Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi (Dahvul Arz)

Haram Aylardan Zilkade’nin 25.Günü (Dahvul Arz) Orucu

Zilkade Ayı’nın Amelleri

Bu ayın ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı.

Bu konuda Resulü Ekrem’den (s.a.a) hadisler nakledilmiştir. Bu namazın fazileti hakkında hadislerde şöyle nakledilmiştir: “Her kim bu namazı kılarsa tövbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.

Zilkade Ayında Kılınması Gereken Tövbe Namazı

Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı şu şekildedir:

Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur:

“Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır. (Namazın niyeti için tövbe namazı kılıyorum ((gurbeten ilallah)) denilmesi gerekir.) Namazın birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır. Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra:

70 kere “esteğfirullahe rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli.

Sonra şu zikri demelidir:
“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”
“la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra su duayı okunmalıdır:

“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”

“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”
“Ey kudretli, ey bağı؛layan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağı؛la. Hiç ؛üphesiz senden ba؛ka günahları bağı؛layan yoktur.”

Allah Resulüne (s.a.a) ya Resülallah! Eğer bu ameli baska günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) sِyle buyurdu: “Aynı sevap ve ِzelliğe sahiptir.” Sonra sِöyle buyurdu: “Bunları miraç gecesinde Cebrail bana ِgretti.” 

Bu namazi kilan su müfakatlarla müjdeleniyor:
Tevbesi kabul olur,
Gunahlari bagislanir,
Kiyamet gününde ondan hak isteyecekler razi olur,
Imanli olarak ölür,
Iman kendinden alinmaz,
Kabri genisler-
Kabri nurlanir,
Anne Babasi ondan Razi olur,
Ana Babasi ve zürriyeti bagislanir,
Rizgi genisletilir,
Ölüm melegi ona rifkle muamele eder ve canini alma aninda onun canini yakmaz,
Ruhu bedeninden kolaylik ve yumasaklikla cikar.
En Dogrusunu Allah Bilir.

Bu Namazin bu ayda her pazar kilinmasini tavsiye ederiz.

Bu Ayda Tutulacak üc Günlük Oruç
Allah Resulü (s.a.a) haram aylarda oruç tutma hakkında ؛ِyle buyurmu؛tur: “Her kim haram aylarda Per؛embe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o ki؛iye bir yıllık oruç sevabı yazar. Ba؛ka bir hadiste ise ؛ِyle buyurmu؛tur: “O ki؛iye günlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”

zül kade ibadetleri
Zilka’de ayı ھevval ayından sonra gelen aydır. “E؛hürü’l-Hurum (Saygılı, hürmetli aylar)’un da birincisidir. Bu aylar üçü pe؛ pe؛e biri ayrı olmak üzere dِört tanedir:

1- Zülka’de, 2-Zülhicce, 3- Muharrem, 4- Receb Hz İbrahim (a.s.) ve İsmail (a.s.) devrinden beri bu dِrt ay hürmetli aylar olarak anılagelmi؛tir. Bu aylar her türlü kِtülüğün, saldırının, zulmün, kıtâlin yasaklandığı aylardır. Nitekim Allah (c.c.) Bakara sûresinin 217 âyetinde “Sana haram ay ve bu ayda savamann hükmünü sorarlar. De ki: “O ayda savamak büyük bir günahtr. Fakat insanlar Allah yolundan engellemek, Allah’ inkâr etmek, Mescid-i Haram’ ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanlar oradan çkarmak ise, Allah nazarnda daha büyük günahtr. Dinden dِödürmek için iskence,öldürmekten beterdir. Kâfirler, ellerinden gelse, sizi dininizden dِödürünceye kadar sizinle savamaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döِner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, ite onlarn dünyada da, âhirette de yaptklar boa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedî kalacaklardr.” diye buyurmutur. “Haram Aylardan (Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep’den) üç gün oruç tutana, Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevab yazar” (Hadis-i serif,ihyau Ulumi’d-din)
(Riyâzü’s-salihîn,II,507) 

Zilkade Aynn 25 Gecesinin önemi: Zilkade aynn 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altndan baslamak suretiyle yer yüzü yayilmaya ve yaratilmaya baslanmistir. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevab vardr. Imam Rza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.Ibrahim ve Hz.Isa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevab ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevab vardır.”

