Kaç takipçin var

*KAÇ TAKİPÇİN VAR*

*Geçen gün :*

“`“Kaç takipçin var?” diye sordum, sosyal medya fenomeni bir arkadaşa. “`

– *“Çok” dedi, uçuk rakamlardan sözetti.* “`Nabzımı yoklamak için :“`

*-“Senin de çoktur”* “`deyip gözlerimin içine baktı. “`

*-“Yok” dedim,*

-“`”Benim senin kadar çok takipçim yok. Hepsi topu topu““ *sekiz*“` tane dedim.”

Merakını gidermek için saymaya başladım:““

“`Birinci

ve en büyük takipçim““ *Alemlerin Rabbi ALLAH’tır * .“`Uykuda bile takip eder beni.

O’ndan gizli kalmak mümkün değildir.““

*Sonraki*

“`iki adet takipçim ise“`

*KİRAMEN KATİBİN dir.*

““İyi kötü, hayır veya şer ne yapsam anında kayda geçerler.““

*Dördüncü*

“`takipçim“` *şeytandır*.

“`Ve takipçilerin en tehlikelisi.

Hayırla hiç işi olmaz.““

*Beşinci* takipçim *nefsimdir* .

“`Tıpkı boynu bükük, masum yüzlü ama şımarık bir çocuk gibidir.

Aç gözlüdür, doymak nedir bilmez. “`

.

*Altıncı* sıradaki takipçim ise *rızkımdır* .

“`Şimdiye kadar bir vefasızlığını görmedim“`

*Yedinci*

“`takipçim de imtihan için olduğunu bildiğim musibet ve sıkıntılarımdır. Çoğunlukla beni okşar gibi geçerler ama çoğu zaman da ziyareti uzayan bir misafir gibi oturdukları yerden bir türlü kalkmak bilmezler.

“`Sekizinci ve son takipçim ise““ *ÖLÜMDÜR* .

“`Her an yanında taşıdığı mutlaka bir bahanesi vardır.

Trafik ve iş kazaları, kalp spazmı,

nefes yetmezliği, doğal afetler,

savaş ve terör eylemleri,

yaşlılık ve hastalık onun en çok kullandığı bahanelerdendir. “`

*Ben onu unutsam o beni unutmaz, ense kökümde dolaşır durur.*

“`Bütün takipçilerimin hepsi bu kadar. Aslında bir tane daha var.““

*O da, siz beni mezarlıkta bırakıp gittikten* “`sonra benimle kalacak olan“`

*SALİH AMELLERİM*

“`“Benim gerçek dostum işte bu!… Çünkü kabirde bile benimle kalacak olandır.”““

ALLÂH TEÂLÂ Salih amel işlemeyi ve işlerimizde ihlas ve samimiyeti nasip Etsin amin.

Alıntı

Mektebun’dan dua —————————- Not; kendi notlarımızdan derlenmiştir, sohbet ve toplantılarınızda okuyabileceğiniz geniş kapsamlı bir duadır. Dilbilgisi imla kuralları dikkate alınmadan yazılmıştır, affen.

Mektebun’dan dua

—————————-

Not; kendi notlarımızdan derlenmiştir, sohbet ve toplantılarınızda okuyabileceğiniz geniş kapsamlı bir duadır. Dilbilgisi imla kuralları dikkate alınmadan yazılmıştır, affen.

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

– [ ] ilahi Yarabbi Yarabbi Eğer benim elimden dilimden gözümden ve kulağından ve ayağımdan cümle azalarımdan bilip bilmediğin halde işlediğim söylediğim kelimeyi küfür ve isyan sadır oldu ise Ben onların cümlesine tövbe ettim rücu ettim Bir daha işlememeye Azmi Cezmi kast eyledim peygamberlerin Evveli Adem Aleyhisselam ahiri İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretleri bu ikisinin arasında ne kadar peygamber gelmiş geçmiş ise cümlesine inandım iman getirdim dilim ile ikrar ve kalbim ile tasdik eyledim haktır gerçektir Amentü billahi ve bima cae min Indillah

– [ ] Amentü biResulullah ve bima cae indiResulullah

– [ ] Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel basübadelmevt hakkun eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu

– [ ]

– [ ] Esmâ-i Hüsnâ’yı okumak çok güzel olur. (Esmâ-i Hüsnâ; Duanın altına eklenmiştir)

– [ ] Esmâ-i Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim`de:

“Allah`ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer.”

buyurulmuştur. Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hâkim`in bu konudaki rivâyeti ise, şöyledir:

– [ ] “Kim bunları (Esmâ-i Husnâ`yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah`ı zikrederse Cennete girer.”

– [ ] Esselatu vesselamu aleyke ya rasulullah Ala Eşref’il alemine seyyidina Muhammedin salavat (salavat getirin!)

– [ ] Ala Ekmelil alemine seyyidina Muhammedin salavat (salavat getirin!)

– [ ] Ala efdalil alemine seyyidina Muhammedin salavat (salavat getirin!)

– [ ] Yarab Yarab Yarab

– [ ] Allah Celle Celalühü

– [ ] Allah Celle şanühü

– [ ] Allah’ım senden başka hiçbir ilah yok senin eşin benzerin yok senden başka hamd edilmeye övülmeye layık hiç bir zat yok

– [ ] ilmimiz gücümüz Seni övmeye yetmez Sen kendini övdüğün gibisin

– [ ] Sen Resulullahın seni övdüğü gibisin seni bütün eksik noksan kusurlu sıfatlardan tenzih ederiz ve sen Seni sonsuzca tesbih ederiz

– [ ] Seni mizanın doluluğunca

– [ ] arşının ağırlığınca

– [ ] ilminin sonsuzluğunca

– [ ] Rızana ulaşıncaya kadar tespih ederiz

– [ ] Güzeller güzeli peygamberine Sonsuz salat ve selam olsun onu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a yükselt ona vesile cennetini ver ve bizi onun şefaatinden mahrum bırakma

– [ ] O peygamberin ki hürmetine sıkıntıları Dağıtırsın

– [ ] Hacetleri yerine getirirsin

– [ ] Arzu ve isteklere kavuştursun başlanmış işleri hayırlı güzel neticelerle sonuçlandırır ve hürmetine yağmurlar yağdırırsın

– [ ] ona yarattığın mahlukat sayısınca Salât ve selâm olsun

– [ ] yarattığın ağaçların yaprakları

– [ ] havada uçuşan toz zerrecikleri denizlerin dalgaları

– [ ] gökten düşen su damlacıkları

– [ ] kar tanecikleri sayısınca Salât ve selâm olsun

– [ ] yarattığın mahlukatın kalp çarpması göz kırpması

– [ ] aldığı nefes kadar salat ve selam olsun

– [ ] ilminde bulunanlar sayısınca

– [ ] mülkün devam ettiği sürece habibine salat ve selam olsun

– [ ] o salat ve selamla bizi tüm endişelerden korkulardan felaketlerden Koru

– [ ] bizim kötülüklerimizi temizle

– [ ] bizi yüksek derecelere yükselt

– [ ] bizim günahlarımızı bağışla münasebetimizi hakiki muhabbete çevir

– [ ] onun aşkıyla Kalplerimizi mutmainne kıl

– [ ] gelişini hasretle bekledi gözler gidişine ise hala alışamadık

– [ ] varlığıyla yaşamımızı değerli kılan kelimelerimizi değerli kılan resulallah’ın aşkının esiri kıl bizi

