HATM-İ ENBİYÂ NEDİR? NASIL YAPILIR?HATMİ ENBİYA YAPMAK FAZİLETLİDİR!

HATM-İ ENBİYA NEDİR, NASIL YAPILIR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir.

Hz. Âdem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

اَعُوذُ باللّٰهِ السَّم۪يعِ الْعَل۪يمِ مِن الشَّيْطَا نِ الرَّج۪يمِ

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِۙ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

EUZÜBİLLAHİSSEMİYİL ALİYMİ MİNEŞŞEYTANİRRACİYM. RABBİEUZÜ BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ: VEEUZÜ BİKE RABBİ EN YAHDURUVN.” “De ki; Ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım.” (Mü’minun suresi, 97-98)

Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir:

يَآ اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿200﴾

“YAEYYÜHELLEZİYNE AMENUS-BİRU VERABİTU VETTEKULLAHE LEALLEKÜM TÜFLİHUN “Ey İmanedenler!Sabredin.Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.Cihad için hazırlıklı ve uyanık olun.Ve Allaha karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.”(Al-i İmran Suresi 200)

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّۜ يَآ اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا ﴿٥٦﴾

“İNNALLAHE VEMELAİKETEHU YUSALUVNE ALENNEBİYYİ YA EYYÜHELLEZİYNE AMENU SALLU ALEYHİ VESELLİMU TESLİYMA.”

“Muhakkak ki Allah ve Melekleri Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.”(Ahzab suresi, 56)

100 defa: Salevât-ı şerîfe:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْوَبَارِكْعَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۨوَعَلٰىاٰلِى سَيِّدِنَا مُحَمَّد

“Allâhümmesalli ve sellim ve bârikalâseyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

500 defa:Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَٓا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ﴿23﴾

“RABBENA ZALEMNA ENFÜSENA VEİNLEM TAĞFİRLENA VETERHEMNA LENEKUVNENNA MİNELHASİRİYN.” “Fakat hatalarını çok çabuk anladılar, meleklerin yolunu seçerek derhal tövbe ettiler.”(A'raf Suresi,23).

100 defa: Salevât-ı şerîfe, :“Allâhümmesalli ve sellim ve bârikalâseyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

500 defa:Hz.EyyûbAleyhisselâm’ın şu duası okunur.

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٓ اَنّ۪ي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَۚ ﴿83﴾

“RABBİ ENNİY MESSENİYEDDURRU VEENTE ERHAMURRAHİMİYN.”(Enbiya Suresi,83) “Şüphesiz ki Ben derde uğradım,Sen ise Merhametlilerin en merhametlisin.”

100 Defa Salevatı Şerife 500 Defa

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَۗ اِنّ۪ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَۚ ﴿87﴾

“LAİLAHE ENTE SUBHANEKE İNNİY KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN.”(Enbiya Suresi,87) “Senden başka hiçbir ilah yoktur.Seni eksikliklerden uzak tutarım.Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.”

100 Defa Salevatı Şerife

500 Defa “LA HAVLEVELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM.” “Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bagışlayan) Allah’ın adıyla.Çok yüce ve çok büyük Allah’ın himayesine sığınmaktan ve O’nun yüce kudretinden yardım dilemekten başka bir amacım yoktur.Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.O’nadayandım,O’na güvendim.”

100 defa: Salevât-ı şerîfe, okunur.

Sonra duâ yapılır.

Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'nınduâsıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

ARDINDAN AŞAĞIDAKİ DUA OKUNUR

“ElhamdülillâhiRabbil-âlemîn. Vessalâtüvesselâmüalâseyyidinâ Muhammedin ve alââlihî ve sahbihîecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihîsenetüncedîdetün. Es’elükefîhe’l-ısmetemineşşeytânirracîm, velavnealâhâzihin-nefsil-emmâretibissûivel-iştiğâlebimâyukarribünîileyke, yâzel-celâli vel-ikrâm, birahmetikeyâerhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve sellemealâseyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alââlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihîecmaîn.”

Manası:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla..Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, Sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde Senden yardım diliyorum. Beni Sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun.

——

HATM-İ ENBİYÂ NEDİR? NASIL YAPILIR?
Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an’da geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya, aşağıdaki terkib üzerine okunmaktadır:

ÖNCE:
Eûzü Besmele ile bir “Fatiha” ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

SONRA:
1. 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.
***
4. 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”
***
5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
***
6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.
**
7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
****
8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”(*)
*****
9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
***
(*)Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ’da 500’er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)’in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)’ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)’un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’nın duâsıdır.
Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

ARDINDAN AŞAĞIDAKİ DUA OKUNUR !
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

Mânâsı: Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

SALAVAT VE FATİHA OKUYARAK TAMAMLANIR !

Hatm-i Enbiyâ
Hatm-i Enbiyâ yapmak için, önce 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Sonra:

Şu âyet-i celîle okunur ve buna göre hareket edilir:

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

100 defa: Salevât-ı şerîfe,500 defa:

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

100 defa: Salevât-ı şerîfe,
okunur.
Sonra duâ yapılır.

Kaynak: Mübârek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUÂ ve İBÂDETLER,
FAZİLET Neşriyat

HATMİ ENBİYA YAPMAK FAZİLETLİDİR!

Hatm-i Enbiya bir çeşit tesbihat tır.
Hatm-i Enbiya mübarek gün veya gecelerde, salih kullar,alimler ve tüm müslümanlar tarafından yapılmış ve önemle tavsiye edilmiştir.

Hatm-i Enbiya, Hz. Adem (as), Hz. Eyyûb(as) ve Hz. Yûnus (as) okudukları dualardan ve Kur’an’da geçen dualar oluşmaktadır.

HATMİ ENBİYA NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Hatm-i Enbiya, Şu Usul İle Okunmaktadır:
Önce Eûzü Besmele ile bir “Fatiha” suresi ve üç “İhlas” suresi okunarak Sevabı, başta Peygamber Efendimize (s.a.v) ve bütün peygamberlerin, ashabın, evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, salih olan bütün ümmeti Muhammedin ruhlarına bağışlanır.

Sonrasında:
100 adet Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

500 adet Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

Tekrar 100 adet yine Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

500 adet şu dua okunur,
“Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”

Sonra Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Hatm-i Enbiyâ’da 500’er adet olmak üzere 4 duâ okunmaktadır ve aralarda ise salavat’ı şerifler getirilmektedir.

Bu duaların birincisi Hz. Âdem (a.s.)’in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)’ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)’un duasıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

———

Ramazan ayının son gününde Tevbe istiğfar ve hatmi enbiya yapılması çok makbul olur.

7 salat ve selamdan sonra aşağıdaki şekilde hatmi enbiya yapılır:

HATM-İ ENBİYÂ NEDİR? NASIL YAPILIR?
Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an’da geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya, aşağıdaki terkib üzerine okunmaktadır:

ÖNCE:
Eûzü Besmele ile bir “Fatiha” ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

SONRA:
1. 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4. 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”

5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”(*)

9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

(*)Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ’da 500’er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)’in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)’ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)’un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’nın duâsıdır.
Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

Daha  sonra (1001) ” Estağfirullahe’l-Azim ve etübü ileyk ” okunduktan sonra 7 veya 70 salat ve selam okunur.

Kaynak:Fazilet yayınları günlük takvim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s