Eğer bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun.”

6-

***Ev almak isteyen kişiler 19 gün boyunca hiç ara vermeden her sabah

7 defa besmele,

7 defa istiğfar,

7 defa kelime-i şehadet,

7 defa salavat,

7 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim,

7 defa Allahu Ekber okumalıdır.

*** Pazar günü akşam namazından sonra başlayıp, 7 gün boyunca her gün 4000 defa “Hasbünallahü ve nimel vekil” okunması ev almak isteyenlerin yapabileceği duadır.

*** Bu şekilde dua edildiğinde ev almak isteyenlerin dileklerine kavuşmasına Allah yardım edecektir.

Her sabah namazından sonra 101 kere  Fâtiha, ve 101 kere de aşağıdaki duayı okuduktan sonra;

“Yâ Kâfi, Yâ Gani, Yâ Muğni, Yâ  Fettah, Yâ Rezzâk.”

Ardından da 3 kere aşağıdaki dua okunursa ummadığı derecede mal-mülk

sahibi olur.

“Yâ Kâfi ekfina,Yâ Muğni ağnina,Yâ Fettâh iftah len’a bâbe  rahmetike,Yâ Rezzâk urzuknâ bi lûtfike vekeremike ve bicâhi sâhibi’l-vesileti seyyidinâ Muhammedin aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm”

*** Esma-i idrisiyyeden olan ;

” YA MÜBDİE’L BERAYA VE MUİDE HA BA’DE FENAİHA Bİ KUDRETİHİ

YA MÜBDİU ”

” Ey mahlukatı yoktan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle diriltecek olan ! Ey Mübdi ”

Her kim , birşey satın almak , ev yapmak , evlenmek gibi herhangi birşeye başlamadan önce bu İsmi Şerifi 41 kere okurda sonra o işe başlarsa ALLAH ‘ü Teala’nın izniyle o iş hayırla sonuçlanır.

Cübbeli Ahmet Hocamız- LALEGÜL DERGİSİ

——-

Ramazân-ı Şerîf’in İlk Gecesinde Kılınacak, Kişiyi O Senenin Tüm Âfetlerden Koruyacak Bir Namaz

Ramazân-ı Şerîfin İlk Gece Namazı

Mes’ûdî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: “Bana ulaşan rivayete göre; “Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Suresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.” (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’s-sa’yi ve’l-harake, no:856, sh:265; Abdülkâdir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/14; Abdurrahman es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146; İsmail Hakkı, Rûhu’l-beyân, 9/61; el-Üchûrî, Fedâil-ü şehr-i ramazân, sh:66; Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Üchûrî (Rahimehullah) bunu şöyle nazmetmiştir. “Her kim değerli gecelerinin ilkinde,

Fetih Sûresini nafilesinde okur.

Allâh onu o sene muhafaza buyurur,

Bunu nakleden hadis gerçekten uludur.” Ramazân-ı Şerîfin İlk Günü Namazı

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerîfin ilk gününde dört rekât kılar. Her rekâtta bir Fâtiha ve beş kere Âyetü’l-Kürsî okur. Namazdan sonra da bir kere Âyetü’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Bu sureyi 7 kere okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Olmasını istediği bir iş için bu sureyi üç veya beş veya yedi günde 41 defa okursa, o iş bi-iznillah hallolur.

Sıkıntı ve bunalımda olan bir kişi bu sureyi okursa, Allah’u Teala lütuf ve keremiyle o kimsenin gam ve kederini, sıkıntı ve üzüntüsünü giderir.

İşleri bakımından sıkıntıda olanlar okursa, Allah’u Teala o kimselerin işlerini kolaylaştırır ve sıkıntıdan kurtarır.

Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini okumaya devam ederse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur.

Fetih suresinin 29. ayetini okursa, duası kabul olur, dünya ve ahirette büyük rızıklara ulaşır, maddi ve manevi sıkıntılar için büyük faydası vardır.

Bu ayeti yazıp üzerinde muska şeklinde taşırsa, Allah’u Teala o kişiyi görünür görünmez bütün kaza ve bealalardan korur.

—-

Bu sureyi 7 kere okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Olmasını istediği bir iş için bu sureyi üç veya beş veya yedi günde 41 defa okursa, o iş bi-iznillah hallolur.

Sıkıntı ve bunalımda olan bir kişi bu sureyi okursa, Allah’u Teala lütuf ve keremiyle o kimsenin gam ve kederini, sıkıntı ve üzüntüsünü giderir.

İşleri bakımından sıkıntıda olanlar okursa, Allah’u Teala o kimselerin işlerini kolaylaştırır ve sıkıntıdan kurtarır.

Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini okumaya devam ederse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur.

Fetih suresinin 29. ayetini okursa, duası kabul olur, dünya ve ahirette büyük rızıklara ulaşır, maddi ve manevi sıkıntılar için büyük faydası vardır.

Bu ayeti yazıp üzerinde muska şeklinde taşırsa, Allah’u Teala o kişiyi görünür görünmez bütün kaza ve bealalardan korur.

İbni mesud r.a dan: rasulullah buyurdu ki: Ramazanın birinci gecesinde kim nafile namaz kılıp namaz içinde fatihadan sonra fetih suresini okursa Allah teala o kimseyi bütün sene korur. (Ruhul Beyan tefsiri)

Ebu said (r.a.) ve ebu hureyre (r.a ) rivayetinde ise bu namazın sonunda selam verildikten sonra 10 defa kadir suresi ve 10 defada Efendimize salatü selam okunur ilavesi vardır. (İhyayı Ulumiddin)

Ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz (Muharrem 29. Gün)” için bir yanıt

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s