– [ ] Şahit ol Yarab

– [ ] din olarak İslamdan

– [ ] Rab olarak senden

– [ ] yol gösterici olarak Resulallah’tan razıyım

– [ ] sen de bizden razı ol

– [ ] Yarabbi sen ezelsin ebedsin başlangıcın ve sonun yok

– [ ] Sen yarattığın hiçbir şeye benzemezsin

– [ ] varlığın zatındandır

– [ ] var olmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok ama yarattıklarının var olmak için sana sonsuz ihtiyacı var

– [ ] sen Samet’sin

– [ ] bütün kavimlerin ihtiyacını bitirensin Sen rabsın

– [ ] besleyen büyüten yetiştiren ve terbiye edensin

– [ ] sen selamsın

– [ ] her olaydan Salim kalan

– [ ] müminleri sıkıntılarında selamete çıkaran

– [ ] yalnız müminlere cennette Selam verici olan SelamSın

– [ ] mukitusun

– [ ] Maddi manevi rızıkları Yaratan

– [ ] Onları yerli yerine dağıtansın

– [ ] Sen rahman ve rahimsin

– [ ] öyle bir rahmansın ki kendine İsyan etseler bile Yarattım diye Dünya’da sonsuz nimet veren rahmansın

– [ ] öyle bir rahimsin ki yalnız müminlere cennette sonsuz nimetler verecek olan rahimsin

– [ ] din gününün yegane sahibisin

– [ ] ancak sana kulluk eder ancak senden yardım dileriz

– [ ] Bizi doğru yola

– [ ] Nimet verdiklerinin yoluna uydur gazaba uğramışların sapmışların yolundan uzak tut

– [ ] Sana iman ettik

– [ ] meleklerine kitaplarına peygamberlerine kadere ahiret gününe hayrın ve şerrin senden geldiğine Öldükten sonra dirilmeye iman ettik

– [ ] Rabbimiz Senin indirdiğin vahiye iman ettik

– [ ] peygamberine uyduk

– [ ] Artık bizi şahitlerle beraber yaz rabbinize inanın diye çağıran imana çağıran Kurana uyduk

– [ ] imanımızı güçlendir

– [ ] bize hiçbir tereddüt taşımayan inanç ver

– [ ] bütün şekler şüpheler perdeler kalksın kalbimizdeki şüpheleri gider

– [ ] halimizdeki karışıklıkları gider

– [ ] amelimizdeki kusurları gider

– [ ] Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fa’fu annî

– [ ] Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin

– [ ] Benide Affet

– [ ] Biz kendimize zulmettik

– [ ] eğer bizi bağışlamaz Merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz

– [ ] Senki günah işleyenleri affettiğin de kendinden bir şey eksilmeyensin

– [ ] sen ki günahkarların günahından zarar görmeyensin

– [ ] seni gereği gibi

– [ ] layık olduğun vechinle tanıyamadık sana hakkıyla kulluk yapamadık

– [ ] bizi affet

– [ ] senin bağışlaman Bizim günahlarımızdan daha geniş daha umut verici

– [ ] bizi Bağışla

– [ ] Bizi öyle bir bağışla ki iki cihanda da durumumuz düzelsin

– [ ] Bize öyle bir rahmet et ki iki cihanda da mutlu olalım

– [ ] Öyle içten bir tövbe nasip et ki onu bir daha ebediyen bozmayalım

– [ ] bize öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmayalım

– [ ] Allah’ım bizim Bağışlamadığın hiç bir günahımızı kapatmadığın hiç bir ayıbımızı Gidermediğin hiçbir sıkıntımızı

– [ ] ödenmedik hiçbir borcumuzu karşılanmadık hiçbir ihtiyacımızı bırakma

– [ ] dost edindiklerinin için de bizi de dost edin

– [ ] seni çok zikredenlerin arasında bizi de kat

– [ ] razı olduklarının arasına bizi de al Hidayet verdiklerinin içinde bize de hidayet ver

– [ ] sağlık afiyet verdiklerinin içinde bize de sağlık afiyet ver

– [ ] Allah’ım sana karşı görevlerimiz de bir çok eksiğimiz var

– [ ] yarattıklarının da üzerimizde birçok Hakkı bulunmakta

– [ ] sana karşı olan eksiklerimizi bağışla tamamla

– [ ] Üzerimizdeki kul haklarından

– [ ] diğer yaratıklarının Üzerimizdeki haklarından bizi kurtar

– [ ] birbirimize karşı Kalplerimizi ısındır aramızı düzelt

– [ ] bizi Barış yollarına ilet

– [ ] karanlıklardan aydınlığa çıkart

– [ ] Allah’ım verdiğin iman nimetinden dolayı sonsuz hamdolsun

– [ ] Kevser suyundan bizede içmeyi nasip et

– [ ] Cennet nimetlerinden bize de tattır cennetin kokusunu duyur

– [ ] Nurunla evliyanın yüzünü Ağartığın gibi bizim yüzümüzü de nurlandır defterlerimizi soldan arkadan verme Saçlarımızı vücutlarımızı evlatlarımızı cehennem ateşinde yaktırma

– [ ] sıratın üzerinde ayaklarımızı sabit kıl hesaplarımızı kolay kıl

– [ ] senin gölgenden başka gölgenin olmadığı o günde arşı alanın altında bizi de gölgelendir

– [ ] Sözünü dinleyenlerden

– [ ] sözü en güzel tutanlardan kıl bizi

– [ ] Allah’ım sen takdir eden

– [ ] muktedir olan

– [ ] gücü her şeye yeten

– [ ] sonsuz ilmiyle her şeyi bilensin kapkara bir gecede kara taşın üzerinde Kara karıncadan haberli olansın

– [ ] yarattıklarına Sonsuz Merhamet edensin

– [ ] Merhametine sığınıyoruz

– [ ] işlerinden fiillerinden ancak Hayır ve güzellik çıkaransın

– [ ] Yarabbi

– [ ] yeri göğü yaratansın

– [ ] gizli saklı her şeyi bilensin

– [ ] mülkün saltanatın tek sahibisin

– [ ] Bütün yaratıklarının sahibisin

– [ ] Bizim de sahibimizsin

– [ ] gücü her şeyi yetensin

– [ ] istediğini istediği an alan

– [ ] istediğini istediği an verensin kalbimize imanın hakikatini koy aklımızı İslam’ın Kur’an’ın hizmetinde kıl

– [ ] kalbimize Nur ver

– [ ] kabrimizi Nur ver

– [ ] kulağımıza gözümüzde Elimize yüzümüze nur ver

– [ ] önümüzde arkamızda sağımıza solumuza Nur ver

– [ ] Allah’ım senin ilminden hayırlar istiyoruz

– [ ] Senin kudretinden güç istiyoruz

– [ ] sen güç yetirebilirsin Biz yetiremeyiz sen bilirsin biz bilemeyiz

– [ ] gayrı ancak bilen sensin

– [ ] Rabbim

– [ ] işlerimizle Dinimizle dünyamızla geleceğimizle ilgili hayırlar yaz ve sonucundan bizi hoşnut kıl

– [ ] Allah’ım sen selamsız selam senden bizi selamınla onurlandır

– [ ] sapanları doğru yola döndürensin

– [ ] sıkıntıların sıkıntısını gideren

– [ ] azabı Çetin olan

– [ ] mutlak güç sahibi

– [ ] ayıplarımızı kapat

– [ ] eğer bana azap edersen ben buna layığım

– [ ] ama bana Merhamet edersen Sen buna daha layıksın

– [ ] Sana ismi azamla yalvarıyoruz

– [ ] sana Bismillahirrahmanirrahim adınla yalvarıyoruz

– [ ] sana Allahü La ilahe illa hüvel hayyül kayyum……..sinetün Vela nevm isminle sesleniyoruz

