Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi (Tıbben tedavisi mümkün olamayan maddi ve manevi hastalıklara)

KANSER HASTALARI İÇİN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kanser; insanin vücudundaki herhangi bir eksiklikten veya düzensizlikten olur. Tedavisi için de bunların giderilmesi gerekir. Bunun için

Yâsîn Sûresi, Rûm Sûresi, Tûr Sûresi ve Yûnus Sûresi’nin 81. ve 82. ayetlerini her gün en az bir defa okumak, Bakara Sûresi’ni de her gün en az bir defa okumak veya dinlemek gerekir.

(Kaynak: Es şifa El Kamil)

HAZIRLAYAN: HAVVA ÖZKAN

—-

Kanser hastalığının manevi tedavi yöntemi:

1)Mü’min sûresi kanser hastalarının ismi azamıdır yani kanser hastalığına yakalanan kimselerin bu illetten kurtulmak için mutlak surette bu sureyi her gün okumaları veya Arapça bilmiyorlar ise her gün baştan sona bu sureyi dinlemeleri elzem bir husustur.

Kanser hastalığının en etkili manevi tedavi yöntemi hiç şüphesiz budur.

2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise; Allah-ü Teâlâ’nın 99 mübarek isminden biri olan “Ya Şekür celle celalühü” zikrinin her gün 99 kere muntazaman okunmasıdır. Bu, tedavi sürecinde asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur.

3) Kanser tedavisinde üçüncü en etkili manevi tedavi yöntemi ise; her gün şifa ayetlerinin ve Eyüp (a.s.)’ı hastalıktan şifaya kavuşturan duanın 33’er kere okunmasıdır.

Şifa ayetleri:

1.şifa ayeti: Tevbe suresi 14. Ayet

“Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.”

Meâl: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

2.şifa ayeti: Yunus suresi 57.ayet

“Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.”

Meâl: (Ey insanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)

3.şifa ayeti: Nahl suresi 69. Ayet

“Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.”

Meâli: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.”)

Meâl: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır.)

4.şifa ayeti: İsra suresi 82. Ayet

“Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.”

Meâli: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.”

5.şifa ayeti: Şuara suresi 80. Ayet

“Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.”

Meâl: “Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır.”

6.şifa ayeti: Fussilet suresi 44. Ayet

“Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.”

Meal: De ki: ‘Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.’

7.şifa ayeti: Enbiya suresi 83. Ayet (Eyyüb a.s.’ın duası)

Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).

Meal: Ve Hz. Eyüp, Rabbine (şöyle) nida etmişti: “Muhakkak ki, bana bir zarar isabet etti (hastalık geldi). Ve Sen, rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.”

4) Her gün 40 kere (20 Salli 20 Barik duası) olmak üzere Peygamber (s.a.v.) Efendimize salâvat-ı şerife okunup ruhuna hediye edilmesi gerekmektedir. Eğer bu terk edilirse diğer üç yöntemin faydası çok çok zayıflar, onun için bu asla ama asla terk edilmemesi gereken çok çok önemli bir husustur.

Allahümme Salli Duası

Okunuşu: “Allahumme salli ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema salleyte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”

Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine

rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Allahümme Barik Duası

Okunuşu: “Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala ali Muhammed. Kema barekte ‘ala İbrahime ve ‘ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.”

Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine

hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine

verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.” (Buhari, De’avat, 32; Muslim, Salat 66; Ebu Davud, Salat, 183; Tirmizi, Ebvabu’t-Tatavvu, 346)

Aşağıdaki hususlar için mutlaka doktorun onayını almanız lazım kardeşim

Kanser hastalığının maddi tedavi yöntemi:

1) Yeryüzünde kansere karşı en etkili şifa kaynağı kesinlikle zemzem suyudur. Kanser hastalarının tedavi sürecinde hiç aksatmadan devamlı surette her gün zemzem suyu içmeleri gerekmektedir. Şifaya kavuşmaları açısından bu bir zarurettir.

2) Kanser tedavisinde en etkili ikinci tedavi yöntemi ise kanser hastalarının her gün çörek otu yemeye devam etmeleridir. Bu, asla terk edilmemesi gereken önemli bir husustur.

3) Kanser tedavisinde önem derecesine göre üçüncü sırada kesinlikle hurma gelmektedir. Hurmanın kanser hastalığını tedavi etmekteki faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. Hurma gıdaların şahıdır, en büyük şifa kaynağıdır.

4) Kanser hastalığında en etkili dördüncü tedavi yöntemi ise balın ve özellikle ama özellikle bal ürünlerinin (polen, propolis, arısütü) her gün tüketilmesidir. Bu ehemmiyetle uyulması gereken çok zaruri bir husustur.

5) Kanser hastalığına yakalanmamak hususunda her gün yeşilçay içilmesi çok çok faydalı bir çaredir.

