MUHARREM AYI VE İBADETLERİ

MUHARREM AYI

Hicri senenin 1. ayı

İLK GECESİ: NAMAZ

*Akşam-yatsı arasında 2 rekat namaz kıl.

Niyet: ”Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman, affına, feyzine mazhar kılman, dünya ve ahiret saadetine kavuşturman için Allahüekber!

Her rekatta: 7 fatiha, 7 Ayetel Kürsü, 7 İhlas okunur.

Namazdan sonra:

11 defa“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

11 İstiğfar

11 Salavat-ı Şerife

dua (Geçmiş senelerin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için dua edilir)*1.gecesi Tesbih Namazı kıl

Niyet: ”Ya Rabbi, yeni senede beni mağfiret etmen için, rızan için, hidayetin için. Yeni açılan amel defterimi rızana uygun ameller ile, doldurmayı nasip eyle. Beni gazabına uğrayacak amellerden muhafaza buyur.

Tesbih Namazında şunlar okunur;

1. rekatta; 1 fatiha, 1 Ayetel Kürsü….

2. rekatta; 1 fatiha, 1 Amenerrasulu…

3. rekatta; 1 fatiha, 1 Hüvellâhüllezî…..

4. rekatta; 1 fatiha, 1 ihlas

Namazdan sonra; İstiğfar, Salavat-ı Şerife ve Dua edilir.

İLK GÜN: 1000 İHLAS

Muharrem ayının ilk gününde herbirinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İHLAS okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borsu ile götürmez.Bu ay bol bol istiğfar et.

MUHARREM AYININ 1’i ile 10’u ARASINDA 1 DEFA NAMAZ

6 rekat namaz kıl (2 rekatte bir selam vererek) akşam-yatsı arasında. Eğer kılınamazsa Yatsıdan sonra kılınır.

Niyet; Niyet ettim senin rızan için namaza. Herhangi bir komşumun, din kardeşimin veya bir kimsenin bana hakkı geçmişse, bu hakkın ödenmesi için, Allahüekber!

1. rekatta; 1 fatiha, 1 Ayetel Kürsü, 11 İhlas

2. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

3. rekatta; 1 fatiha, 1 Tekasür, 11 İhlas

4. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

5. rekatta; 1 fatiha, 3 Kafirun, 11 İhlas

6. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas okunur.

Namazdan sonra; dua edilir.

MUHARREM AYI ORUCU

Muharrem ayında 1 gün oruca 30 gün oruç sevabı verilir.
Zilhiccenin son günü-Muharremin ilk günü tutulan oruç; geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. O oruç; 50 yıllık günaha kefaret olur.

Muharrem ayı 1’den 10’a kadar oruç tut.
10 gün oruç tutmayan mümkünse; 8., 9., 10. günleri oruç tut.
Bu ay içerisinde Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri peşpeşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.
Muharremin sadece 10. günü oruç tutulmaz. (9. ve 10. gün beraber) veya (10. ve 11. gün beraber) veya (9.-10.-11.gün birlikte) oruç tutulur.

9. VE 10. GECE NAMAZLARI

Muharremin 9. ve 10. geceleri teheccüt vaktinde 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 50 ihlas oku.
Muharremin 9. ve 10. geceleri tesbih namazı kıl.

NOT; Aşure pişirenlerin Hz. Hasan-Hz. Hüseyin ile beraber cennete gireceği ümit edilir.

AŞURE GÜNÜ OLAN OLAYLAR

Bu gün yer-gök yaratıldı.
Hz. Adem’in tövbesi kabul edildi.
Hz. Musa’nın Firavun’un şerrinden kurtulması, Firavun’un helak olması.
Hz. İbrahim’in dünyaya gelmesi, ateşten kurtulması.
Eyüp a.s.’ın hastalıktan şifa bulması.
Yunus a.s.’ın balığın karnından kurtulması.
Süleyman a.s.’a saltanat verilmesi.
Nuh’un gemisinin karaya oturması.
Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi.
Kıyametin kopacağı (Aşure gününün Cuma’ya rastladığı birgün).
Yusuf a.s.’ın kuyudan kurtulması.
Davud a.s.’ın tövbesi kabul olundu.
Gökyüzünden ilk defa yağmur inmesi.
İsa a.s.’ın göğe kaldırılması.
Hz. İdris’in göğe kaldırılması.
Hz. İbrahim’e koç indirilmesi.
Cibril a.s.’ın yaratılması.
Meleklerin yaratılması.
Levh-i Mahfuz’un yaratılması.
Kalem’in yaratılması (Kudret kalemi).
Arş-Kürsü’nün yaratılması.
Dağlar-Yıldızlar yaratıldı.