– [ ] senki kendisine böyle seslenildiğinde

– [ ] ismi azamla istenildiğinde

– [ ] muhakkak isteyene istediğini verensin sen kendine uzanan

– [ ] kabul olunur umuduyla uzatılan Elleri boş çevirmekten hayâ edecek kadar haya ve kerem sahibi olan zatsın

– [ ] ısrar edenlerin ısrarından bıkıp usanmayansın

– [ ] iraden üzerimizde yürürlüktedir kararın bizim için adildir

– [ ] Ey korkuları dindiren

– [ ] en kötülükleri defeden

– [ ] Kayanların elinden tutansın

– [ ] kardeşlerimize karşı Kalbimizde kin bırakma

– [ ] Üzerimizdeki nimetlerin gitmesinden gazabının ansızın gelmesinden

– [ ] her türlü Kızmandan

– [ ] sıhhatlerimizin bozulmasından sana sığınırız

– [ ] Mazlum’u yalnız bırakmaktan

– [ ] zalimin yanında yer almaktan

– [ ] bazı mal sahiplerinin gururlandığı gibi gururlanmaktan

– [ ] bir şeyi olmayan insanları horlamaktan

– [ ] ilim konusunda bilmeden bir şey söylemekten sana sığınırız

– [ ] Tövbe edip döndüğüm her günahtan dolayı bağışlanma diliyoruz

– [ ] bana verip de isyanda kullandığım her nimetten bağışlanma diliyorum

– [ ] verip de tutamadığım her sözden bağışlanma diliyorum

– [ ] senden başkasının adının karıştığı her amelden dolayı bağışlanma diliyorum

– [ ] Sana bildiğimiz bilmediğimiz bütün güzel isimleriyle dua ediyoruz

– [ ] sen sana yalvaranı boş çevirmeyensin yalvaranı ağlatmayansın ümitsiz kılmayansın

– [ ] Bunalmışların duasına icabet edensin zulme afete musibete uğrayanların sesini duyarsın

– [ ] Büyüklüğü karşısında her şeyin alçaldığı Allah’ım

– [ ] sen devamı olup sonu olmayansın derdi olanların derdine cevap veren Kederlilerin kederini giderensin

– [ ] Şimdi ve sonra dünyada ve ahirette Sen neye layıksan onu yap

– [ ] Ben neye layıksam onu yapma

– [ ] Azabının şerrinden

– [ ] kullarının şerrinden

– [ ] gece gündüz içinde cereyan eden şeylerin şerrinden adına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım

– [ ] Euzu bikelimatillahi ttammati min şerri ma halak

– [ ] Ardına düşülen nefsin arzularından itaat edilen cimrilikten de sana sığınırız

– [ ] nefsin çirkinliklerine Bizi terk etme

– [ ] gafletten uyandır

– [ ] cahiliz öğret Rabbim

– [ ] llham et Hak arama arzusunu

– [ ] İşlerin en şerlisi dine sonradan sokulan şeylerden

– [ ] dine aykırı işlerden uzak tut

– [ ] Hakkı hak bildir

– [ ] batılı batıl bildir

– [ ] Hakkı yaşat

– [ ] batıldan uzak tut

– [ ] Uslandır bizi

– [ ] yüzünü bizden çevirme

– [ ] Ölüm bizi uyandırmadan Sen uyandır Rızana ulaşıncaya kadar canlarımızı alma

– [ ] dünyanın sıkıntılarından

– [ ] kabirin sıkıntılarından karanlığından yalnızlığından azabından soğukluğundan sıkmasından sorguyu kaybetmekten Sana sığınırım

– [ ] Dünyanın sıkıntıları ile bunalan günahlarla kararttığımız kirlettiğimiz Kalplerimizi ruhlarımızı temizle

– [ ] dilimizi temizle

– [ ] yalandan gıybetten Kalplerimizi temizle

– [ ] hırstan hasretten kinden kibirden

– [ ] Ey kalpleri evirip çeviren sana çevir Kalplerimizi Kur’an’ın ışığıyla peygamberimizin nuru ile yıka temizle

– [ ] Bu Dünya cehennemine bir resme bakar gibi yanmadan kavrulmadan sadece haşyet ve ibret gözüyle baktıracak ruh kuvveti istiyoruz ver yarabbi

– [ ] Gerçeği som gerçeği göster bize sürekli zikirle besle Kalplerimizi sözlerin en güzeli Kur’an’a uydur bizi

– [ ] yolların en doğrusu Resulullah’ın Yoluna uydur bizi

– [ ] Aciziz Acizliğimizi rızanda kuvvetlendir

– [ ] mübarek dinini hayatımıza Gaye kıl

– [ ] namaz kılanların hürmetine kılmayanlara nasip et

– [ ] bir su damlası gibi berrak yarattın dünyanın çöllerine düşürüp bizi helak etme

– [ ] aşk denizine kavuştur

– [ ] dostlarına tattırdıklarından bizede tattır

– [ ] ne kadar yaşarsak yaşayalım

– [ ] mutlaka öleceğiz

– [ ] Kimi seversek sevelim

– [ ] mutlaka ayrılacağız

– [ ] zerre kadar hayır ve şer ne işlediysek Mutlaka karşılığını göreceğiz

– [ ] Rabbim bunun hakikatine erdir

– [ ] Bizi içimize döndür

– [ ] Cismimizle meşgul etme

– [ ] Biz cismimizle değil ruhumuzla insanız

– [ ] bunun sırrına ulaştır bizi idrak ettir

– [ ] Ibret aldır dünümüzden

– [ ] aynı günahlara düşmekten Koru

– [ ] sonumuzu başkalarına ibret yapma

– [ ] bugünümüzü kıymetini bilmeyip yarına güvenip İsyan edenlerden olmaktan koru

– [ ] Inananların hürmetine inanmayanlara inanç ver

– [ ] mal mülk verdin hamd sana

– [ ] onları kalbimize koymaktan bizi koru

– [ ] Ayrılık vakti geldiğinde Kalplerimizi onlarla meşgul olmaktan koru

– [ ] Merhametsizleri başımıza Musallat etme

– [ ] Elif gibi yarattın Elifin bir şeyi yok

– [ ] bizim de bir şeyimiz yok

– [ ] Bizim dediğimiz ne varsa hepsi senin

– [ ] öğret Bunun anlamını bize Rabbim

– [ ] Estağfurullah diyoruz Estağfurullah diyoruz Estağfurullah diyoruz

– [ ] bunun hürmetine sırrına bizi sıkıntılardan feraha

– [ ] darlıktan bolluğa çıkar

– [ ] ummadığınız yerlerden rızıklandır

– [ ] Emniyet ve Selamet ancak imanda ve İslam’da

– [ ] bizi bu dairenin dışında bırakma

– [ ] Taş gibi olmuş Kalplerimizi yumuşat

– [ ] üzerinde her türlü iyilik güzellik teslimiyet bitir

– [ ] Yokluk gününde yardım et

– [ ] ilim öğret

– [ ] ilimle gafletten kurtulmayı

– [ ] senden korkmayı

– [ ] Azaptan kurtulmayı nasip et

– [ ] korku gününde Emniyet ve selamet ver

– [ ] sonsuz Beraber olacağımız sana yapıştır bizi

– [ ] mutlaka ayrılacağımız bu dünyaya yapıştırma bizi

– [ ] Geçmişteki günahlarımızı bağışla

– [ ] gelecekte Günah işlemekten koru

– [ ] razı olacağın Salih amel işlemeyi nasip et

– [ ] Ibadetini kendinle meşgul et günaha düşme fırsatımız kalmasın

– [ ] Azabından affına

– [ ] gazabından rızana sığınırız

– [ ] Yanlışlarımızı Doğu ile batıyı ayırdığın gibi Bizden uzak tut

– [ ] beyaz elbisenin kirden temizleyenişi gibi bizi temizle

– [ ] Resulullah’ın istediklerini senden istiyoruz

– [ ] sığındıklarından sana sığınıyoruz

– [ ] cenneti ve cennete yaklaştıracak her türlü söz eylem ve davranışta bulunmak istiyoruz

