Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor ki: “On şey on şeyi engeller:

Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor ki:

“On şey on şeyi engeller:

1. Fatiha, Allah’ın gazabını,

2. Yâ-sîn suresi, kıyamet günündeki susuzluğu,

3. Duhân sûresi, kıyamet korku ve dehşetini,

4. Vâkıa sûresi, fakirliği, miskinliği,

5. Mülk sûresi, kabir azabını,

6. Kevser sûresi, hasımların kinini

7. Kâfirun sûresi, ölüm anında küfrü,

8. İhlâs sûresi, ikiyüzlülüğü, samimiyetsizliği,

9. Felak sûresi, hased edenlerin hasedini,

10. Nâs sûresi, vesveseyi engeller.” (Ravzatü’l Müttekîn, Mişkâtü’l Mesabih’ten nakil, Sırlar Hazinesi, s. 401, C. Yıldırım) .

Sahâbeden birisi tüm varını yoğunu Allah yolunda infak eder. Kendisine derler ki, “niye böyle yapıyorsun? Bari çoluk çocuğuna bir şeyler bıraksaydın, onlar el âlemin eline bakmasalardı!” O der ki, “ben çocuklarıma Vakıa sûresini bıraktım. Vallahi onlar bu sûreye sahip oldukları sürece asla aç ve açıkta kalmazlar.”

Hadisi şeriflerde buyruluyor ki:

“Fatiha suresi ölümden başka her derde devadır.”

“Fatiha ve ihlâs suresini okuyan Kur’an’ı Kerim’in üçte birini okumuş olur.”

“Bir kimse önce evine girince Fatihayı okusun, sonra İhlâs suresini okursa Allahü Teâlâ o evden fakirliği giderir. Yerine huzur ve bereket ihsan eder.”

“Fâtiha-i şerife ve Âyetel Kürsi’yi kim evinde okuyacak olursa, o gün onlara ne bir insan ne de bir cin dokunur.” (Deylemî)

Kim Besmele’yi uyurken yirmi bir defa okursa, o gece kovulmuş şeytanın şerrinden, insan ve cinlerin kötülüğünden, hırsızlık ve yangından ve ansızın ölümden emin olur; güven içinde kalır. Ondan her türlü belâ ve âfet uzaklaştırılmış olur.

Herhangi bir ağrı üzerine ya da sihirlenmiş, büyülenmiş kimse üzerine hiç ara vermeden günde yüz defa okunursa Allah ondan o ağrıyı ve büyüyü giderir.

Kim Besmele’yi bir kağıda yirmi bir defa yazıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asarsa, (veya 21 defa okursa) o korku ondan giderilmiş olur. Allah’ın izniyle Besmele tesirli olur. Veya çocukların korunması için yazılırsa onlar bütün âfetlerden korunmuş olur.

Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cumalar

Zilzâl Sûresi: “Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “buna ne oluyor?” dediği zaman, İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.”

☆Ebû Hureyre (R.A)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullah(S.A.V): “Sizin her birinizin duası acele etmedikçe kabul edilir. ‘Dua ettim de kabul edilmedi’ derse acele etmiş olur ve o zaman reddedilir.” buyurdu. “Duam kabul edilmedi” diyenin duası reddedilir. (Buhari,Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mâce)

☆Enes(R.A.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V), namazını bitirdiği zaman sağ eliyle alnını sıvazlar ve sonra şöyle derdi: “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâhürrahmânürrahıym. Allâhümme ezhib annil hemme vel hazen.”

(Rahman ve Rahim olan Allah’tan başka ilah bulunmadığına şahitlik ederim. Allah’ım! Keder ve hüznü benden gider.) (İbn-i Sünnî)

☆Ahmed Ziyâuddin Gümüşhanevi Hz.lerinin Mecmuâtul Ahzab’dan,

İkindiden sonra okunacak dua:

“Allâhümmerzuknâ minel ayşi er’adehü ve minel umri es’adehü ve minerrızkı evsaahu.”( Allah’ım geçimin en tatlısını, ömrün en saadetlisini ve rızkın en bolunu nasip eyle.)

