Efendimiz sas in hayatında Safer ayında olanlar

Efendimiz sas in hayatında Safer ayında olanlar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hicretin 2. yılı:

Efendimiz sas in ilk ğazvesi hicretin ikinci yılı safer ayında olmuştur.

Kureyşin ticaret kervanına taarruz etmek için ve Beni Damre kabikesinide itaatı altına almak için muhacirlerden 60 kişi alarak hareket etti ve yerine medineye Sa’d bin Ubadeyi kaymakam bıraktı, sancağıda amcası Hamzaya verdi.

Ebvâ köyüne kadar geldiler ve Efendimiz sas in annesi Amine annemizde burada vefat edip buraya defnedildiği için 15 gün orada kaldığı rivayet edilir.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 582

Hicretin 3. yılı:

Ka’b b. Eşrefin öldürülmesi olayı hicretin 3. Yılı Safer ayının 14 de gerçekleşti. Bu kişi yahudilerden Nadir oğulları kabilesinin reisi idi. Ve İslamın azılı düşmanlarından idi.

Kabi öldüren sahabe, Ebu Naile ra ökdürdü.

Not: bugünün medya gücünün o günkü tezahürüdür.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 621

Hicretin 3. yılı:

İbni Süneyyenin öldürülmesi,

Rasulüllah sas in emri ile Beni Haris yahudilerinden İbni Süneyne, Muhayyısa b Mesud ra dan tarafında hicretin üçüncü yılı Safer ayında öldürüldü.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 622

Hicretin 3. yılı:

Muhayyısanın kardeşi Huvayyısa bu olay üzerine kardeşine sövmeye başladı ve Muhayyısa, Rasulüllah sas emretti ve öldürdüm deyince, Huvayyısa; eğer beni öldürmeyi emretse benidemi öldürürsün dedi, Muhayyısada evet deyince:( bu acaib bir din, bu sebeble iki sevgili kardeş birbirini öldürüyor ) diyerek İslamı kabul etti.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 622

Hicretin 4. yılı: ( Meûne kuyu olayı, kurrâ seriyyesi )

Asım b. Sâbitin seriyyesi hicri 4. senesi Safer ayında gerçekleşti.

Bu olaya ba’sür reci’ olayı denir. ( Hubeyb b. Adiy ) bunlardan biri idi. Bu olayın sebebi Sa’dın kızı Sülafenin Amr b Sâbit ra başına yüz deve öldül koyması üzerine bunu duyan Süfyanın tamahı sonu çıkan bir tuzaktı. Ve bunlar 5 kişi idiler. Bazı rivayetlerde 10 veya 11 kişi olduklarıda söylenmektedir. Bu sahabelere Süfyan Huzeyli kendi kabilesi bölgesindeki Rec’ suyu etrafında tuzağa düşürdü ve Şehit oldular. Hicri 4. yılın Safer ayında bu olay oldu.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 652

Hicretin 4. yılı:

Münzir b Amr seriyyesi ( Biri Meuneb- Kurra Seriyyesi ). Beni Amr kabilesinden Ebu Bera Amr b Malik Rasulüllah sas gelerek Necd ehlini İslama davet için bazı sahabelerini göndermesini istemesi ve onları kendi emniyyetine alması üzerine Rasulüllah sas Münzir ra başkanlığında ashabın kurralarından 70 kişiyi Necde gönderdi.

Ebu Beranın kardeşi Enes b Malik kendisine gönderilen elçiyi öldürdü ve bu 70 kurrayı meune kuyusu yanında pusuya düşürdü ve şahadet şerbetini içtiler, içlerinden Amr b Umeyye kurtuldu ve Medineye döndü Rasulüllaha sas durumu haber verdi. Necdlilerin Rasulüllaha sas hıyanetleri Hicri 4. yılının Safer ayında gerçekleşti. Kurraların

başinda Münzir b. Amr vardı.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 653-654

Hicretin 4. yılı:

Süfyan b Halid Huzeylinin öldürülmesine Rasulüllah sas Abdullah b. Üneys ra’ı görevlendirmesi ve kellesinin Efendimize getirilmesi H. 4. Sene Safer ayında gerçekleşti.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 655

Hicretin 7. yılı:

Peygamberimiz sas in Hayberin fethinden dönerken Safiyye annemizi azad edip onunla evlenmesi hicretin 7. senesi safer ayında olmuştur.