– [ ] yardım et

– [ ] cehennem ve Cehenneme yaklaştıracak her türlü söz eylem ve Davranıştan sana sığınıyoruz

– [ ] şu anda ve gelecekte

– [ ] bildiğimiz bilmediğimiz her türlü iyilik güzellik Hayır Hasenat bereket sağlık afiyet başarıları senden dileniyoruz

– [ ] yine şu anda ve gelecekte bildiğimiz bilmediğimiz her türlü kaza Bela musibet kötü hastalık sıkıntı dert afet varsa Onlardan sana sığınıyoruz

– [ ] bizi korumanı istiyoruz

– [ ] Dünyada kalacak kadar dünyaya

– [ ] ahirette kalacak kadar ahirete yönelt bizi

– [ ] bizi hak olan dünya arzularına kavuştur

– [ ] dünyayı en büyük Kaygımız kılma

– [ ] Zenginliğin fakirliğin fitnesinden koru bizi

– [ ] Helali ver harama muhtaç olmayalım

– [ ] bize Helali yeterince ver ki harama bulaşmayalım

– [ ] Tökezlediğimizde elimizden tut

– [ ] geçimin en tatlısını

– [ ] rızkın en Bolunu

– [ ] ömrün en mutlusunu nasip et

– [ ] Şer olarak yarattıklarından Koru

– [ ] Deccal’in fitnesinden koru

– [ ] zulmetmekten

– [ ] zulme uğramaktan

– [ ] haksızlık yapmaktan

– [ ] haksızlığa uğramaktan

– [ ] herhangi bir Günah işlemekten

– [ ] affetmeyeceğim Bir Günah işlemekten

– [ ] ömrün en kötüsüne maruz kalmaktan sana sığınırız

– [ ] faydasız ilimden

– [ ] Huşu duymayan kalpten

– [ ] doymak bilmeyen nefisten

– [ ] kabul olunmayan duadan sana sığınırız

– [ ] Bizi en güzel ahlaka eriştir

– [ ] Hikmet bahşet

– [ ] dostlarınla dost kıl

– [ ] Salihlerin arasına kat

– [ ] Naim cennetlerinin varislerinden kıl

– [ ] sonra Gelenlerin arasında bizi doğrulukla anılanlardan eyle

– [ ] sana karşı tam bir dönüş yöneliş nasip et

– [ ] sevgini bizim için herşeyden daha sevimli yap

– [ ] dinin emrettiği işlerde ayağımızı sabit kıl

– [ ] gizli-açık senden korkmayı nasip et

– [ ] Nimetlerine şükretmeyi

– [ ] güzel kulluk yapmayı

– [ ] Doğru sözlü olmayı

– [ ] tertemiz kalpli olmayı istiyoruz

– [ ] senden kaderin iyisini

– [ ] şehitlerin ikramını

– [ ] mutluların hayatını istiyoruz

– [ ] Bizi gaflet dalgınlık halinde yakalamamanı istiyoruz

– [ ] eksiksiz bir iman ile

– [ ] İslam üzere

– [ ] bizden razı olduğun halde hayatımızı tamamlamayı nasip et

– [ ] sen vaadinden dönmezsin

– [ ] kıyamet gününde bizi rezil etme

– [ ] Senden azap görmeden Esenlik

– [ ] ebedilik gününde Cennet isteriz

– [ ] arkadaşlarımızın Şehitler Rüku ve Secde edenler

– [ ] sözlerini yerine getirenler olmasını istiyoruz

– [ ] Allah’ım

– [ ] bütün müminlerin çocuklarının içinde

– [ ] bizim çocuklarımıza da sağlık afiyet ver onları kazalardan belalardan kötü hastalıklardan musibetlerden sıkıntılardan afetlerden koru