☆Imam Gazâli’nin Esma-i Hüsnâ isimli eserinden,

EL-ĞAFÛR, mağfireti çok, af edişi sonsuz olan demektir. Kuranı Kerim’de en çok geçen isimlerden biri olup 20 ayette tek başına,71 ayette de Rahim ismi ile birlikte kullanılmıştır.

İsrâ, 25. Ayet: “Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.”

Yüceler Yücesi Rabbimiz kendisini “Gafûru’r- Rahîm” olarak yani “merhametiyle bağışlayan” olarak bildiriyor. Bizleri rahmetiyle bağışlayan, kucaklayan, sarmalayan Rabbimiz bizden ne istiyor? Elbetteki O’na layık kul olmamızı! O, nasıl biz haketmesek te, sevgi- şefkatiyle bize muamele ediyorsa bizden de yaratılmışlara aynı şekilde muamele etmemizi istiyor.

Rabbimiz! Üzerimize Gafûr isminin tecellilerini yağdır; bizleri “bağışlamayı” bildiği için, bağışlanmaya hak kazananlardan eyle….

Umduklarımıza nail olup korktuklarımızdan emin olmamız niyazıyla..

Teğâbun, 14. Ayet: Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.

A’râf, 199. Ayet: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.

Kuran-ı Kerimde Öyle Ayetler Var ki Okuyup Duasını Yapan Ne İsterse Olur!

Kuran-ı Kerimde Öyle Ayetler Var ki Okuyup Duasını Yapan Ne İsterse Olur!

“Allah’tan bir şey isteyeceğin zaman Hadid Suresinin ilk altı ayeti ile Haşr Suresinin son dört ayetini oku ve ardında şöyle dua et.”

Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki:

“Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ’nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail’in Resulullah’a getirdiklerinden ve Resulullah’ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?”

Hz. Ali de ona “Ya Bera! Allah’a İsm-i A’zam’ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi’nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi’nin sonunu oku, sonra de ki:

‘Ey o, böyle olan ve O’ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim.”

Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.’ dedi.”

(DEYLEMİ)

OKUNACAK AYETLER VE DUA;

Hadid süresinin ilk alti ayeti:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

Huvellezî halakas semâvâti vel ardafisitteti eyyâmin summestevâ alel arş(arşi), a’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).

Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Meali:

Semalarda ve arzdaki herşey Allah’ı tesbih etti (ve etmektedir). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O’dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (Bütün) işler Allah’a döndürülür.

Geceyi, gündüzün içine sokar. Ve gündüzü, gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı (sırları, niyetleri, düşünceleri) en iyi bilendir.

Haşr suresi son 4 âyeti.

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Bismillahirrahmanirrahim

21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

okuyup sonra aşağıdaki duayı okuyun ve duanızı edin..Allahü Teâlâ’dan dileğinizi isteyin.

“Ya me n hüve hakeza,es’elike bi hakkı hazıhil esmai en tüsalliye ala muhammedin ve ali muhammedin ve en tef’ale bi” burada hacet söylenir.

Hz.Ali(k.v) buyuruyor.kendisinden başka İlah olmayan Allah’a yemin ederim ki hacetin Allah’ın izni ile kabul olur.

*06.04.2019 MUHTEREM OSMAN NURİ TOPBAŞ HOCA EFENDİNİN CEVAPLANDIRDIĞI SORULAR

*06.04.2019

MUHTEREM OSMAN NURİ TOPBAŞ HOCA EFENDİNİN CEVAPLANDIRDIĞI SORULAR

SORU 1 :

Her medeniyet, kendi insan tipini inşa eder. Bizim medeniyetimiz olan İslam medeniyetinin yetiştirdiği insan tipini nasıl tarif edersiniz?

CEVAP:

* Kalp; herşeyle etkileşim halindedir. Karşımda çiçekler var. Çiçeklerin sahibine teşekkür edebiliyor muyuz?