Safiye annemiz 9. Göbekten Harun as ın torunudur.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 748

Hicretin 7. yılı:

Fedek halkı ile anlaşma ve onların Peygamberimiz sas in emri altına girmeleri Hayber fethi döşünde hicretin 7. Yılı Safer ayında gerçekleşti.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 749

Hicretin 7. yılı:

Fedek savaşında Rasulüllah sas in azadlısı Mid’am ra bir okla vurularak şehid oldu. Bu olay Hicri 7. yılın safer ayında oldu.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 750

Hicretin 8. senesi Safer ayında;

Kureyş eşrâfından ve beni Mahzundan:

Halid b. Velid b. Muğiyre,

Abduddâr oğullarından:

Osman b. Talha,

Sehm oğullarından:

Amr b. Âs b. Vail

Müslüman oldular.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 763

Hicretin 8. yılı:

Ğalib b. Abdullah Leysinin seriyyesi hicri 8. Yılın Safer ayında Mülevveh oğulları üzerine gitmiş ve bir çok ğanimetle dönmüştür.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 767

Hicretin 8. yılı:

Ğalib b. Abdullah seriyyesi hicretin 8. Yılında, meune kuyusu yanında şehit edilen kurraların intikamını almak Safer ayında onların üzerine 200 kişi ile gidildi, Fedek yakınlarında idi.

Zaferle dönüldü.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 767

Hicretin 9. yılı:

Abdullah b. Evsece olayı hicri 9. Yılın Safer ayında gerçekleşti.

Amr b. Harise oğullarının İslama daveti idi,fakat onlar, kendilerine gelen elçiyle ve okuduğu mektubla alay ettiler ve Peygamberimiz sas in lanetini alıp perişan oldular.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 820

Hicretin 9. yılı:

Kutba b Âmir ra seriyyesi. Hicretin 9. yılında yirmi kişi ile Mekke yakınlarındaki Türbe denilen yerdeki Has’an kabilesini İslama davet için gönderildi, karşı koyunca bir kısmı öldürüldü bir kısmıda esir alınarak Medineye döndüler.

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 820

Hicretin 11. yılı:

Hicri 11. Sene Safer ayının 26 da Şam vilayetine bağlı Belka üzere gitmek için büyük bir ordu hazırlanıyordu. Ve bu ordunun komutanı Üsame bin Zeyd ra idi. Safer ayının 29 da Efendimiz sas Üsame ra (( Allahın adıyla, Allah yolunda ğaza et. Allahı inkar edenlerle savaş)) diyerek sancağı verdi. Oda Büreyde bin Husayn Eslemiye verdi.

Peygamberimiz sas in son ğazve hazırlığıdır bu ve bu hazırlık esnasında hastalığı arttı ve bu hazırlık tamamlandı, asker Peygamberimiz sas le vedalaştı, Üsama ra Efendimiz sa elini ve sakalını öperek vedalaştı, ordu medine dışında Cürüf denilen yerde beklemeye başladı ve Efendimiz sa in hastalığı şiddetlendi ve bu hastalıkta vefat etti.

Peygamberimiz sas in Üsame ra şu sözleri çok manidardır (( Haydi babanın şehit olduğu Ebna nahiyesine git. Düşmanları atlara çiğnet. Hareketinde acele et. Düşman haber alıp hazırlıkta bulunmasın. Allahın yardımıyla zafere ulaştıktan sonra oralarda çok durma, yolda casus ve delil olmadan gitme.))

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 865

Hicretin 11. yılı:

Cennetül-Baki ehli için Rasulüllaha gelen istiğfar emri.

H. 11. Safer ayında gerçekleşti.

Azadlı kölesi Ebu Muveyhibe şöyle anlattı: Rasulüllah birgün beni çağırdı. (( Ey Müveyhibenin babası, Baki’ ehli için mağfiret isteme emri aldım, haydi beraber gidelim dedi. ))

Mahmud Es’ad

İslam Tarihi s: 866,867

Şuana kadar ulaşa bildiklerimiz bunlar, yeni bilgilere ulaşınca buraya ekliyeceğiz inşallah.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s