Yilin döِِrt gününden biridir ki; orucu bütün digًer günlerden fazileti fazladr Yine rivayette orucunun 70 yıllk oruç sevabına es degًer oldugًu ve bir bakasında ise 70 yıllk keffaret oldugًu beyan buyrulmuştur. Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yillik ibadet sevab yazılir. Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gِِök arasnda her ne varsa istigًfar eder Allah’n rahmeti bu günde yayilmistir ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’n zikri için toplanirsa çokça ecir vardr. Bu dahvul arz günü istiًfar namaz kilinmalidır. Efendimiz Hadis-i erifte mealen; “herkim bu ameli yerine getirirse tِevbesi kabul olur ve günahlar baًgislanir; onun hasmlar kıyamet günü ondan razi olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ِölür; kabri nurlu ve geniş olur; rzki artar; azrail (as) canini alirken ona iyi davranir, can güzel bir sekilde ondan alinir.” diye buyurmaktadr. Namazin sekli ve yapılmas gerekenler: özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dِört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiًfar edilir. (esteًfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim der. Ve eller dua için kaldırılr. Ve bu duayı okur: “ Ya azizu ya gaffaru ًigfir li zunuubi va zunube cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yaًfiruz-zunibe illa ente.” Yani : Ey çok yüce; ey çok baًğışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadnlarn günahlarını baًğışla; muhakkak ki senden başka günahları baًğışlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin.

Bu dahvul arz günü ve ayrica her zorluk zamannda ikişerli olarak döِrt rekat istiًğfar namaz klmak. cok faziletli olan bu namaz Hz. Resulullah (saa)’den ِyle rivayet edilmiştir; özetle ِsöyledir: “ herkim bu ameli yerine getirirse teِvbesi kabul olur ve günahlar baًğışlanır; onun hasmlar kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanli olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rzk artar; Azrail (as) canını alırken ona iyi davranr, cani güzel bir sekilde ondan alinir.”

Namazin sekli ve yapilmasi gerekenler: Pazar günü veya (zorluk annda herhangi bir ay veya gün ) gusül aldktan sonra abdest alir ve döِrt rekat ikiserli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; bir muavezeteyn ( felak ve nas) sureleri okuyarak namaz klar, selamdan sonra 70 defa günahlarnda istiًfar eder (esteًfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa(( la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim der.)) Ve ellerini dua için kaldirir.ve su duayi okur: “ ya azizu ya gaffaru ًigfir li zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; feinnehu la yaًgfiruz-zunibe illa ente.” Yani : ey çok yüce; ey çok baًlayan; benim günahlarm; bütün mümin erkek ve kadnlarn günahlarn baًla; muhakkak ki senden baka günahlar baًlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin. 

Ayrıca:
Haram aylarn her birinde (Perşembe, Cuma ve cumartesi) araliksiz üç gün oruç tutarsa 900 yillk ibadet sevab ona yazilir. Ayrica haram aylarin sevaplari katlanarak yazilir, fakat günahlari aynen yazilir sadece makami ibrahimde ve ravzada yapilan yeminler haric.

Zilkade Ayının 25. gecesinin önemi:
Zilkade aynn 25. günü (dahvul arz) Kabe’nin altndan başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıtır.
Gecesini ibadetle geçirmek. gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevab vardr.
imam riza (as)’dan nakledilen rivayette: “ bu gece hz. ibrahim ve isa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdr. Gecesinin ibadetinin çokça sevab ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevab vardr.” Bir başka rivayette de فmam Zamann zuhur edeceًi gündür; diye geçmektedir.
Zilkade aynn 25. gününün amel ve önemi:
Yilin döِrt gününden biridir ki; orucu bütün diًer günlerden fazileti fazladr. Yine rivayette orucunun 70 yllk oruç sevabna e deًer olduًu ve bir bakasnda ise 70 yillik keffaret oldugًu beyan buyrulmutur.
Herkim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yllk ibadet sevab yazilir.
Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gِk arasnda her ne varsa istiًfar eder. Allah’n rahmeti bu günde yaylmtr ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’n zikri için toplanrsa çokça ecir vardr. Bunlarn oruç, Allah’ zikri, ibadet ve guslün dnda iki amel daha zikredilmitir bu gün için:

1-O gün kusluk vaktinde 2 rakat namaz kilinir. Her rekatta fatihadan sonra 5 defa sems suresini namaz bittikten sonra unu okumak: “la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim” ve u duay okumak: “ya muqilel esarat, aqilnii; ya mucibeddeavati ecib de’vati; ya semi’el asvati isme’ savti; var hamni va tecavaz an seyyiati; va ma i’ndi ya zelcelali val ikram.