Et ve kemik olarak hayvanlarla aynıyız. Düşünceyle tefekkürle hayvandan ayrılıyoruz. Mevlâna hz; “insan için, Cehennemde yanacak kütüklersiniz”diyor. San’at; san’atkârını gösterir. B7vyüzden düşünce ve tefekkür çok önemli. Ve daima hamd, zikr, şükür halinde olmalıyız.

*Rahmet insanı olacağız.

Muhyiddin-i Arabi Hz.; Yaratıcıdan ötürü canlı- cansız herşeye şefkatli ve merhametli ol buyuruyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Hz. dalı koparma, Allah’ı zikreder buyuruyor.

Çünkü kalp; Allah’a komşudur. Sakın bir kalbe diken batırma. Allah’ın tecellisi kalptedir. İncitmeyeceksin, incinmeyeceksin. Hz. Ömer’i hatırla kölesine “Allah katında farklı değiliz” diyor. Mücrime bile yaralı kuş gibi merhamet edin, herkes kendi sonunu düşünsün buyrurmuş.

Lisanın kaba olmayacak,

Boşnak ve Arnavutların tamamına yakını padişahlar tarafından bölgeye yerleştirilen müslüman Anadolu halkının temiz yaşayışı sayesinde müslüman oldular.

TATLI SU OLDUYSAK, RAHMET İNSANI OLDUK DEMEKTİR.

* Fedakarlık ve hizmet, güzel ahlak gerektirir. Peygamber Efendimiz (sav),kazandığı ganimetlerin hepsini infak eder, 3 gün üst üste aç kaldığı olurdu.

* İnternet ve tv nin menfi tarafları çok. Manevi hayatımıza zarar veriyor, mümkün olduğunca uzak durmalıyız.

SORU 2 :

Günümüz toplumu nasıl? Geçmişteki toplumlar nasıldı?

CEVAP:

Sizler, insanların hayrı için gönderilmişsiniz. Hayrı ve şerri söylersiniz. İslamı temsil ediyorsunuz. Bunun için Allah’la dost olacağız. Toplum; İslam toplumu olduğunda hayra ulaşacaktır. Osmanlı Devleti bir rahmet toplumuydu. Bu topluma çok güzel bir medeniyet (sanat, mimari, edebiyat vs) nasip oldu.

*Uygarlık, yalnızca İslam’ladır başka yerde medeniyet yok. Suriye, Filistin, Yemen, Mısır, Gazze de uygarlık yok. İnsanları çiğneyerek, matem ülkesi haline getirerek uygarlık olmaz.

Hz. Ömer’i düşünün; sert ve haşindi. İslamiyetten sonra merhametli ve gòzü yaşlı bir kişi oldu. Fırat’ın kenarındaki kuzuyu kurt kapmasından Allah’ın kendisini hesaba çekeceğinden korktu. Geceleri fakirlere muhtaçlara iâşe taşırdı.

* Efendimiz (sav) ; 2 şey üstünde durdu.

1. NAMAZ

2. YETİM, DUL, YOKSULLARA

Çünkü kul hakkı çok önemli. Öbür dünyada zerreler yağmur gibi önümüze dökülecek. Hayır- şer ne işlediysek karşımızda olacak. Hz Vahşi; müslüman olduktan sonra, Allah beni affeder mi diyor? Sütçü Kızın takvası çok etkileyici. Halife görmese de Allah görmüyor mu diyor?

Hz Ömer sırf takvasından dolayı bu fakır sütçü kızı oğluyla evlendiriyor.

* Efendimiz (sav); hesap gününde Allah’a nasıl hesap vereceğim? Yoksullar, yetimler, dullar, çaresizler varken ben nasıl rahat olabilirim diye havuza düşen bir kuş gibi çırpınırdı. Onu öyle görmeye dayanamazdım üstüne çarşaf atardım buyuruyor Hz. Fatma.

* Ecdadımız maddiyatı iman ile beraber işleyip hem gönülleri hem ülkeleri fethettiler. Davamız, Resul’ün davası, kalplerin fethi olmalı.

Hz. Osman; FETİH; gönülleri fethetmektir diyor. Orhan Gazi; 2 kıta üzerinde sultan olmak yetmez. Önemli olan Allah’ın rızasını kazanmaktır diyor.

