AŞURE GÜNÜ YAPILACAK (DETAY/KAYNAKLARLA) SALİH AMELLER UZUN LİSTE

https://www.instagram.com/reel/Cg9J0zUjXtJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK (DETAY/KAYNAKLARLA) SALİH AMELLER UZUN LİSTE

***

ORUÇ TUTMAK

AŞURE ORUCU FAZİLETİ..Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür.ramazanı şerif orucu farz kılınmadan önce aşure orucu farz idi.Ondan sonra ramazan orucu farz kılındı.Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşure orucu Peygamber (s.a.v.)Efendimizin hiç terk etmediği sünneti oldu.Fıkıh kitaplarında tavsiye edilen bütün oruçlar nafile diye zikredilirken,Aşure gününün orucu “sünnet oruç” diye adlandırılmıştır. Bu da Aşure orucunun kuvvetine işarettir. Bu oruç hakkında Peygamber (s.a.v.)efendimiz şöyle buyurmuşlardır. “Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız, çünkü o, Allahü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.”(şiratül-islam şerhi)

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

***

HASTA ZİYARETİ YAPMAK
“Her kim Âşûrâ gününde bir hastayı ziyaret ederse, sanki bütün Âdemoğlunu ziyaret etmiş gibidir.” (bütün hastaları ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur) (Geylânî, el-Ğunye, 2/88

 “Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)
***
BİR SENE BOYUNCA HASTA OLMAMAK İÇİN YAPILACAK BİR AMEL
Bir miktar gül suyuna ,her birinin başında besmele çekerek ve suya bakılarak, 7 Fatiha okunup O gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.
***
SAKİN-GÜLERYÜZLÜ OLMAK
Sinirine hakim olmak güler yüzle musafaha etmek. 
***
TEVBE-İSTİĞFAR ETMEK
Tevbe etme, bol bol istiğfar çekme.
***
TIRNAK KESMEK
Tırnak kesme.

***

SU VERMEK

Su vermek, su içeren hiç isyan etmemiş gibi olur. Su içirmek çok sevap olur. Hadis-i şerifte de Rasûl-i Ekrem (sas) :”Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)

***

YETİM BAŞI OKŞAMAK

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde eliyle bir yetimin başını okşarsa, Allâh-u Te’âlâ bu yaptığı iş vesilesiyle (o yetimin başındaki) her bir saç tanesine karşılık, o kişiye cennet­te bir derece verir.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/87; Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şi/ati’l-lslâm, sh:218

“Aşure günü bir yetimin başını okşayana, yetimin başındaki kıllar sayısınca sevap verilir.

***
İFTAR YEMEĞİ VERMEK

İbn-i Abbâs (ra) ‘dan bildirilen diğer bir hadis-i şerifte:  “-Bir kimse Aşure günü oruç tutarsa, Allah Teâlâ ona geceleri ihya edilmiş, gündüzleri oruçla geçirilmiş altmış senelik ibadet sevabı yazar. Keza ona bin şehid sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan için yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü iftar yemeği verirse, ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi olur. Aşure günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçlarının sayısı kadar Cennette derecesi artar.” buyrulmuştur. (Gunye 2 / 53)

Aşure günü orucunda bir kişiye iftar ettiren bütün Müslümanları iftar ettirmiş gibi olur.
Kim iftar ettirirse, bütün ümmetin karnını doyurmuş, iftar ettirmiş gibi sevap kazanır.
***

SADAKA VERMEK

Fakîrler ve miskinler doyurulur. Bol sadaka verilir. Komşulara ve akrabalara ikramda bulunulur.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a) veya Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bu konuda şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde zerre miktarınca sadaka verirse, Allâh-u Te alâ ona Uhud Dağı miktarınca sevap verir ve bu sevap kıyamet gününde o kişinin mizanında bulunur.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-Îslâm, sh:217) 

“Her kim Âşûrâ gününde sadaka verirse, bütün sene boyunca (vermeyip de sevabını) kaçırmış olduğu sadakaları vermiş gibi olur.”(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

***
AŞURE GECESİNİ İHYA ETMEK VE AŞURE GÜNÜNÜ ORUÇLU GEÇİRMEK
!Her kim aşure gecesini (ibadetle) ihya ederse, Allah celle celaluhu onu dilediği kadar ihya edecek… Hadis-i Şerif
!Her kim aşure gecesini ibadetle geçirir ve ertesi günüde (yani aşure gününü) oruçla geçirirse o kişi ölürken nasıl öldüğünü bilmeden ölecektir…Hadis-i Şerif

!Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter…

(“Geçen seneye keffarettir…” Hadis Şerif / Müslim)

***
İRİ TANELİ YEMEK-ET YEMEĞİ-AŞURE PİŞİRMEK
Taneli yemek, et yemeğı, AŞURA pişirmek çok güzel olur.

***

AŞURE PİŞİRMEK
(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. 