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR – 10. GÜN YAPILACAKLAR

_________________________________________________________________

NAMAZLAR

Kuşluktan sonra 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 51 ihlas oku.
Mekruh olmayan bir vakitte 2 rekat namaz kıl. Fatihadan sonra 11 ihlas oku.

Kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas oku. Namazdan sonra 100 defa Salavat-ı Şerife okunur. ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ÂDEME VE NÛHİN VE İBRÂHİME VEL MÛSA VE ÎSA VE MÂ BEYNEHÜM MİNE’N-NEBİYYÎNE VE’L-MÜRSELÎN. SALEVÂTU’LLÂHİ VE SELÂMÜHÛ ALEYHİM ECMAÎN.

Öğle-ikindi arası 4 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 50 ihlas oku. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 Lâ havle ve lâ………..oku. Ümmeti Muhammedin kurtuluşu için dua et
_______________________________________________________________________

ORUÇLAR

Aşure günü oruç tutana yer-gök ehli sevabı verilir. 1 yılın günahına kefaret olur.
Hadis; Aşure orucu geçmiş bir senenin günahını affettirir.

Hadis; Aşure orucu ile gelecek senenin hata ve kusurlarını örtmesini Allahtan isteriz.
Hadis; Aşure orucu aile efradını iyi doyuran, onları memnun edenlere, Allah gelecek senenin refah, rızkını o oranda genişletir.

Hadis; Kim, Muharremin 10. günü oruç tutarsa;

*10.000 hac-umre sevabı verilir.

*10.000 şehit sevabı verilir.

*Yetimbaşı okşarsa, herkılı adedince derece verilir.

*Kim iftar ettirirse, bütün ümmetin karnını doyurmuş, iftar ettirmiş gibi sevap kazanır.

*Göze sürme çekerse, 1 yıl gözağrısı görmez.

*Su veren, hiç isyan etmemiş gibi olur.

_____________________________________________________________________

DUALAR

10 defa şu duayı oku.SÜBHÂNALLÂHİ MİL’EL MîZÂN. VE MÜNTEHE’L-İLMî VE MEBLEGÂ’R-RIDÂ VE ZİNETE’L-ARŞ.
Aşure duasını oku. Muharrem ayı 1-10’una kadar sabahları 3 defa okuyan seneye Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olur.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ALLAHÜMME ENTEL EBEDİYYÜL KADİM. EL HAYYÜL KERİM. EL HANNANÜL MENNAN VE HÂZİHİ SENETÜN CEDİDETÜN ES’ELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANİRRACİM. VEL’AVNE ALÂ HAZİHİN NEFSİL’EMMARETİ BİSSÜİ VEL’İSTİGÂRE BİMA YUKARRABUNİ İLEYKE YA ZELCELALÎ VEL İKRAM. BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMÎN.

————————————————————————————

ZİKİRLER

***Bol bol istiğfar oku.

***70 defa HASBÜNALLAHU VE NİMEL VEKİL……. oku.

***313 defa Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. denilecek.

***Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 defa Zümer Suresi’ni oku.

_____________________________________________________________________

DİĞER YAPILACAK ŞEYLER

***Gusül al.

***Gusleden bir sene ufak-tefek hastalık görmez.

***10 mümine selam ver. Veya bir mümine 10 defa selam ver.

***Hasta birini ziyaret et.

***Enaz bir mümine iftar ettir. bütün müminler iftar etmiş gibi olur.

***O gün eve rızık bolluğu için 10 çeşit yiyecek al. Hububat cinsi şeyler daha iyi olur. Ayrıca tuz, sirke, un vs. şeyler alınır. Ayrıca sirke ve tuz gibi bozulmayacak şeylerden bol miktarda alıp o yıl boyunca tüketmek, daha sonra gelen Aşure günü bunları yenilemek bereket açısından iyi görülmüştür.

***Yetimbaşı okşarsa, herkılı adedince derece verilir.

***Göze sürme çekerse, 1 yıl gözağrısı görmez. Gerçek sürme göze çok faydalıdır(Rivayete göre Musa a.s.’a Allahın nuru Tur dağında tecelli edince dağ Rabbimizin nurundan yanmış ve gerçek sürme oradan, o dağdan gelen sürmedir, çok faydalıdır.)

***Su veren, hiç isyan etmemiş gibi olur.

__________________________________________________________________________

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s