* Osmanlı Devleti; fethettikleri yerlere Anadolu’nun temiz insanını yerleştirerek çok kişinin müslüman olmasına vesile oldular. Çıktığı seferlerde toprak almak değil, insan kazanmaya uğraştılar. İslamiyet; kimsenin dinine karışmayıp, hürriyetlerini sağlamıştır. Ruslar Plevne’yi sardı. Osman Paşa, teslim olmadı. Ama esirleri koruyamayınca cizyelerini geri verdi. Oranın halkı Osmanlılar fakirleri daha güzel koruyup kolluyor diye Osmanlı’ya tabi olmayı seçtiler.

Osmanlılar; kervansaraylar yaptılar. Bu kervansaraylarda gayri müslimlerin dahi ihtiyaçları belirlenip yardımda bulunuluyordu. Ramazan’da çok hayr yapıp dul ve yetimleri kollayıp yoksul bekarların çeyizini hazırlarlardı.

SORU 3 :

Yeni Zelanda’daki olayda islamafobi yayılmaya çalışıldı. Niçin İslam Dini terorist olarak gösteriliyor? Düzeltmek için neler yapılmalı?

CEVAP:

İslam; teslimiyettir. Barış, zerafet dinidir. Bütün mahlukata merhameti emreder. İslamofobi denilerek; meyvalı ağacı taşlıyorlar. Çünkü BATIL, HAKTAN RAHATSIZ!!!. Cahiliyeden beri böyle. Bize İslamı unutturmaya çalışıyorlar.

İslam kişiyi ahiret hayatı için yaşatır. Ama onlar uhrevi bir hayat içinde değiller. İslam onlara göre zor. Namaz- oruç- infak- merhamet bile zor .

Batı dünyası hodgamdır.

İslamda yasaklar var Batı’da her şey serbest. Kilisede günah çıkarttık rahatladık deyip her istediklerini yapıyorlar.

* Batılıların yaptıklarına terör denmiyor. Ama islama terör ile iftiralar atılıyor. Oysa müslümanlar harpte bile merhametliydiler. Susuz kaln gayri müslimlere kendi kuyularından su çıkartıp verdiler. Köleleriyle develere sıralı bindiler. Esirlerini aç bırakmazlardı. Halıkın nazarıyla mahlukata bakış tarzıydı bu.

Kanuni Sultan Süleyman; Süleymaniye’yi yaptırırken hayvanlara merhametli olun diye talimat verdi.

En büyük zenginlik iman zenginliğidir.

SORU 4 :

ATEİZM- DEİZMİN YAYILMASI DİNDARLARDA DA VAR. SEBEPLERİ NELERDİR?

CEVAP 4:

* Aklı selim olan insan, ateist olmaz. Kainatı seyreder herşey Allah’ı anlatmakta.

ANCAK AKLINI İPTAL EDENLER ANLAYAMAZ İlk Ayet OKU!!!

Hiçbir şey nedensiz değil. Allah ın; hiç yoktan var etmesini; kör kalpler değil, canlı cenazeler değil, kalp gözü açık olanlar anlar. Allah’ın adı anıldığında kalpleri titrer buyrulur Kuranı Kerim’de. Her şey Onun sanatının tecellisidir. Hodgamlar için ise sadece nefs ve şehvet vardır.

* Allah; herşeyi bir ölçüyle yarattık buyuruyor. Eğimler olmasaydı herşey yanar kavrulurdu. Peki dünyanın dönme hızı farklı olsaydı ne olurdu? Ayaklarımız eşit olmasa dengeli yürüyemeyiz. Ver gözünü al dünyaları denilse kim verir gözlerini?

* Dünyayı boş yere mi yarattık sanıyorsunuz deniliyor. Kendileri kendilerini mi yarattılar deniliyor. Allah’ın Rab olduğunu reddedip diğer varlıklar gibi sorumsuz yaşamak istiyorlar. Yaşadığımız devir tam Cahiliye Devri.

* DEİZM:

Fedakarlık istenmesin

Helal- Haram olmasın

Rahat olalım demektir.