6) Hergün zeytin yenilmesi ve halis zeytinyağı tüketilmesi, insanı uzun ömürlü yapar ayrıca kanser illetine karşı korunma hususunda da çok çok faydalı bir yöntemdir.

Not: Kanser hastaları yukarıda belirttiğimiz maddi ve manevi tedavi yöntemlerine başvururlar ise bu illetten Allah’ın izniyle kurtulmaları çok çok yüksek bir ihtimaldir. Yeryüzünde kanser tedavisinde yukarıda bahsettiğimiz hususlardan daha etkili maddi veya manevi tedavi yöntemi yoktur. Ancak doktorların tedavi sürecinde önerdiği ilaçlarında terk edilmeden muntazaman kullanılması, asla terk edilmemesi gereken çok önemli bir husustur.

Önemli bir manevi sır:

Hac veya umre (kutsal toprakları) ziyaretinde bulunan Müslümanlar, ömründe hiç kutsal toprakları ziyaret etmemiş Müslümanlara nazaran kanser hastalığına yakalanma hususunda en az %80 daha korunaklıdırlar. Kanser hastalığına yakalanan kimselerin tedavi süresince imkânları ve sağlıkları el verdiği takdirde kutsal toprakları ziyaret etmeleri tedavileri yani şifaya kavuşmaları açısından çok çok faydalı bir husustur. Ayrıca akik taşı kanser hastalığının tedavisinde en etkili en faydalı taştır. Bu taşı ömrü hayatı boyunca üzerinde taşıyan kimseler kolay kolay kansere yakalanmazlar. Kansere yakalanmış olan hastaların ise bu taşı tedavi süresince ve bitiminden sonra ömür boyu üzerlerinde taşımaları asla ihmal edilmemesi gereken önemli bir husustur.

ŞİFA ALLAH’TANDIR..

https://mektebun.wordpress.com/2022/01/17/kanser-hastalari-icin/

https://mektebun.wordpress.com/2020/07/12/kanser-hastaliginin-manevi-tedavi-yontemi/

https://mektebun.wordpress.com/2016/01/04/kanser-hastasinin-sifa-bulmasina-vesile-olunuz/

Vücuddaki Kist Ur Tümör Kanser Hücrelerini yok eder | MEKTEB

https://mektebun.wordpress.com/kotu-hastaliklara/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/2014/11/11/bu-duaya-dikkatinizi-cekmek-istedim-sigortalanma-hastalik-kaza-afet-musibet-belaya-karsi-duasi/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/vucuddaki-kist-ur-tumor-kanser-hucrelerini-yok-eder/

https://mektebun.wordpress.com/kotu-hastaliklara/

Kuran şifa

Tıbben tedavisi mümkün olamayan maddi ve manevi herhangi bir hastalıklardan kurtulmak için aşağıdaki Kur’an-ı Kerim sürelerini hem hastaya hem de bir miktar suya okur,ve her okudukça hem hastaya hem de suya nefes eder ve bu sudan da hastaya 7 gün içirilirse biiznillah hasta şifa ve afiyete kavuşacaktır.

Okunacak Âyet ve süreler:

70 Bismillahirrahmanirrahim

70 Estağfirullahhelazim

70 Allahümme salli vesellim ve barik âlâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefiina ve tabibina Muhammedin ve ala alihi ve ala cemii enbiyai vel mürselin

70 defa her defasında Besmele ile Fatiha süresi

70 Defa sebbih ismi rabbikel ala…(ALA SURESİ SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm

1: Sebbihısme rabbikel a’lâ.

2: Ellezî halaka fesevvâ.

3: Vellezî kaddere fe hedâ.

4: Vellezî ahrecel mer’â.

5: Fe cealehu gusâen ahvâ.

6: Senukriuke fe lâ tensâ.

7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.

8: Ve nuyessiruke lil yusrâ.

9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.

10: Seyezzekkeru men yahşâ.

11: Ve yetecennebuhel eşkâ.

12: Ellezî yaslen nârel kubrâ.

13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.

14: Kad efleha men tezekkâ.

15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.

16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.

17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.

18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.

19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

70 İnşirah süresi

70 Kadir süresi

70 Kafirun süresi(Kul ya eyyühel kafirun)

70 İhlas süresi

70 Felak süresi

70 Nas süresi

Bu süreler okunursa ve buna gerekirse 3 gün devam edilirse eceli gelmeyen hasta okunan bu Kur’an-ı surelerinin nur ve şifası ile sıhhatine kavuşur.Bir kişi tarafından bir defada okunması çok zor olduğu için 3-5 kişi tarafından da bir oturuşta okunabilir.

Bu süreler Kanser,felç,delilik gibi benzeri ağır hastalıklarda da çok tesirlidir.Rabbim şifa versin tüm hastalara ve hastalıklarımıza Amin

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s