Aşûra pişirmek sevap mıdır?

Aşûra gününde ibadet niyetiyle aşure pişirmek caiz midir?

Aşûra gününde ibadet niyetiyle Aşûra pişirmek bid’attır 
Aşûra gününde Aşûra pişirmek bir ibadet değildir. Bu güne mahsus bir ibadet niyetiyle Aşûra –ya da her hangi bir tatlı- yapıp dağıtmak dinimize ait bir şey olmayıp caiz görülmemiştir. Bu şekilde ibadet maksadıyla yapılan Aşûra bidattır. 
Ancak; hususi olarak bir ibadet niyeti taşımadıktan sonra Aşûra (ya da her hangi bir tatlı) elbette yapılabilir. Çevremizle ve tanıdıklarımızla paylaşılabilir. Önemli olan Aşûra gününe ait böyle bir ibadetin İslam Dini’nde söz konusu olmadığının bilinmesidir. 
Şunu da belirtmemiz gerekir ki; Aşûra gününü bu tarz meşgalelerden ziyade ibadetle ve bu günde yapılaması çok faziletli olan amellerle meşgul olarak geçirmek ve Aşûra gününün feyzinden dolu dolu istifade etmeye çalışmak en doğru seçim olacaktır.

İLK AŞÛRE YEMEĞİ

Nûh (a.s.) berâberindekilerle gemiden Âşûre günü indi. O gün oruç tuttu ve Allâh (c.c.)’e şükür olmak üzere maiyyetine oruç tutmalarını emretti. Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hubûbât ile Nûh (a.s.) onlara yemek pişirdi. İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet edindiler ki yapanlar için büyük sevap vardır. Fakîrleri ve miskinleri de doyurmak lâzımdır.

Zikrolunduğuna göre Allâhü Te‘âlâ, Aşûre gününde Zemzemi diğer sularla berâber akıtır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez. er-Ravzü’l Fâik’de bu şekilde yazılıdır.

***
SELAM VERMEK
Çok selam vermelidir. 
“Her kim Âşûrâ gününde on Müslümana selam verirse, sanki o kişi mahlukat içerisindeki bütün müminlere selam vermiş gibidir.” (Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156) 

En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. 

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

***

SÜRMEK ÇEKMEK
Göze sürme çekerse, 1 yıl gözağrısı görmez. Gerçek sürme göze çok faydalıdır (Rivayete göre Musa a.s.’a Allahın nuru Tur dağında tecelli edince dağ Rabbimizin nurundan yanmış ve gerçek sürme oradan, o dağdan gelen sürmedir, çok faydalıdır.)

“Her kim Âşûrâ gününde (bir rivayet içinde misk bulunan) ismid (sürme taşı) ile (gözlerine) sürme çekerse, asla göz hastalığı çekmez.” (Beyhakî, Şuabü’l-îmân, no:3797, 3/367)

Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

***

SILA-İ RAHİM YAPMAK

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. 

Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a) Akraba ziyareti yapanlar ;Yahya as’a ve İsa as’a komşu olur. 

Aşure günü görüşmediği akrabalarıyla mutlaka görüşmeli, onları arayıp sormalıdır…

Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)’ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.” (şir’atül-islam şerhi)

***
ALİM SOHBETİNE GİTMEK-İLİM ÖĞRENMEK
Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetinde bulunmalı, ilim öğrenmeli.

Bir saat ilim meclisinde bulunana; Cennet vacip olur.

Her kim Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetine giderse veya ALLAH’ı (celle celaluhu) zikreden bir cemaatin arasında 1 saat oturursa ALLAH’u Teâlâ’nın onu Cennete sokması ALLAH (celle celaluhu) üzerine hak olur…

Aşure günü ilim meclislerine gitmek hakkında da Peygamber Efendimiz: “Kimki Aşure günü Allah’ı zikreden bir topluluğa gider, onlarla beraber bir saat bulunursa, Onu cennete koymak Allah üzerine vacip olur.” buyurmuştur.

Yine Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu.

***

GUSÜL (BOY) ABDESTİ ALMAK

Gusletmeli. O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler. Ayrıca; Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) 
Aşure günü; gusül (boy) abdesti almalı, ev halkına, çocuklara da aldırtmalıyız. 

