KABİR ZİYARETİ ADAPLARI ve OKUNACAK DUALAR…

KABİR ZİYARETİ ADAPLARI ve OKUNACAK DUALAR…

Mezarlığa girerken selam verilir yani Kabristana girince, (Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnnâ inşâallahü an karibin biküm lâhikun) demek sünnettir.

 • 1 fatiha 11 ihlas süresi,1 Ayetel Kürsi okunur ve (okuduklarımın sevabını Peygamberimizin (Sâllallahu Aleyhi Vesellem) ,ehlibeyti,ashabının,peygamberler, veliler,evliyalar,sıddık ve şehitlerin ruhuna ve bu kabristanlar da yatan bütün mümin ve müminatların ruhuna hediye eyledim kabul eyle Allah’ım.) denir ve ardından kabir ehline;
  La ilahe illallah ehlinden (olan bizlerden) la ilahe illallah ehlin (den olan sizlere) ‘e selam olsun! Ey la ilahe illallah ehli! La ilahe illallah sözünü (n faydasını) nasıl buldunuz? Ey la ilahe illallah (ey kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan
  Allah)! La ilahe illallah hakkı için la ilahe illallah diyenleri (n günahlarını) bağışla ve bizi la ilahe illallah diyenler zümresinden haşreyle.Amin duayı okuduktan sonra;
  Ey Allah’a inanmış olarak dünyadan çıkmış olan fani ruhlar,çürümüş bedenler ve ufalanmış kemikler! Sizlere selam olsun! Ey Allah! Sen onların üzerine tarafından bir rahatlık, bizden de bir selam idhal eyle (ulaştır). okunur ve ardından;
  Ey Sana inanmış olarak dünyadan çıkmış olan çürümüş cesetlerin ve ufalanmış kemiklerin Rabbi olan Allah! Sen onlairın üzerine tarafından bir rahatlık ve selam idhal eyle (ulaştır) denir ve
  Kabrin başına vardığımızda selam verilir Tanıdığı gibi, şeklini, suretini hatırına getirir Kabrin sağ yanına, yani kıble tarafına, ayak ucuna yakın durur.Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baş sol tarafında durmak da caizdir. 1 fatiha 11 ihlas, 1 felak , 1 nas , 1 ayetel kürsi, 1 bakara süresi ilk 5 ayeti (elif lam mim) okunur.(bilmediklerinizi kabir başında bakarak okuyabilirsiniz.
  (okuduklarımdan hasıl olan sevabı peygamberimizin ruhuna ve bu kabirde yatan ….. Ruhu şeriflerine hediye eyledim denir ve günahların affı,kabir azabı yaşamaması,derecesinin,makamının yükselmesi, gibi ve benzeri dua edilir.) Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 3 defa “Allahümme inni eselüke-bi-hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe hazelmeyyit” denirse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.) [Etfal-ül müslimin]
  ayrıca ;
  (Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî) duası da okumalıdır.
  Sonra bilen yasin okur,bakara süresi,tebareke ve duhan surelerinide okur,salavat,kelime tevhid gibi zikirler de okunabilir yine aynı şekilde sevabı bağışlanır ve günahların affı,kabir azabı yaşamaması,derecesinin,makamının yükselmesi,kabrinin cennetten bir bahçe olması,cennetle müjdelenmesi gibi ve benzeri dua edilir.

Mezarlığa girerken selam verilir yani Kabristana girince, (Esselamü aleyküm ya Ehle-daril kavmilmüminin! İnnâ inşaallahü an karibin biküm lahikun) demek sünnettir.

(Kabristana giren kimse, Yasin suresini okusa, o gün ölülerin azapları hafifler; ölülerin sayısı kadar, ona da sevab verilir.) [Etfâl-ül müslimin]

(Ana babasının veya birinin kabrini her cuma günü ziyaret edip Yasin sûresini okuyanı, Allahü teâlâ, Yasin’deki her harf miktarınca mağfiret eder.)

(11 ihlâs okuyup, sevabı ölülere gönderilirse, ölü sayısınca ona da sevab verilir.)

Kabir ziyaretini pazartesi, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yapmak daha iyidir. Cuma günü ziyaretin, cuma namazından sonra olması iyi olur. Cumartesi günü sünnet olan ziyaret güneş doğana kadardır. Perşembe günü ziyaret, öğleden önce veya sonra olabilir. Özellikle, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde de kabir ziyareti iyidir. Kıymetli zamanlarda, Zilhiccenin onunda, bayram günlerinde, Aşûre Günü’nde kabir ziyaret edilmesi daha uygundur.