– [ ] onları Bedir ashabına melek ordularına korut kollat gözlet

– [ ] Onları sana emanet ediyoruz

– [ ] sen ki emanete hakkıyla riayet edenlerin en hayırlısısın

– [ ] emanetlerimize sahip çık

– [ ] çocuklarımıza iman verdikten sonra

– [ ] Hidayetlerini arttır

– [ ] ahlaklarını güzelleştir

– [ ] kalplerine merhamet ver

– [ ] bizleri onlarla sınama

– [ ] çocuklarımızı sapmaktan saptırılmak kanmaktan kandırılmaktan

– [ ] haksızlık yapmaktan haksızlığa uğramaktan koru

– [ ] Onları şerli insanlardan

– [ ] şerli mekanlardan

– [ ] şerli olaylardan

– [ ] şerli fikirlerden muhafaza et

– [ ] bizi ve neslimizi

– [ ] Çocuklarımızı Haktan ayrılmama hususunda yardım et

– [ ] yaşadığıkları sürece günahları terketmekte yardım et

– [ ] faydasız Boş işlerle uğraşmayı terketmekte yardım et

– [ ] seni zikretmek

– [ ] sana şükretmek

– [ ] güzelce ibadet yapmak hususunda yardım et

– [ ] Çocuklarımızı hayallerine kavuştur

– [ ] korktukları şeylerden Emin kıl

– [ ] sağlık afiyet başarı bereketi Sağanak gibi üzerlerine yağdır

– [ ] yüksek makamlara getirip dini İslam’a hizmet ettir

– [ ] en güzel okulların kapılarını yavrularımıza sonuna kadar aç

– [ ] okullarda çocuklarımıza üstün yavrularımıza Üstün başarılar ver

– [ ] zihin açıklığı ver

– [ ] anlama kabiliyetlerini arttır

– [ ] akıl fikir ver

– [ ] hafızalarına Güç ver

– [ ] kendilerine ve çevrelerine ülkelerine onları hayırlı Kıl

– [ ] evlilik çağına gelenleri Salih insanların Salih evlatları ile karşılaştır

– [ ] mutlu evlilikler nasip et

– [ ] kıyamete kadar iman eden nesiller ver

– [ ] işlerde çalışanları temiz hayırlı Bol rızıkla ödüllendir

– [ ] çocuklarımızın kimsesi ol

– [ ] kimseye muhtaç etme

– [ ] Hep hayırlı haberlerini duyur bize

– [ ] haklarında yazılmış şerler varsa hayırlara çevir

– [ ] haklarında yazılmış zorluklar varsa kolaylıklara çevir

– [ ] yavrularımıza bu dünyanın sıkıntılarına iman gücüyle katlanmayı nasip et

– [ ] göğüslerine gelen vesveselerden

– [ ] haramlara karşı cesaretten

– [ ] günahlara meyilden

– [ ] sana muhalefet etmekten

– [ ] Sana itaati Terk etmekten

– [ ] Yüce hakkının hafife almaktan

– [ ] rızkın da şüpheye düşmekten

– [ ] işlerimizin dağınıklığından

– [ ] Her türlü azgınlık aşırılık taşkınlıktan Koru

– [ ] yavrularımızı Dinsiz İmansız kalmaktan

– [ ] şirkten küfürden

– [ ] görüp sezemediğimiz tehlikelerden koru

– [ ] yaşlılarımıza sağlık afiyet ver

– [ ] hastalıklarına şifa ver

– [ ] Can acısı gösterme

– [ ] onlara karşı bize of dedirtme

– [ ] onların bereketiyle evlerimizi bereketlendir

– [ ] bizim hakkımızdaki hayırlı dualarını kabul et

– [ ] uzun ömürler nasip et sağlıkla

– [ ] onların rızasını kazanıp senin rızana ulaşmayı bize nasip et

– [ ] eşlerimize yardım et

– [ ] etraflarındaki şerli insanların şerrinden muhafaza et

– [ ] evlerimize temiz hayırlı Bol rızık getirmeyi nasip et

– [ ] onları haramdan Koru

– [ ] Müslümanların evlerine huzur ve mutluluk ver

– [ ] ağızların tadını bozma

– [ ] Allah dostumuz

– [ ] Resulullah kılavuzumuz

– [ ] Kur’an delilimiz

– [ ] İbadetler meşguliyetimiz

– [ ] İslam şerefimiz

– [ ] kanaat zenginliğimiz

– [ ] nefis düşmanımız olsun

– [ ] Yerimiz Cehennem olmasın

– [ ] öfkede ölü gibi olmayı

– [ ] Merhamet’te güneş gibi olmayı

– [ ] kusuru örtmede gece gibi olmayı

– [ ] Hoşgörüde deniz gibi olmayı

– [ ] cömertlikte akarsu gibi olmayı

– [ ] alçak gönüllülükte toprak gibi olmayı nasip et

– [ ] Bedenlere taptırma

– [ ] canlarımızı tatlılaştırıp gün gelince vermekte zorlananlar gibi olmaktan koru

– [ ] Bize ilim öğret

– [ ] onlarla amel etmeyi nasip et

– [ ] kusurlarımızı kapat

– [ ] kötülüklerimizi ört

– [ ] günahlarımızı Affet

– [ ] tövbelerimizi muhafaza hususunda yardım et

– [ ] amellerimizi eksikleriyle kusurlarıyla kabul et

– [ ] senin Rahmetini sadece senin Salih kullarının Ümit etmesi gerekiyorsa mücrimler kime gidip yalvarsınlar

– [ ] Sen sadece has kullarını kabul edecek olursan

– [ ] mücrimler kime gidip yalvarıp yakarsınlar

– [ ] sana ulaştır sende erit bizi

– [ ] Damla değil Deniz olsun adımız

– [ ] Ne mübarek senin için ağlayan göz

– [ ] ne mübarek senin için yanan kalp

– [ ] ülkemize Dirlik düzenlik ver

– [ ] dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gider

– [ ] onları zalimlerin elinden kurtar

– [ ] Merhamet eden yöneticilerle yönetilmeyi nasip et

– [ ] göz dikilemeyecek hükümranlığının hürmetine

– [ ] istenilsede ulaşılamayacak gücünün kudretinin hürmetine

– [ ] yeri göğü bütün kainatı dolduran nurunun hürmetine dualarımızı kabul buyur

– [ ] katında kutsal ne varsa kim varsa

– [ ] Habibin Efendimiz sav in

– [ ] Yüce peygamberlerin meleklerin

– [ ] Nazlı nebinin ashabının

– [ ] Ev halkının

– [ ] şehitlerin

– [ ] Allah dostlarının

– [ ] Salih kullarının

– [ ] Eyüp Sultan Hazretleri’nin

– [ ] Kabe’nin Mekke’nin Medine’nin hürmetine kabul et

– [ ] kabulünde acele et

– [ ] insanlığın hidayeti ve selameti için

– [ ] müminlerin af ve mağfireti için

– [ ] Dualarımızın kabul edilmesi için

– [ ] subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve Selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha meas salavat

– [ ] Rabbim dualarınızı, dualarımızı kabul buyursun inşaAllah.

– [ ] ————————-

Esmâ-i Hüsnâ’

————————

ALLAH

66

Her türli istek, tüm duaların kabul olması.

——-

2

ER-RAHMAN

298

Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak

——–

3

ER-RAHİM

258

Maddi ve manevi rızka nail olmak

——–

4

EL-MELİK

90

Maddi ve manevi güçlü olmak,insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek,emir sahibi olmak

—–

5

ELKUDDÜS

170

Maddi ve manevi hertürlü temizlik,kalp temizliği,ruhi hasatalıklardan iyileşmek

——-

6

ES-SELAM

131

Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak

——–

7

EL-MÜ’MİN

137

Güvende olmak,güvenilir insan olmak,kötü hastalıklara düşmemek

——

8

EL-MUHEYMİN

145

İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek

———

9

AL-AZİZ

94

Düşmanlara galip gelmek

—————–

10

EL-CEBBAR

206

İstek ve arzuların olması,insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak

——–

11

EL-MUTEKEBBİR

662

İzzet ,refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek

——–

12

EL-HALIK

731

İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak başarılı olmak

——-

13

EL-BARİ

214

İşte başarılı olmak maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak

———

14

EL-MUSAVVİR

336

Maksat ve meramına ulaşmak ve iade etmek en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak

———-

15

EL-GAFFAR

1281

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak

———-

16

EL-KAHHAR

306

Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından korunmak

———-

17

EL-VEHHAB

14

Sıkıntısız ve maddi açıdan rahar bir hayat sürmek

———

18

ER-REZZAK

308

Bol rızıklı bir ömür geçirmek

———-

19

EL-FETTAH

489

Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması ticarette başarıya ulaşmak

———

20

EL-ALİM

150

ilim zenginliği için

———–

21

EL-KABİD

903

Zalimin zulmünden kurtulmak

————

22

EL-BASİT

72

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması

———–

23

EL-HAFİD

1481

Kötüden , kötülerden ve belalardan korunmak

————

24

ER-RAFİ’

351

insanlar içinde ve işinde yükselmek tevazu sahibi olmak

——-

25

EL-MUİZ

117

Fakir ve zenginlikten kurtulmak

————

26

EL-MUZİL

770

Düşmanları zelil etmek

———–

27

ES-SEMİ’

180

Duaların kabul olması

————-

28

EL-BASİR

302-112

Acziyetin kalması basiretli olmak

————-

29

EL-HAKEM

68

Haklı davasını kazanmak insanlar arasında hak ile hüküm vermek

—————-

30

EL-ADL

104

Adaletli olmak haklı davayı kazanmak

————–

31

EL-LATİF

129

Dileklerin olması kısmet ve rızkın artması

—————

32

EL-HABİR

812

Hafıza ve idrakin genişlemesi

—————-

33

EL-HALİM

88

Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak hiddet ve sinirin gitmesi

———–

34

EL-AZİM

1020

Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak

———-

35

EL-GAFUR

1286

Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak

———–

36

EŞ-ŞEKÜR

526

Talihin açıklığı kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek bol rızık için