2- Bu gün su duanin okunmasu güzel görülmüstür.
Allahümme dahiyel-ardi ve faligal-habbeti, ve sarifel-lezbeti, ve kesife külli kürbetin, es-elüke fi hezel-yevm min eyyanikel-leti a´zamte hakkehe ve gedemte sebgahe, ve cealtehe indel-müminiyne vediy-aten, ve ileyke zeriy-aten, ve bi rahmetikel-vesiy-ati en tüsalliye ala Muhammedin abdikel-müntecebi fil-miysagil-gariy-bi yevmet-telagi fatiga külli retgin, ve da-i ila külli haggin ve ala ehli beytihil-etheril-hüdatil-menari ve deaimil-cebbar ve vülatil-cenneti ven-nari, ve e´tina fi yevmina heze min ata-ikel-mahzuni gayrimmagtu-in ve la memnu-in tecmeu lena bihit-tevbete ve husnel-evdiyeti ya hayra med-uvvin ve ekrame mercuvvin ya kafiyyü ya vefiyyü ya men lutfuhü hafiyyün ültuf liye bi lutfike ve es-idni bi-afvike ve eyyidni bi nasrike ve la tünsiyeni keriyme zikrike bi vülati emrike ve hafazate sirrike vehfazni min seva-ibid-dehri ila yevmil-hasri ven-nesri ve eshidni evliya-eke inde huruci nefsi ve hululi remsi ve ingita-i ameli ve ingida-i eceli.
Allahümme vezkürni ala tulil-bila ize halelte beyne tebagis-sera ve nesiyenin-nasun minel-vera ve ehlilni darel-mugameti ve bevvini menzilel-kerameti vec-alni min mürafigi evliya-ike ve ehli ictiba-ike ve esfiya-ike ve barik liye fi liga-ike verzugni husnel-ameli gable hululil-ecel beriy-en minez-zeleli ve su-il-hatali.
Allahümme ve evridni havda nebiyyike Muhammed sas ve elihi vesgini minhü mesraben raviyyen se-igan heniy-em la ezma-ü be´dehü ve la ühalla-ü virdehü ve la anhü üzadü vec-alhü liye hayra zadin ve evfa miy-adin yevme yegumül-eshedü-
Allahümme vel-al cebabiretel-evveliyne vel-ahiriyne ve bi-hugugi evliya-ikel-müstesiriyne. Allahümme vegsim dea-imehüm ve ehlik esya-ehüm ve amil-hüm ve accil mehelikehüm veslübhüm memalikehüm ve daayig aleyhim meselikehüm vel-al müsahimehüm ve müsarikehüm, allahümme ve accil ferace evliya-ike verdüd aleyhim mazalimehüm ve ezhir bil-haggi gaimehüm vec-alhü li diynike muntesiran ve bi-emrike fi e´de-ike mütemiran.
Allahümmezfazhü bi-melaiketiken-nasri ve bima elgayte ileyhi minel emri fi leyletil-gadri müntegimen leke hatta terda ve yeude diynüke bihi, ve ala yedeyhi cediyden gaddan ve yemhagal-hagga mahdan ve yerfudal-batile rafda.
Allahümme salli alal-mehdi ve ala cemiy-i eba-ihi vec-alna min sahbihi ve üsratihi veb-asna fi kerratihi hatta neküne fi zemanihi min e´vanihi, Allahümme edrik bina giyamehü ve eshidna eyyamehü ve salli aleyhi ve ala Muhammedin verdüdüd ileyna selamehü ves-selamü aleyhi ve aleyhim ve rahmetüllahi ve berekatüh.

Mefetühul-cinan; s. 316

http://www.muhammedarvasi.com/zilkade-ayi-ve-pazar-gunleri-kilinan-tevbe-namazi/

Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi:
Bu ayın 23.de inşaallah (2022 için)

Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır.

Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffaret olduğu beyan buyrulmuştur.

Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır. Efendimiz Hadis-i şerifte mealen; “her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

Namazın şekli ve yapılması gerekenler: Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir. (estağfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa la havla vela guvvete illabillahil-aliyyil-azim der. Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur: “ Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.” Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin.

———

ZİLKÂDE AYININ İLK PAZAR GÜNÜ KILINACAK TÖVBE NAMAZI !!

(Bu tövbe Namazı yine Zilkâde ayının 25 inde (dahvul arz) günü de kılınabilir!)
Bu konuda Resulü Ekrem’den aleyhisselatü vesselam hadisler nakledilmiştir…
Bu namazın fazileti hakkında hadislerde şöyle nakledilmiştir:
“Her kim bu namazı kılarsa tövbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.
Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazını Allah Resulü (s.a.a) şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur:
“Pazar günü önce GUSÜL almalı “(guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere 4 rekatlık namaz kılmalıdır…

(Namazın niyeti için tövbe namazı kılıyorum gurbeten ilallah denilmesi gerekir.)

Allahu Ekber
1.Rekat 1 Fatiha 3 “ihlas” 1 “felak” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır.
2.Rekat 1 Fatiha 3 “ihlas” 1 “felak” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır

Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra
70 kere “Esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli.
Sonra şu zikri demelidir:
“لاحَوْلَوَلاقُوَّةَاِلاَّبِاللهِالْعَلىِّالْعَظيمِ”
“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra şu duayı okumalıdır:
“ياعَزيزُياغَفّارُ،اِغْفِرْلىذُنُوبى،وَذُنُوبَجَميـعِالْمُؤْمِنينَوَالْمُؤْمِناتِ،فَاِنَّهُلايَغْفِرُالذُّنُوبَاِلاَّاَنْتَ”
“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”

“Ey kudretli, ey bağışlayan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla. Hiç şüphesiz senden başka günahları bağışlayan yoktur.”
SALAVAT ve FATİHA ile tamamlayalım .. Rabbim tövbelerimizi kabul etsin..

Allah Resulüne (aleyhisselatü vesselam) ya Resülallah! Eğer bu ameli başka günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu: “Aynı sevap ve özelliğe sahiptir.” Sonra şöyle buyurdu: “Bunları miraç gecesinde Cebrail bana öğretti.”

———

Bu akşam 25 zülkadedir

🌹🌹🌹🌹Dahvül-ard gecesi🌹🌹🌹🌹

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: «كَانَتِ الْكَعْبَةُ غُثَاءً عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَبِأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَمِنْهَا دُحِيَتِ الْأَرْضُ»

أخبار مكة ج:١ ص:٣١

Saıd bin El-Müseyyib ra dedi, Kabül-Ahbâr dediki: (( Allah cc yeri ve gökleri yaratmazdan kırk yıl önce kabe, su üstünde bir köpükdü ve yer ordan yayılıp yaratıldı.))

Ahbârı Mekke c.1 s.31

عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا مِنَ الْأَرَضِينَ»

أخبار مكة ج:١ ص: ٣١

Humeyd ra dan dediki; ben Mücahid ra şöyle derken işittim;(( Allah cc bu beyti ( kabeyi ) yerleri yaratmadan önce yarattı.))

Ahbârı Mekke c.1 s.31

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ
وَسُمِّيَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ أُمَّ الْقُرْآنِ، لأَنَّهَا أَوَّلُهُ وَأَصْلُهُ، وَسُمِّيَتْ مَكَّةُ أُمَّ الْقُرَى، لأَنَّهَا أَوَّلُ الأَرْضِ، وَأَصْلُهَا، وَمِنْهَا دُحِيَتْ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرَّعْد: ٣٩] أَيْ: أَصْلُ الْكِتَابِ، وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
شرح السنة للبغوي ج:٣ ص: ٤٨

Bu, Müslimin tahriç ettiği sahih bir hadistir, Guteybe ra dan, Mâlik ra dan: (( Fatiha; ümmel-kitab diye kuranın başında ve aslı olduğu için fatihatül kitab diye isimlendirildi. Mekkede; Ümmül-Gurâ diye isimlendirildi çünkü yeryüzünün ilk yaratılan ve ortaya çıkan kısmıdır ve askıdır ve yer yüzü ondan yayılıp yaratılmıştır. )) dedi. Allah cc nün şu sözünde olduğu gibi, Rad suresi 39. Ayette ( ümmül kitab onun yanındadır ) yani: Allah cc nün yanında olan kitabın aslıdır.
Ahbârı Mekke c.1 s.48

Yukardaki rivayetlerde anlatılan bu olay yaratıldığı ve gerçekleştiği gün zülkade ayının 25 gününe tekabül ediyormuş.