* Kapitalizm;

Rabbi Yok saymak için ahireti unutturuyor. Mezhep- Tarikat- Sünnet- Hadis-din olmasın istiyorlar.

SORU 5 :

Kişinin dünyasına ahiretine hayırlı olacak olan ilim hangisidir?

CEVAP :

* İlimlerdeki esas mesele; Hikmet’ten yola çıkarak Rabbi daha iyi tanıyabilmektir. Esas olan takva sahibi olmak. Zahiri ilim olacak ama önemli olan Marifetullah sahibi olmaktır. Hz Şems; hz Mevlana’ya nefsinin prangalarını kırdırdı. Mesnevi öyle ortaya çıktı. Yani mesnevi zahiri ilimle gelmedi. Mevlana’nın takvasına göre yol açıldı.

Yunus Emre; sarı çiçekle bile konuşmaya başladı.

Çünkü asıl ilim: KALPTE ALLAH’I TANIMAKTIR. Allah’a dost olmaktadır.

SORU 6:

Batı ilim ve tekniğini nereden aldı?

CEVAP 6:

Müslümanlardan…

SORU 7 :

Kadının çalışması- cinsiyet eşitliği.

CEVAP 7:

* Kadın ve erkek farklı yaratılıştadır. İkisi eşit olamaz. Tavuk horoz gibi ötemez. İkisini de yaratan Allah’tır. Hanım, hanımlığı istemiyor. Evlat yetiştirmek istemiyor. Aileler çöküşte.

Kadın; annedir. Ümmül medresedir. Cennet onun ayaklarının altında. İslam, kadına çok değer verir. Önce anne sonra baba gelir. Şimdiki zamanda kadınlar kendilerine zulmediyor. Fiziği bozulmasın diye doğurmak istemiyor.Ayak bağı görüyor kendi parçasını, canını aldırıyor. Tabi boşanmalar artar ve evlilikler azalır.

* Aliya İzzetbegoviç; “ Sanat için soyunana alkış, Allah için örtünene, yaşayana neden zulum var “ demişti

SORU 8 :

Namazın Önemi Nedir? Hayata nasıl geçirmeliyiz?

CEVAP 8 :

* Efendimize ( sav) bakacağız.

Rükûsuz dinde hayır yoktur. İlk sual NAMAZ dır !!!

Peygamberimiz ( sav) vefatından önce bunu ümmetine bilhassa tekrar ediyor. Hz. Ömer; savaşta yaralanmış baygın hâldeyken, namazın geçecek denilince kalkıyor. SECDE ETMEYEN TAŞTIR.

* Hz. İbrahimin duasını hatırlayın. Anne ve baba mutlaka evlatlarını namaza alıştırmalı. İnsanın yakını ölünce üzülür, ama zamanla alışır. En üzücü olan ise çocuğunun Cehennemlik olmasıdır.

Namaz kılan insan temiz olmalı.

Gözünü haramdan, dilini gıybetten uzak tutmalı. O zaman namazdan huşu duyar. Riya ile namaz kılanlar çok. Namazın terki yok. Savaşta bile korku namazı var terk etmeyip nöbetleşe kılıyorlar.

SORU 9 :

Tasavvufsuz olur mu? Birine bağlanmak şart mı?

CEVAP 9 :

* Tasavvuf; Rabbe yakınlaşmak demektir. Rasulullah’ a yakınlıktır. Nasıl ki üniversite bitirmeden doktor olunmaz, kul için de tasavvuf şart. Denizde yüzerek ilerlemek ayrı, Kaptanı izlemek ayrıdır. Tasavvufun özü Rasulullah’ın ahlakıyla ahlaklanmaktır.

* Gerçekte Allah’ı çokça zikreden insan mutlu olabilir. İHSAN halinde olmayı; biz Allah’ı görmesekte O’nun biz gördüğü şuuruyla yaşayacağız. İçimizden geçenleri tek bilen Allah’tır. Mürşidi Kamilse; Efendimiz (sav) dir. Onun ahlakını en güzel yaşayan da Ashabı Kiramdır.