———–

37

EL-ALİYY

110

Zilletten kurtulmak ilim derecesinin artması

—————

38

EL-KEBİR

232

Maddi ve manevi büyüklük hürmet sahibi olmak

——–

39

EL-HAFİZ

998

Nefsinin ve malının korunması

———–

40

EL-MUKİT

550

Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık

—————

41

EL-HASİB

80

Herkeze karşı açık alınlı olmak

—————–

42

EL-CELİL

73-5329

Gerçek yüceliğe erişmek zalim ve zorbeyı zelil etmek

————-

43

EL-KERİM

270

Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak

————-

44

ER-RAKİB

312

Her işte Allah ‘ın koruması altında olmak,bunu hissetmek,hafızasının kuvvetlenmesi

——————-

45

EL-MÜCİB

55-3025

Duaların kabul olunması

——————-

46

EL-VASİ’

137

Ömür uzunluğu sıhhat ve rızık genişliği için

————

47

EL-HAKİM

78-6084

İlim ve hikmet sahibi olmak , uzağı görmek , hikmetli iş yapmak

—————

48

EL-VEDÜD

20-400

İnsanların sevgisini kazanmak

————-

49

EL-MECİD

57-3249

İzzet ve şerefin artması

————–

50

EL-BAİS

573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak

————–

51

EŞ-ŞEHİD

319

Şeyid sahibi olmak heybetli olmak,halk arasında sevilmek

——–

52

EL-HAK

108

Sağlam bir imana ve doğru ibadet hayatına sahip olmak başladığın işin sonunun gelmesi

———–

53

EL-VEKİL

66

Allahtan hertürlü yardım görmek

—————

54

EL-KAVİ

116

Kansızlık ve vucudun güçlü olması zor işleri kolaylıkla halletmek

—————–

55

EL-METİN

500

Maddi ve manevi dayanıklı sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak

——————

56

EL-VELİYY

46-2116

Her işte Allah’ın yardımını istemek

————–

57

EL-HAMİD

62-3844

Kazancın genişlemesi Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek

—————

58

EL-MUHSİ

148

Zekanın kuvvetli olması

—————

59

EL-MÜBDİ

57

Her işte muvaffak olanak ummadığı yerden yardım gelmesi

———————

60

EL-MÜİD

124

Elden kaçanı geri kazanmak Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatını ruhlarımıza duyurması

—————

61

EL-MUHYİ

68

İşlerin başarılı olması hastalıklardan kurtulmak

——————

62

EL-MUMİT

490

Harama bakmamak kötülüklerden vazgeçmek devamlı ahireti hatırlamak

——————

63

EL-HAY

18-324

Sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak

—————-

64

EL-KAYYÜM

156

Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek isteklere nail olmak rızkın devamlı olması

————

65

EL-VACİD

14-196

Aradığını ve kaybettiğini bulmak

—————

66

EL-MACİD

48

Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak

—————–

67

EL-VAHİD/EL-EHAD

19-3669

Kalbin uyanıklığı isteklerin olması

————–

68

ES-SAMED

134

Hiç kimseye muhtaç olmamak

————-

69

EL-KADİR

305

İstediğini yapmaya güç yetirmek

————

70

EL-MUKTEDİR

744

Her işte başarılı olmak

—————

71

EL-MUKADDİM

184

Daima yükselmek

—————-

72

EL-MUAHHİR

847

Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması

———————-

73

EL-EVVEL

37

Her hayır işinde birinci olmak

—————-

74

EL-AHİR

801

Ömrün uzun olması

—————–

75

EZ-ZAHİR

1106

Her meselenin zuhuru açıklığı gizli olması

—————

76

EL-MÜTEALİ

551

İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek

———–

77

EL-BATIN

62

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak iç rahatlığının artması

————

78

EL-VALİ

47

Sözünün tesirli olması ve insanların kendini sevmesi

—————

79

EL-BERR

202

Her halukarda iyilik bulmak

—————–

80

ET-TEVVAB

409

Tövbelerin kabul olması

————–

81

EL-MÜNTEKIM

630

Zülum ve fenalıklardan korunmak

—————-

82

EL-AFUVV

156

Rızık bolluğu kalp huzuru affedilmek

—————–

83

ER-RAUF

287

Merhametin artması hiçbir varlıktan zarar görmemek

—————–

84

MALİKÜ’L-MÜLK

212

Mal ve kazanca zarar gelmemesi maddi ve manevi derecelerin artması

—————-

85

ZÜ’L-CELALİ VE’L-İKRAM

1100

İşlerin kolay ve esasın olması insanların kendini sevmesi

———————-

86

EL-MUKSİT

209

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak

—————————

87

EL-CAMİ

114

Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması

———

88

EL-GANİ

1060

Gerçek zenginlik servet ve geniş rızk insanlar tarafından sevilmek

————

89

EL-MUĞNİ

1100

Geçim genişliği bol rızık ve zenginlik

—————

90

EL-MANİ

161

Kaza ve belalardan amin olmak

————

91

ED-DARR

1001

Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah ‘a havale etmek

—————-

92

EN-NAFİ’

201

Hastalıklardan korunmak şifa bulmak zararlardan uzak durmak

———–

93

EN-NUR

256

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak

—————–

94

EL-HADİ

20-400

Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması

————–

95

EL-BEDİ’

86

Allah’ın yardımına nail olmak maddi ve manevi güzellikler için

————-

96

EL-BAKİ

113

Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak

————-

97

EL-VARİS

707

Uzun ömür bol mal şeref ve rızık sahibi olmak

————

98

ER-REŞİD

514

Güzel ahlak sahibi olmak kötü alışkanlıklardan korunmak

—————

99

ES-SABUR

298

Başladığı işi bitirmek sinirini yenmek ve sabırlı olmak

—————

DOKSAN DOKUZ İSİMLERİN OKUNACAĞI YERLER:

——————————————-

Her bir ismin hangi dert için veya hangi sıkıntı için ne kadar defa okunacağını şu açıklamada görülecektir:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın Adıyla)

ALLAH-lafzını : (44) defa okumak, büyük bir huzura girmenin çaresidir.

YA RAHMAN : (321) defa okunursa, dünya sıkıntısını önler.

YA RAHİM : (358) defa günde okunursa, sevgiliye kavuşması mümkündür.

YA MELİK : (418) defa okunursa, azgın kişilerden kurtulma sağlanır.

YA KUDDUS : (170) defa okunursa, manen temizlenme husule gelir.

YA SELAM : (121) defa okunursa, çeşitli belâlar önlenir.

YA MÜ’MİN : (127) defa okunursa, kişinin hasmı def olur.

YA MÜHEYMİN : (245) defa okunursa, düşmana galip gelinir.

YA AZİZ: (200) defa okunursa, izzet ve şeref elde edilir.

YA CEBBAR : (111) Zalimi def için ve ağlayanın ağlamasını önlemek, için okunacaktır.

YA MUTEKEBBÎR : (436) defa okunursa, düşmanı mağlup eder, büyükler huzuruna girmeyi sağlar.

YA HALİK : (731) defa okunursa, çirkin ahlak düzlenir, kötü huylar çıkar.

YA MUSAVVİR: (336) defa okunursa, kadınların şerrinden emin olunur.

YA BARİ: (314) defa okunursa, üstün şerefe ulaşır.

YA GAFFAR : (1281) defa okunursa, herşey kendisine itaat eder.