Zaruretsiz konuşmamalı. Oradaki zatın bizi gördüğünü bilmeli. Sağlığında yanındaymışız gibi edebi muhafaza etmeli. Başka işle meşgûl olmamalı. Orası oturulacak, sohbet edilecek yer değildir. Edeple dua edip çıkılmalı. Normal kabirlerde bile gülmek uygun değildir. Kabirde gülmek hadis-i şerifle yasaklanmıştır.

Bayram Ziyaretinde Mezarlıkta Okunacak Dua

Rasulullah(=) Efendimiz Buyurmuştur;

“Her hangi bir mümin ÂYETE’L-KÜRSİ okur da sevâbını kabirlerin ahâlîsine tahsîs ederse,

yeryüzünde hiçbir Müslüman’a ait kabir kalmaksızın mutlaka Allâh-u Te âlâ ona her birine bir mâruf iyilik ve rahmet ulaştırır ve kabirlerini gözün görebildiği kadar onlara genişletir. Bunu okuduğu için Allâh-u Te’âlâ o kişiye bin şehîd sevâbi verir, kendisi için bin derece yükseltir, Âyete’l-Kürsî’de bulunan her kelime mukabilinde bin hac, bin umre sevâbı yazar, her harfe mukabil Allâh-u Te’âlâ iki melek yaratır ki onlar kıyâmet gününe kadar Allâh-u Azze ve Celle’yi tesbîh ederler, sevapları a o Âyete’l-Kürsî okuyup sevâbını kabristanda bulunan

Müslümanlara hediye eden kişiye âit olur.” (Ebu’l-Hasen ‘Ali ibnu Ahmed el-Hekkāri, Hediyyetü’l-ahyâ li’l-emvät, rakam:16, sh:184; Muhammed ibnu ‘Ali Hırid, el-Vesâilü’ş-şâfi’a, sh:193)

Bayram Ziyâretinde Mezarlıklarda Okunacak Çok Faziletli Dua

İmâm-i Sühaymî (Rahimehullâh)in “el-Cevhere” üzerine yaptığı şerhte zikredilen bir hadîs-i şerifte :

“Hangi bir kul ölüsünün kabrinin yanında üç kere:

“Allâhümme bi haggi seyyidinâ Muhammedin ve âli Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme lâ tüazzib hâzel meyyit.”

(Ey Allahım! Efendimiz Muhammed’in ve Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve selem)’in hürmetine bu ölüye azab etme.’

derse, (o kabirdekilerin azabı var ise) Sûr’a üfürülünceye kadar ondan azâb kaldırılır.”

buyrulmuştur.

(İbnü Ebi’l-Fevâris, el-Emâli; ‘Abdurrahmän ibnu Muhammed Bâ’alevî, Bugyetü’l-müsterşidin, 2/374; Muhammed ibnü ‘Ömer el-Bintenî. Nihâyetü’z-zeyn, sh:153)

“Ölülerinize Yâsîn Okuyunuz.”

Rasulullah(Sallallahu aleyhi Vesellem) Efendimiz Şöyle Buyurmuştur;

“Ölülerinize Yâsîn okuyunuz. Her kim kabristana girer de Yasin Sûresi’ni okursa, o gün Allah kabirdekilerin azaplarını hafifletir. Okuyana oradakilerin sayısınca sevap verilir.”

(Ibn-i Abidin, Reddü’l Muhtar, İst. 1983, 3/503)

Kabristana Girildiğinde Okuyanın 50 Senelik Günahını Bağışlatacak Bir Zikir

Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh,
min ehli lâ ilâhe illallâh,
yâ ehle lâ ilâhe illallâh,
keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh,
yâ lâ ilâhe illallâh
bi haqqi lâ ilâhe illallâh,*iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh,
vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh. Âmin

Lâ ilâhe illâllâh ehlinden (olan bizlerden)
Lâ ilâhe illâllâh ehline (den olan sizlere) selam olsun!
Ey Lâ ilâhe illâllâh ehli! Lâ ilâhe illâllâh sözünün (faydasını) nasıl buldunuz?
Ey Lâ ilâhe illâllâh (ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah)!
Lâ ilâhe illâllâh bahşı hakkı için Lâ ilâhe illâllâh diyenlerin (günahlarını ) bağışla
ve bizi Lâ ilâhe illâllâh diyenler zümresinde haşreyle. Âmin

Mezarlığa Girildiğinde 1 Kere Okunur

FAZÎLETLERİ

Ali İbn-i Ebi Talib (Radıyallahu Anh)’den rivayetle:
Rasûlullah Sâllallahu Aleyhi ve Sellem:
“Her kim kabristana uğradığında bu sözleri derse”

 1. Kendisi için (50 senelik) günahları bağışlanır.
 2. Bir kimsenin (50 senelik) günahı yoksa, Anne-babası, akrabası ve umumi
  Müslümanlar için (günahlarını bağışlatır).

Lalegül Dergisi Aralık 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (92-93)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s