* TAKVA: Kalben Allah’ı tanıma sanatıdır. İlahi kameranın altında olduğumuzu bilmektir. Yalan söylememeyi ahlak haline getirmektir. Suretten Hakikate dönmektir.

SORU 10 :

Rabıta Nedir?

CEVAP 10:

* Allahtan korkun, salihlerle olun emri gereği gıyablarında onlara benzemektir. Namazımızın, hallerimizin Efendimiz ( sav) benzemesi için. Küfre kapı açmak yok. Muhabbete gitmektir. Mürşidin eteğine yapışmak diye bir şey yok öbür dünyada. Efendimiz ( sav) kızı Fatıma’ya; Peygamber kızı olsan da sana bir yardımım olamaz diyor.

* Ramazanda bol secdeli, şefkat ve merhamet dolu olalım. Kadir Gecesi sadece Efendimize ( sav) ve ümmetine ait bir gece ,kıymetini bilelim. Kuran’ı Kerim Kadir gecesinde indi. Kuran’ı Kerim’i hatmedip, manasını yaşayışımıza geçirelim inşaAllah

* HİÇLİĞİN İDRAKİNDE !!!

* TAKVA SAHİBİ !!!

* MÜSLÜMAN OLARAK CAN VERELİM !!!

İnşallah

Husama namazı (kul hakkı) aşağıdaki şekilde de kılınabilir

Husama namazı aşağıdaki şekilde de kılınabilir
Tevriye, Arefe ve Kurban bayramı günü, kıyamet günü düşmanları razı etmek niyeti ile dört rekât kul hakkı namazı kılınır. Bu namaz öğle ile ikindi arasında kılınır.

1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi

2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi

3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi

4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas

suresi, okunur.

Her kim bu namazı kılarsa Allâh’ü Teâlâ o

kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden

kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden

razı eder.

Bu namaz şu altı günde kılınır ;

1. Aşure günü

2. Tevriye günü

3. Arefe günü

4. Kurban Bayramı günü

5. Şaban ayının 15. günü

6. Ramazan ayının son Cuma günü

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

Çok Güçlü Bir Korunma Duası Hz Enes’i Haccac zaliminden kurtaran ve öleceği zaman Ümmet-i Muhammed in faydalanması için oğluna öğrettiği mübarek dua

Çok Güçlü Bir Korunma Duası

(Can, mal, aile korumak için)

Başında 3 kere Allahüekber deyin, duanın başında sonunda Allah’a hamd ve efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem ‘e salavat getirmeyi unutmayın.

Hz Enes’i Haccac zaliminden kurtaran ve öleceği zaman Ümmet-i Muhammed in faydalanması için oğluna öğrettiği mübarek dua budur :

Can mal aile korumak için!

Bismillâhirrahmânirrahiym*

bismillâhi ve billâh*

bismillâhi hayrul esmâ*

bismillâhi rabbul ardı ves semâ*

bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şeyün fil erdı ve lâ fis semâi ezen*

bismillâhiftetahtü ve billâh hatemtü ve bihi amentü*

bismillâhi asbahtü ve alellâhi tevekkeltü*

bismillâhi alâ kalbî ve nefsî*

bismillâhi alâ aklî ve zihnî*

bismillâhi alâ ehlî ve mâlî*

bismillâhi alâ M a’tânî rabbî*

bismillâhiş şâfî

bismillâhil muâfî*

bismillâhil vâfî*

bismillâhillezî lâ yedurru measmihi şeyün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves semîul alîm*

hüvellâhü allâhü allâhü allâhü allâhü rabbî lâ üşriku bihi şey’a*

allâhü ekberu allâhü ekberu allâhü ekberu allâhü ekberu ve eazzü ve ecellü mimmâ ehâfü ve ahzerü*

ve es’elüke allâhümme bi hayrike min hayrikellezî lâ yu’tiyhi ğayrük*

azze câruke ve celle senâüke ve lâ ilâhe ğayrük*

allâhumme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli sultânin ve min şerri külli şeytânin marîdin ve min şerri külli cebbârin anîdin ve min şerri külli kadâis sûi ve min şerri külli dâbbetin ente ahızun bi nâsıyetiha*