YA KAHHAR : (306) defa okunursa, dünya muratlarına kavuşmak için.

YA VEHHAB : (14) defa okunursa, hasım ve düşmanı uzaklaştırmak için

YA REZZAK: (308) defa okunursa, helâl rızık kazanmak için.

YA FETTAH: (444) defa okunursa, kapanan kapıları açtırmak için.

YA ALİM: (150) defa okunursa, kaybolan bir şeyi bulmak için.

YA KABI D : (203) defa okunursa. Çoluk çocuğun emre girmesi için.

YA BASİT : (73) defa okunursa, muhabbet için ve celbi menfaat için.

YA HAFIZ : (1481) defa okunursa, düşmanı püskürtmek ve uzaklaştırmak için.

YA RAFİĞ : (770) defa okunursa, defi bela için.

YA MUĞIZZU : (117) defa okunursa, şeref ve meziyet kazanmak için.

YA MUZİLLÜ : (770) defa okunursa, düşmanı mağlûp etmek için .

YA SEMİĞ : (180) defa okunursa, çocuğu olmayan için.

YA BASİR : (303) defa okunursa, büyükler yanında sözü dinlenmesi için.

YA HAKİM : (68) defa okunursa, niyet ettiği işi yapmak için.

YA ADLÜ : (104) defa, hergün okunursa nefsi İslah içindir.

YA LATIFU : (121) defa, sözünü dinletmek ve düşmanı def etmek için.

YA HABİRÜ : (813) defa, iyi rüya görmek için.

YA HALİ MU : (88) defa, zulmü önlemek için.

YA AZIMU : (1030) defa, bir işe girmek için.

YA GAFURU: Herkes tarafından sevilmesi için.

YA ALİYYÜ: (110) defa, zengin olmak için.

YA KEBİRÜ: (323) defa, herkese sözünü dinletmek için.

YA HEFIDU: (228) defa, hastalıktan iyileşmek için.

YA MUKTTU: (550) defa, hasmına galip gelmesi için.

YA HESİBU: (80) defa, tahsilini iyi yapabilmesi için.

YA CELİLÜ: (73) defa, muradına kavuşması için.

YA CEMİLÜ: (83) defa, iyi bir hanıma kavuşmak için.

YA KERİMU: (83) defa, cömert sahibi olmak için.

YA RAKIBU: (313) defa, üzerindeki hakları ödemek ve dost edinmek için.

YA MUCİBU: (55) defa, (günde) duaların kabulü için.

YA VASİĞU: (137) defa, kötü düşüncelerini def için.

YA HEKİMU: (78) defa, (günde) hapishaneden kurtulmak için.

YA VEDUDU: (60) defa, (günde) muhabbet ve başkasının sevgisini almak için.

YA MECİ D: (77) defa, (günde) muradına ermek için okunacaktır.

YA BAİSU: (87) defa, (günde) görünmez belalardan emin olmak için.

YA ŞEHİD: (380) defa, (günde) Allah yolunda iyi bir dost bulmak için.

YA VEKİL: (66) defa, (günde) yolda tehlikelerden korunmak için.

YA HAK: (108) defa, (günde) kaybetmiş haklarına kavuşmak için.

YA KAVİYYÜ: (110) defa, (günde) bütün tehlikelerden korunmak için.

YA METİNLİ: (117) defa, (günde) yapılan binanın etrafında okunmalı.

YA VELİYYÜ: (46) defa, (günde) şerefini maddi ve manevi artırmak için.

YA HEMİDU: (43) defa, (günde) nefsi havasından halas olması için.

YA MUHSİ: (143) defa, (günde) sıkıntısını def için.

YA MÜBTİ: (575) defa, (günde) ağrıları üzerinden kaldırmak için.

YA MUĞİSU : (133) defa, (günde) Ledünni ilimlere sahip olmak için.

YA MUHYİ : (48) defa, (günde) vücudundaki ağrıları önlemek için.

YA MUMİTU: (443) defa, (günde) bir işten ayrılmak için.

YA KAYYUMU: (156) defa, (günde) çeşidi tehlikelerden korunmak için.

YA VACÎDÜ : (140) defa, (günde) sihri iptal için.

YA MACİDÜ : (48) defa, (günde) mesut yaşamayı temin için.

YA VAHİDU: (14) defa, (günde) şeytanlardan korunmak için.

YA EHADU: (13) defa, (günde) Allah’ın cemaline kavuşmak için.

YA FERDÜ : (134) defa, (günde) kalbi temizlemek için.

YA KADİRU: (122) defa, (günde) muradına kavuşması için.

YA MUKTADİRÜ : (42) defa, (günde) düşmanı def, alışverişi iyi olması için.

YA MUKADDİMU : (184) defa, (günde)uzakta olan bir kimseyi getirmek için

YA MUEHHİRU : Vesveseyi def için.

YA EVVELU : (37) defa, (günde) bir işe başlamak için.

YA AHİRU: (860) defa, (günde) düşmana galip gelmek için.

YA ZAHİRU : (1014) defa, (günde) korkuyu önlemek için.

YA BATINU : (660) defa, (günde) kuvvetlenmek için.

YA VALİ: (47) defa, (günde) bir kimseyi kendine sevdirmek için.

YA MUTEÂLÎ : (551) defa, (günde) kaybolan terfii almak için.

YA BERRU : (33) defa, (günde) Celbi dünya için.

YA TEVVABU : (47) defa, (günde) alışverişi düzeltmek için.

YA MUNTAKIMU: (630) defa, (günde) düşmanı helak etmek için.

YA AFUVVU: (156) defa, (günde) kazancım helal kılmak için.

YA RAÜFU: (387) defa, (günde) şefkatli ve merhametli olmak için.

YA MALİKELMULKİ: (1307) defa, (günde) ehli saadet ve iyi bir kimse olmak için okunursa, bütün dilekler kabuldür.

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: (100) defa, (günde) türlü belalardan korunmak için.

YA MUKSİTU: (304) defa, (günde) bütün belalardan korunmak için.

YA CAMÎĞU: (114) defa, (günde) sözünü başkasına dinletmek için.

YA MUĞNİ: (1100) defa, (günde) zenginlik için.

YAMANİĞU: (181) defa, (günde) zararı önlemek için.

YADARRU: (1001) defa, (günde) türlü baş ağrıları için.

YA NURU: (356) defa, (günde) geniş bir kalbe sahip olmak için.

YA HADİ: (80) defa, (günde) Allah’ın emirlerine sarılmak için.

YA BEDİĞ: (80) defa, (günde) yüksek makamlara ulaşmak için.

YA NAFİĞ: (110) defa, (günde) manevi zuharatlara ulaşmak için.

YA VARİS: (707) defa, (günde) muhabbet ve sözünü dinletmek için.

YA BAKİ : (103) defa, (günde) hastalıktan şifa bulmak için.

YA REŞİD: (514) defa, (günde) murada kavuşmak için.

YA SEBUR: (494) defa, (günde) hakiki sabra ulaşmak için.

Bu Esma-i Hünsa’ nın her birinin bir niyet üzerine okunması tavsiye edilmektedir. Ancak bunları okuyacak kişilerin niyetleri sağlam olması ve inanması şarttır. Yoksa inanmadıktan sonra ne okunsa hayırı yoktur. Cenab- ı Hak her şey için bir sebep halketmiştir. O sebebe başvurmak insanların başlıca vazifeleridir. Derdi veren Allah, dermanını da halketmiştir. Hatta önce dermanı sonradan da derdi halketmiştir.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DUA

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DUA

Ya Rabbi! Kızım ………… …. oğlum ………….. .. hiçbir dahlim olmadan bana emanet ettin. Hiçbir dahlim olmadan Sen onları hıfzet.