Ayrıca bugün Rasulüllah sas in medineden hicretin onuncu yılında İSLAM HACCINI yapmak için Medineden harekete geçtiği gündür.

🌹Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi:
🌹Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır.. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.
🌹İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır.. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”
🌹Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffare olduğu beyan buyrulmuştur…
🌹Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.
🌹Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder. Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.
Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır.
🌹Efendimiz Hadis-i şerifte mealen;
🌹“Her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; son nefeste dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlanir ve geniş olur; rızkı artar; azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

🌹Namazın şekli ve yapılması gerekenler🌹

🌹Özellikle Dahvul-arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişer rekat olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir. (esteğfirullahe Rabbi ve etubu ileyh);
bitirince bir defa

🌹” la havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” 🌹der. Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur:
🌹“ Ya azizu ya ğaffaru ığfir li zunuubi va zuunbe cemi’il-muminine val-muminati Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.”🌹
🌹Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Sonuna: ((lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minezzâlimiyn)) der

Ve seyyidül istiğfarı söylerse ve arkasınada levhı-mahfuz duasını okursa çok iyi olur.

🌹🌹Zilkade Ayında Kılınması Tavsiye edilen Tövbe Namazı🌹🌹

🌹Zilkade En Az bir kere kılınması tavsiye edilen tövbe namazı şu şekildedir:
🌹Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur: “Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır…

🌹(Namazın niyeti için tövbe namazı kılıyorum gurbeten ilallah denilmesi uygundur.)🌹

🌹Namazın:

🌹 birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır.

Namaz bittikten sonra 70 kere “esteğfirullahe rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli. أستغفرالله ربى و أتوب اليه

Sonra şu zikri demelidir:

“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَاِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”

“la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra şu duayı okumalıdır:

“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”
“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”

“Ey kudretli, ey bağışlayan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla. Hiç şüphesiz senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Allah Resulüne (s.a.a) ya Resülallah! Eğer bu ameli başka günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Aynı sevap ve özelliğe sahiptir.” Sonra şöyle buyurdu: “Bunları miraç gecesinde Cebrail bana öğretti.”

🌹Bu Ayda Tutulacak Üç Günlük Oruç🌹🌹
🌹Allah Resulü (s.a.a) haram aylarda oruç tutma hakkında şöyle buyurmuştur:

🌹“Her kim haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o kişiye bir yıllık oruç sevabı yazar.. “

🌹Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: 🌹“O kişiye günlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”

İGMG DİK VE AVRUPA FIKIH KONSEYİ ÜYESİ,

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ KURUCU ÜYESİ VE BU DÖNEM YÖNETİM ÜYESİ,
GUDDUSİ İHSAN EFENDİ MAHLASLI:
ROTTERDAM AVRUPA İSLAM ÜNİVERSİTESİ MASTER ÖĞRENCİSİ.
İGMG RNS İRŞAD BAŞKANI VE İGMG MAİNZ İLAHİYAT MESLEK OKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
NİHAT ÇİFTCİ
GUDDUSİ HOCA.

——-

Zül-kada ayı, önemi, yapılacak ibadetler ve faziletleri hakkında bilgi 🌹

Şevval ayı bitimin de başlar..

Zilkade ayının 25.günü Dahvül-Arz günüdür. Dahvül-Arz, yerin Kabe’nin altından suyun üstüne yayıldığı gündür.

Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz

Yeryüzü uzun bir müddet suyun altında kaldıktan sonra, Allahü Teala yaratıkların ve varlıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, yeryüzünü suyun altından çıkarmıştır. Suyun altından ilk çıkan yer; mukaddes Kabe ve Beyt’ul Haram’dır. Bu olay, Kabe’nin ehemmiyetinin ve onun tüm alemdekilere merkez olduğunun göstergesidir.