inne rabbî alâ sırâtın mustakiym*

ve ente alâ külli şeyin hafiyz*

inne veliyyiyellâhüllezî nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihiyn*

allâhümme innî estecîruke ve ahtecibu bike min şerri külli şey’in halakteh*

ve ahterisu bike min cemiy’i halkıke ve külli mâ zeraet ve beraet*

ve ahterisü bike minhüm*

ve üfevvidu emrî ileyke ve ükaddimü beyne yedeyye fî yevmî hâzâ ve leyletî hâzihi ve sâatî hâzihi ve şehrî hâzâ*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed* lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an emâmî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

min fevkıy*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed* lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an yemînî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

an şimâlî*

bismillâhirrahmânirrahiym*

kul hüvallahü ehad*

allahüs samed*

lem yelid ve lem yuled*

ve lem yekün lehü küfüven ehad*

allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm*

lâ te’huzühü sinetün ve lâ nevm*

lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ard*

men zellezî yeşfeu indehü illâ bi iznih*

ya’lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ yühiytûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe*

vesia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül aziym* bismillâhirrahmânirrahiym*

şehidellâhü ennehu lâ ilahe illâ hüve vel melaiketü ve ulül ilmi kâimen bil kıst*

lâ ilahe illâ hüvel azizülhakim*

ve nahnü alâ mâ kâle rabbunâ mineş şâhidîn*

fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hüve*

aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym(7 defa okuncak)*

vel hamdü lillahi rabbil alemin.

—-

3 defa okumak çok isabetli olur biiznillah

****

7 defe okunacak yerler yedi defa okunacak ….ayni işlem baştan sona 3 kere yapılacak.

Muhammed Gürbüz Hoca

Ayrıca

Canınız, Malınız ve Ailenizin Korunması İçin Hazreti Enes’e Öğretilen Şu Duâyı Mutlaka Okuyun

Hz. Enes (Radiyallâhu Anh)a Öğretilen Korunma Duası Okunuşu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi ezâ. Bismillâhil kâfî. Bismillâhil muâfî. Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey’un fil ardi ve la fissemâ, ve hüvessemîul alîm. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî. Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâ külli şey in a’tânîhi rabbî. Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber. Eûzu billâhi mimmâ ehâfu ve ahzer. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi şey e. Azze câruke ve celle senâuke ve teqaddeset esmâuke ve lâ ilâhe ğayruk. Allâhümme innî eûzu bike min külli cebbârin anîdin ve şeytânin merîdin ve min şerri qadâissûi ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun bi nâsıyetihâ. İnne rabbî alâ sıratım mustaqîm. Âmîn.

2.

Allâhu ekber, Allâhu ekber. Bismillâhi alâ nefsî ve dînî. Bismillâhi alâ ehlî ve mâlî. Bismillâhi alâ külli şey in a’tânîhi rabbî. Bismillâhi hayril esmâ. Bismillâhi rabbil ardi vessemâ. Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi dâ’. Bismillâhiftetâhtu ve alellâhi tevekkelt. Allâh. Allâhu rabbî lâ üşriku bihi ehade. Es’elükellâhümme bi hayrikellezî lâ yu’tîhi ğayruk. Azze câruke ve celle senâuke ve lâ ilâhe illa ent. Allâhümmec’alnî fî iyâzike ve civârike min külli sûin ve mineşşeytânirracîm. Allâhümme innî estecîru bike min külli şey in haleqte ve ahterizu bike minhunn. Ve uqaddimu beyne yedeyye bismillâhirrahmânirrahîm. qul huvellâhu ehad. Ellâhussamed. lem yelid. ve lem yûled. ve lem yekullehu küfüven ehad. ve min halfi ve an yemînî ve an şimâli ve min fevqî ve min tahtî.