Ya Rabbi! Beni onlarla imtihan etme.

Ya Rabbi! Onları açık, gizli her türlü fitneden muhafaza et.

Ya Rabbi! Onları kitabını hıfzeden, dinlerini samimi yaşayan, ibadetlerine azami dikkat eden, güzel ahlakla bezenmiş salih kullarından eyle. Dünyadaki en mutlu ve azdırmayan bolluk, ferahlık içinde yaşayan insanlardan olsunlar.

Ya Rabbi! Onları helallerinle haramlardan muhafaza et ve fazlınla Senden başkasına muhtaç etme.

Ya Rabbi! Kitabını muhafaza ettiğin gibi onları da şeytanın şerrinden muhafaza et.

Ya Rabbi! Onları en hayırlıların sohbetleriyle, en temizlerin ahlaklarıyla ve sana tevekkülle rızıklandır.

Ya Rabbi! Kalp ve beden hastalıklarından onları koru. Havlinle, kuvvetinle onlarla ilgili hayırlı muradımı nasip et.

Ya Rabbi! Hayatımda beni onların iyilikleriyle nimetlendir ve öldükten sonra da hayır dualarıyla beni mesut et.

Ya Rabbi! Kalbimden birer parça olan çocuklarımı gözümle göremediğim bir yerde Sana emanet ettim. Ama herşey Sana âyan. Azametine, yüceliğine yakışır bir şekilde onları muhafaza et, koru.

Ya Rabbi! Yavrularımızı her türlü kötülükten, kötülerden, kötü anlayışlardan muhafaza buyur. Onlara İslâmi şuur nasip et. Kendine kul, Râsulüne ümmet eyle…

Ya Rabbi! Zihinlerini her türlü boş şeylerden arındır. Akıllı ve ferasetli davranmalarını inayet buyur.

Ya Rabbi! Nefislerinin ve arzularının azgın isteklerine uyduklarında, onları doğru yola ilet.

Ya Rabbi! Kaldırıp götüremeyecekleri imtihanlarla sınama. Son nefeslerine kadar dinin üzere yaşamalarını nasip buyur.

Ya Rabbi! Anneye, babaya ve tüm Ümmeti Muhammed’e iyilik yapma ve hayırlı olma gibi güzel huylar nasip eyle..

Ya Rabbi! Son nefeslerine kadar yolundan ve rızandan ayırma.

Ya Rabbi! O, incecik kalp ve gönül dünyalarına bulaşmak isteyen şerlerin, şerirlerin kötülüklerinden “Hafiz” isminle muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Kardeşler olarak aralarındaki sevgiyi, muhabbeti, samimiyeti, yakınlığı arttır.

Ya Rabbi! Son nefesleri dahil imana ve Kuran’a hizmetten ayırma.

Ya Rabbi! Bilip söyleyemediğim, düşünüp dile getiremediğim inayet ve ihsanlarının en güzelini, bütün kardeşlerimizin çocuklarına ve benimkilere de nasip eyle…

Ya Rabbi! Sen onları üzecek, kıracak, inciteceklerin şerrinden emin eyle. {amin elfi elfi amin…

Ya Rabbi! Fereç, mahrec nasib et. Haklarında hayırlı olacak istekleriyle rızıklandır.

Salatu selam insanların en hayırlısı Efendimiz (asm), âl ve ashabının üzerine olsun. Âmin âmin âmin.

Noel(yılbaşı) fitnesinde-kıskacındaki yavrularımız hakkında….PAYLAŞALIM! YAKLAŞAN TEHLİKE, NOEL! YAVRULARINIZA KIYMAYIN, KORUYUN BU FİTNEDEN! Önce kendi meyillerimizi düzeltelim ki, yavrularımız bizi örnek alsın! ÇÜNKİ, BAZI HATALARIN TELAFİSİ YOK, unutmayalım. Çocuklarımız bizim telafisi olmayan hatalarımız olmasın!!!….

img_6689Noel(yılbaşı) fitnesinde-kıskacındaki yavrularımız hakkında….PAYLAŞALIM!
YAKLAŞAN TEHLİKE, NOEL!
YAVRULARINIZA KIYMAYIN, KORUYUN BU FİTNEDEN!
Önce kendi meyillerimizi düzeltelim ki, yavrularımız bizi örnek alsın!
ÇÜNKİ, BAZI HATALARIN TELAFİSİ YOK, unutmayalım.
Çocuklarımız bizim telafisi olmayan hatalarımız olmasın!!!….

Toplumsal bir isyan olan noel çılgınlığından, fitnesinden masum yavrularımızı koruyalım. Yaklaşan bu tehlikenin farkına varıp, çocuklarımıza hakkı anlatalım. Masummuş gibi görünen noel, yılbaşı etkinliklerinden onları uzak tutalım.
*Çam ağacı altında yemek yemek ömrü uzatırmış.
*İsa a.s. güya bir çam ağacının üzerine inecekmiş, herkes evine koyarak, ağaçlarının üzerine inmesini arzu ve ümit ediyorlar. Yine ağaç tepesine koydukları melek figürü, dini bir sembol.
*Özellikle bu ağacın seçilmesi, şekil itibarıyle üçgeni andırdığından üçlü teslis akidesini temsil ediyor.
*İslamda evlere kapılarından girilir. Başka yerlerden girmek bizim için normal değildir, bu çocuklara yanlış bir öğreti (bacadan gelmesi yalanı hakkında)
*Yavrularımızın beynine programlanan bu noel kültürünü(çam ağacı, süslemeler, figürler, bazı bitki-çiçeklerin önem kazanması, özel yenen yemekler, eğlenceler, içki, kumar, piyango-çekilişler, müzik, krismıs şarkıları(noel), özel giysiler, özel renkler, bu konuda uydurulmuş masallar-hayal ürünü yalanlar, hediyeleşmeler, kendine has-bugünler için kullanılan deyimler-cümleler, gelenek halini almış kutlama mekanları, müzikleri, kıyafetleri, vs…) bir daha kazımak inanılmaz zor olacak. Anne-baba olarak görevlerimizi tam yapmazsak onların sorumlulukları hep bizim üzerimizde olacak. Büyüdüklerinde, onları yanlışlar içinde görmek, pişman olmak birişe yaramayacak. Ve dinimiz saflığını kaybedecek, çocuklarımızla beraber bugüne kadar gelen zincir kopacak. O çocuklar kendi nesillerine ne anlatacak? Ve sorumlusu bizler olacağız. Allah muhafaza etsin. Fitne çok büyük, iş çok zor, etrafımızın onlara verdiği zararı nasıl önleyeceğiz! Allah yardımcımız olsun.Biz, Elimizden geleni yaparsak, gerisi takdir. Teslim olmaktan başka ne var! Hepimize kolay gelsin. Bu toplumsal isyan, fitne-fesat vaktinde biribirimize, çocuklarımıza çok dua edelim. Sorumlu olduklarımızı yaparsak, çabalarsak, dua edersek; Sonuç, başarı sadece onun lütfu!
“La havle vela kuvvete illa billâh”, Güç ve kuvvet yalnız Allah’ındır.

Selam ve dua ile….
mektebun