Gusül abdesti alınırsa; bedene şifa olur. İki kere gusül alırsa ömrü boyunca göz hastalığı çekmez. “Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, ölüm hastalığından başka bir hastalık görmez.<gusledenin bir daha seneki güne kadar ölüm hastalığından başka hastalık çekmeyeceği rivayet ediliyor.>” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

Bir hadis-i şerifte de Rasûl-i Ekrem (sas) “Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)

Eserlerde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, Allâh-u Te‘âlâ’nın katında annesinin onu doğurduğu günkü gibi gü­nahlardan arınmış olur.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-lslâm, sh:218)

NOT; Zikrolunduğuna göre Allah Teâlâ, Aşure gününde Zemzem’i diğer sularla beraber akıtır. O gün gusleden kimse, bir sene boyunca hastalık görmez. El-Ravzu’l-Faik’de bu şekilde yazılıdır. (Yunus ve Hud Sureleri tefsiri S. 115.)
!!! [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

***

EVE ERZAK ALMAK-AİLEYE BOLLUK YAPMAK
Eve erzak alınır, bugüne hürmet olarak artırılır. Çoluk çocuğa aileye bolluk yapılır. Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak, sene boyunca berekete vesile olur. Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. 
Hadîs-i şerîf’de beyân edildiği üzere Allahu Teala o haneye sene boyunca rızık bereketi verir. Rızık bolluğu için 10(efdali) çeşit yiyecek al. Hububat cinsi şeyler daha iyi olur. Ayrıca tuz, sirke, un vs. şeyler alınır. Ayrıca sirke ve tuz gibi bozulmayacak şeylerden bol miktarda alıp o yıl boyunca tüketmek, daha sonra gelen Aşure günü bunları yenilemek bereket açısından iyi görülmüştür.
Cenab-ı Hak, o kulun Aşure günü hürmetine evin rızkını arttırmasından, bütün sene o kulun rızkını bollaştırır. 
“Her kim Âşûrâ gününde ailesine genişlik yapar (da ikramlarda bulunur) sa, senenin geri kala­nında da hep (rızık bakımından) genişlik içerisinde olur.” (Taberânî, el-Mucemul-Kebîr, no: 10007,10/77; Beyhakî, Şuabul-îmân, no:3792,3/36S)
Her kim malından (vererek) ailesine o günde genişlik yaparsa, Allâh-u Te’âlâ da senenin diğer günlerinde ona genişlik yapar.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

Aşûre gününde, âile ferdlerine, yeme içme ve elbise bakımından, eli açık tutmak mendûbdur. Çünkü Beyhâkî ve Taberânî’nin Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet ettikleri hadîs-i şerîfte Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Aşûre gününde âilesi için bolluk sağlayan kimseye, Allâhü Te‘âlâ da, bütün senesinde bolluk sağlar” diye buyurmuşlardır.
İbrahim bin Muhammed bin Münteşir: “Bir kimse, Aşure gününde çoluk çocuğuna rızık ve geçimleri bakımından kolaylık sağlasa, Allah-u Teâlâ, onun rızkını genişletir.” dedi.
Süfyân -rahimehullâh-: “Biz bu hâli, elli yıldır tecrübe ediyoruz. Rızık yönünden daima bolluk ve bereket gördük.” dedi. (Gunye 2 / 54)
Ebû Saîd (ra) Peygamber Efendimizin (sas) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Aşure günü çoluk çocuğuna bol bol yedirip içiren kimseye Allah, bütün sene içinde bolluk ihsan eder.” (Tâc Tercemesi 2 /151)

Bir hadiste şöyle buyurulur: “Her kim Âşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” et-Tergîb ve’t-Terhîb, 2:116.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

Beyhakî ve diğerleri çeşitli tarîklerden merfûan şu hadîsi naklederler: “Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran ve onları her bakımdan memnûn edenlere Hakk Te‘âlâ gelecek senenin refâh ve rızkını o nisbette genişletir.”

Ulema buyuruyor; Aşure günü çoluk çocuğuna, evine bolluk yapan bir sene boyunca bolluk bereket görür…
***********

AYRICA

*Aşure günü yapılacaklar listesi 1/A (NAMAZ, DUA LİSTESİ)daki namazlardan enaz birini veya istediğiniz kadarını kılın. (Kazası olanlar kazaya yönelmeli, bu şekildede mübarek zamanlar ihya edilmiş olurlar biiznillah). Duaların enaz birini okuyun.
*Aşure günü yapılacaklar listesi 1/B (ZİKİRLER LİSTESİ)deki zikirlerden yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalışın.
*Aşure günü yapılacaklar listesi-2 (SALİH AMELLER LİSTESİ) deki tavsiye edilen mümkün olan amelleri (imkan dahilinde) yerine getirin. 
Allah hepsini kabul buyursun…
Mektebun
———-
 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s