—-:::

Canınız, Malınız ve Ailenizin Korunması İçin Hazreti Enes’e Öğretilen Şu Duâyı Mutlaka Okuyun

https://youtu.be/rAZAU1nvtuY

Lalegül Dergisi Temmuz 2017

Hayırlı cumalar olsun Bu yazımız cuma nasihati olsun… ———————————————— Kor ateşi tutanlar… (Ahir zaman da dinine sahip çıkmak kor ateşi elde tutmak kadar zordur) 36 nasihatle mutlu ve gönlün ferah olarak yaşarsın….!

Hayırlı cumalar olsun

Bu yazımız cuma nasihati olsun…

————————————————

Kor ateşi tutanlar…

(Ahir zaman da dinine sahip çıkmak kor ateşi elde tutmak kadar zordur)

36 nasihatle mutlu ve gönlün ferah olarak yaşarsın….!

1) Güne sabah namazı ve sabah zikirleri ile başla. Allah’a tevekkül et ki kalb ferahlığı, kolaylık ve kurtuluş seni alsın.

2) İstiğfara devam et. Çünkü o hem günahları siler ve rızkı getirir.

3) Duayı kesme çünkü o kurtuluş ipidir.

4) Unutma! Konuşmalarını melekler kaydediyor.

5) Hayra yor. Her ne kadar fırtınanın merkezinde bile olsan.

6) Parmakların güzelliği tesbihleri saymakladır

7) Dertler sana yöneldiğinde kederlerin çoğaldığında ‘La İlahe illallah’ de

8)Mal ile fakirin duasını miskinin sevgisini satın al

9) Huşu ve korku dolu bir secde altın yerden daha faziletlidir

10) Kelimeyi konuşmadan önce düşün! Çünkü bazı kelimeler katildir.

11) Mazlumun davetine, mahrumun göz yaşına dikkat et.

12) Kitapları, gazeteleri ve dergileri okumadan önce Kur’an’ı oku.

13) Ailenin istikamet üzere olmasına sebep ol.

14) İbadet için nefsinle Cihad et. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder.

15) Anne babanın avuç içini öp. Rızaya ulaşırsın.

16) Senin eski elbiselerin fakirin katında yenidir.

17) Kızma, nefret etme. Allah’ın ulaşmayı emrettiği şeyi kesme. Hayat düşündüğünden daha kısa.

18) Güçlülerin en güçlüsü ve zenginlerin en zengini seninledir. O muhakkak ki Allah c.c dur. Güven ve müjdele

19) Cevap kapısını (dua) günahla kapatma

20)sabır ve namaz : dertlere, musibetlere ve sorumluluklarına yardım edenlerin en hayırlısıdır.

21) Su-i Zanndan kaçın ki rahat edesin huzur bulasın

22) Bütün dertlerin sebebi Allah’tan yüz çevirmektendir. Ona yönel.

23) Senle beraber kabre girecek bir namaz kıl

24) Birinin gıybet ettiğini duyarsan ona Allah’tan korkmasını söyle

25) Mülk süresini okumaya devam etmen seni kurtarır.

26) Mahrum o dur ki korku ve gözü yaşlı namaz kılmaktan mahrum olandır.

27) Günahtan cahil olan inananlar peşinden gitme

28) Muhabbetin Allah ve Rasulüne olsun. İnsanlarla güzel ahlak ile muamele et

29) Seni gıybet edenlere musamaha göster. Muhakkak o seni güzelliğe ulaştırmıştır.

30) Namaz, zikir ve Kuran tilaveti senin yüzünde nur, kalbinde inşirah ve amellerine muvaffak olmanı sağlar.

31) kim ateşin hararetini hatırlarsa günahların sebeplerine de sabr eder.

32) Gece sürekli değildir. Dertler geçer. Sıkıntılar bir çıkışa, Zorluklar rahatlığa çevrilir.

33) o şöyle dedi bu böyle dedi kelimelerini terket. Dağ gibi sorumlulukların varken.

34) Huşu ile namaz kıl seni bekleyen işin namazdan önemli değildir.

35) Mushafı baş üstünde tut. Bir tek ayet okuman dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.

36) Hayat güzeldir ondan daha güzeli senin iman üzere olmandır.