Gerçekte, Dahvül-Arz Allah’ın, dünya topraklarına hayat vermeye başladığı gündür. Rivayetler de dikkate alınarak, bugüne özel oruç, gusül, ibadet ve dua nakledilmiş, ayrıca İmamlar (ra)’ın bugüne verdiği önem de göz önüne alınarak, Allah’ın bu bereketli güne inayet ve lütfu ortaya çıkmıştır.
Bugünde Allah’ın rahmeti yayılır; bugünde ibadet ve Allah’ı zikretmek için toplanmanın çok büyük sevabı vardır.

Zül-kade ayının fazileti;

Zülkade ayı, İslam düşmanlarıyla bile savaşmanın haram olduğu haram ayların ilkidir. Eğer Müslümanlar savaşa zorlanırsa o başka. Haram ayların diğerleri şunlardan ibarettir: Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Bu ayda Allah cc nün evinin ziyaretçileri dünyanın her yerinden oraya doğru hareket etmektedirler. Bir grup Medine şehrine giderek Allah Resulünün kabrini ziyaret etmekte, hidayet imamlarının kabirlerini ziyaret etmekte ve köşe bucakta kalmış olan İslami eserleri görmektedir. Böylelikle bu ruhani lezzette boğulurlar… (her ne kadar cahil ve akılsız kişiler bu değerli eserlerin bir çoğunu yok ettiyseler de)
Bir başka grup, Mekke yoluna düşerek “temettü Umresini” yerine getirmekte ve büyük siyasi ibadet olan hac amellerinin vaktinin gelmesini beklemeye başlarlar. Kabe’yi tavaf ederek, ihtişamlı cemaat namazlarına katılarak, can ve ruhlarını yenilemektedirler.
Büyük arif “Seyyid İbn Tavus” bu ayın fazileti hakkında şunları söylemiştir: “Zilkade Ayı, zorluk ve sıkıntı halinde dua etmek ve zulümden kurtulmak için dua etmek için çok güzel bir aydır.” Aynı şekilde şöyle demektedir: “Bu ay, duaların kabul olma ayı olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla vakitlerini ğanimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçları tutulmalıdır.”

Zülkade Ayı’nın Amelleri:
Bu ayın ilk Pazar günü kılınması gereken tevbe namazı;
Bu konuda Resulü Ekrem’den (s.a.v) hadisler nakledilmiştir.

Bu namazın fazileti hakkında hadislerde şöyle nakledilmiştir:

“Her kim bu namazı kılarsa tevbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.

Zilkade Ayında Kılınması Gereken Tevbe Namazı:
Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tevbe namazı şu şekildedir:

Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur:

❤️“Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır. (Namazın niyet: “ Allah cc yaklaşmak için tövbe namazı kılmaya niyet ettim” denilmesi gerekir.)

Namazın birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır.

Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra:

70 kere “esteğfirullahi rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli.

Sonra şu zikri demelidir:

“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَاِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”

“la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra şu duayı okumalıdır:

“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”

“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”

“Ey kudretli, ey bağışlayan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla. Hiç şüphesiz senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Allah Resulüne (s.a.s) ya Resülallah! Eğer bu ameli başka günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Aynı sevap ve özelliğe sahiptir.” Sonra şöyle buyurdu:

“Bunları miraç gecesinde Cebrail bana öğretti.”

Bu Ayda Tutulacak Üç Günlük Oruç:

Allah Resulü (s.a.s) haram aylarda oruç tutma hakkında şöyle buyurmuştur:

“Her kim haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o kişiye bir yıllık oruç sevabı yazar.

Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: “O kişiye gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir.” dedi.

❤️Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi:

Zilkade ayının 25 günü (dahvul-arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.
İmam Rıza (ra) dan nakledilen rivayette: “ Bu gece İbrahim as ve İsa as’lar dünyaya geldi ve Dahvul-arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”
Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffaret olduğu beyan buyrulmuştur.
Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.
Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.
Bu dahvul-arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır.
Efendimiz Hadis-i şerifte mealen;
“Her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; Azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

Namazın şekli ve yapılması gerekenler:
Özellikle Dahvul-arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir. (esteğfirullahi ve etubu ileyh);
bitirince bir defa” la havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim” der.

Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur:
❤️“ Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.”❤️

Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur.”

Nihat Çiftci

Guddusi Hoca

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s